Tugevustel põhinev juhtimine

“Minu meeskonnaliikmed ei võta vastutust”

“Kuidas suurendada pühendumust ja meeskonna energiataset?”

“Kuidas panna meeskond ühiste eesmärkide poole liikuma?”

Need on sagedased teemad, millega juhid coachide poole pöörduvad. Tihti jõuame coachingu sessioonides kolme tuumprobleemini. Esiteks- juht ei tunne iseennast piisavalt. Teiseks- ta ei oska ennast teistele arusaadavaks teha. Kolmandaks- ta ei tunne piisavalt oma meeskonnaliikmeid, et osata neid särama panna. 

Isegi kui juht on “tehniliselt” kõik õigesti teinud, on miski, mis ei lase meeskonnal täistuuridel töötada. Eesmärgid on sõnastatud, regulaarselt vaadatakse tulemusi üle jne, kuid midagi on veel puudu. Milles on asi? 

Gallup määratleb meeskonda kui gruppi ebatäiuslikke kuid andekaid inimesi, kes väärtustavad igaühe tugevusi ning vajavad üksteist parimate tulemuste saavutamiseks. Igas tiimis on isiksused, kes ühelt poolt rikastavad meeskonda, teisalt aga põhjustavad erimeelsusi ja arusaamatusi. 

Tiimide suurepäraseks toimimiseks tuleb teadlikult tegeleda suhete juhtimisega. Ausad suhted algavad iseendale ausalt otsa vaatamisest. Alustuseks peame ise endast aru saama. Seejärel oskama ka teistele öelda, mida meeskonda toome ja vajame. 

Gallupi tugevuste leidja on hea tööriist iseenda ja oma meeskonna tugevuste analüüsimiseks. Turvalises keskkonnas ja positiivses võtmes oma tugevustest rääkides sünnivad võimsad koostöövõrgustikud. Näiteks üks on tugev strateegilises mõtlemises, teine aga tähtaegade hoidmises ja tegutsemises. 

Kui lasta inimestel iga päev teha seda, milles ta hea on, siis ta silm särab, ta tahab hommikul tööle tulla ning ta on päriselt pühendunud ja tulemuslik. 

Uuringud näitavad, et oma tugevusi igapäeva töös rakendavad inimesed on 6 korda rohkem pühendunud ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt. 

Kui tahad oma tugevusi teadlikumalt kasutada, tule Juhi5 arenguprogrammi! 

Meiega koos õpid kasutama oma andeid ning tugevusi, mis aitavad Sul:

  • Suurendada oma unikaalsust juhina
  • Rakendada oma meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali
  • Tunda suuremat rahulolu oma saavutustest ja tasakaalus elust

Kohtumiseni Juhi5 programmis!

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.

Kas sa julged olla sina ise?

Mida tähendab vaimsus sinu jaoks? Kas vaimsus  ja äri saavad käia käsikäes?

Mida tähendab olla julge juht? Mida tähendab vaimsus juhtimises? Mis on tasakaal sinu jaoks?

Ma arvan, et aeg on küps rääkida asjadest nii nagu nad on. 

Üha rohkem oma töös näen juhte ja meeskondasid, kes tulevad oma väljakutsete, eesmärkide või vajadustega viia ellu muudatusi. Reeglina saab see alguse tööst ja töistest eesmärkidest. 

Kuid ALATI jõuame inimeste enda vajaduste, ootuste, hoiakute, hirmude ja väärtushinnangute juurde. Selleni, kuidas need mõjutavad tema tööd, meeskonda ja kogu organisatsiooni. Iga kord jõuame tõdemuseni, et mida rohkem on nad iseendaga kontaktis, seda paremini ja tulemuslikumalt suudavad nad juhtida ennast keerulistes olukordades. Toetada oma meeskonda, sest nad mõistavad iseennast ja oma inimesi. Nad oskavad iseennast ja teisi „lugeda“.

Aga miks me siis räägime ikka ajajuhtimisest, protsessijuhtimisest? 

Miks me ei räägi sellest, kuidas olla kõigepealt kontaktis iseenda ja oma vaimse poolega? Sellest, kuidas hoida tasakaalu, tunda rõõmu oma tööst ja nautida iseendaks olemist?

Minul võttis päris kaua, et olla ja julgeda olla selline nagu ma olen. Näidata välja oma tugevusi ja nõrkusi ning julgeda teha oma huumorit. Öelda välja, mis on minu jaoks tähtis ja mida ma päriselt asjadest arvan. Rääkida, millest lugu pean ning seista oma väärtushinnangute eest. 

Olin 15 aastat juht. Tagasi vaadates olid minu kõige suuremad ebaõnnestumised seotud hetkedega, kus ma ei usaldanud iseennast või nn kõhutunnet. Kui ma püüdsin mõelda, mida teised tahavad ja teha nii, et teistel oleks hea. Kui ma unustasin ära, mis mulle sobib, ei olnud tulemus õige. Olgu selleks presentatsioon, strateegiline otsus või ettevõtte juhtimisega seonduvad tegevus. 

Juhtidel on väga palju kogemusi ja teadmisi äri poolel. Näen iga päev ägedaid ja tarku juhte. Kuid mõnikord on neil silmast sära kadunud ja nad ise on läbipõlemise äärel. Neil ei ole aega iseendale ja oma perele. Aga miks? 

Kas sa juhina julged seista oma vajaduste eest? Kas sa oskad seada piire ja näidata välja enda emotsioone? Kuulen juhtidelt, et ma ei saa ju näidata välja oma nõrkusi või et ma ei tea, mida teha. Ma pean juhina olema eeskujuks. Aga kui sina ei näita välja oma emotsioone või ei räägi asjadest, mis sulle tegelikult korda lähevad, kuidas saavad seda sinu meeskonna liikmed teha?

Miks me tegime Juhi5 programmi?

Esmakordselt Eestis tahame tuua sisse vaimsete teadmiste ja iseendaga tasakaalu leidmise võimaluse. Me ei unusta ära igapäeva juhtimist. Kuid kes või mis on juhi kõige olulisem tööriist? SINA ISE!

Juhtimine on nagu tippspordi tegemine. 

Mida tippsportlased teevad? Lisaks õppimisele, harjutamisele, võistlemisele ja õigele toitumisele tegelevad nad väga hoolikalt oma vaimse tasakaaluga. Tippsportlastel on oma psühholoogid, kes aitavad neil oma emotsioonide, hirmude ja ootustega tegeleda. Kes võidavad Grand Slämme või olümpiakulda? Mitte sportlased, kes tehniliselt osavaimad, vaid need, kes on emotsionaalselt tugevad, usuvad iseendasse, on teadlikud oma tugevustest ja nõrkustest. Seetõttu oskavad nad ennast rasketel hetkedel paremini juhtida.

Kas sina oled valmis võitma olümpiamedalit juhtimises? 

Kas lisaks teadmistele ja kogemustele on sul olemas emotsionaalne ja vaimne tasakaal?

Kas sina tead, kes sinust on tänaseks saanud? Milline on sinu juhtimise käekiri? 

Milline inimene sa oled? Mida sina vajad, mis on sinu ootused, vajadused? Kas sa seisad nende eest iga päev?

Kas sa julged rääkida nendest ja nende eest seista?

Kas sa julged näidata välja oma emotsioone, hirme ja seda, mida sa tegelikult tahad? 

Oma inimestelt sa seda ju ootad? 

Kas sa julged öelda, mis sulle ei meeldi, mis tekitab sinus vastumeelsust? Kas sa räägid asjadest, mis sind päriselt kõnetavad?

Miks on endiselt tabu vaimsusest rääkimine? Miks me nimetame seda voodooks ja esoteerikaks?

Kas iseendaga rahus, kontaktis ja tasakaalus olemine, julgus olla see, kes sa oled ja mitte peita ennast kardinate taha, on nii hirmus?

Mõtle sellele!

Pärast ühte meeskonna coachingut tuli juht minu juurde ning jagas oma mõtteid. „Ma ei saa aru, ma olen eelnevalt ka coachingus käinud, aga see mida sina tegid oli hoopis midagi muud. Me tundsime end nii hästi siin, sa lõid meie jaoks keskkonna, kus julgesime täitsa ausalt oma mõtteid jagada. Ma nägin, kuidas minu meeskonna liikmed rääkisid asjadest, mis nende jaoks on tähtsad.“ Me keskendusime inimesele endale, mitte probleemile või väljakutsele, ja seeläbi leidsime vajalikud lahendused. 

Ootamegi oma programmi juhte, kes tahavad saada selgeks, mis on talle oluline ja kuidas seda maailma tuua. Tuua juurde tasakaalu, rahu ja rõõmu oma tegevustesse. 

Juhi5 on teekond, kus oleme juhtidele toeks ja kujundame selle just teie järgi.

Anname aega kontaktiks iseendaga, uurida oma erinevaid kihte ja avastada uusi vaatenurki. 

Tule meiega, kui need mõtted sinuga haakusid!

Jaanika Rannula

Jaanika Rannula juhib II moodulit – Juhi mõjusus. Ta on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.

Määratledes juhina oma väärtused, on tulemused uskumatud!

Käesoleva artikliga tahan aidata teil mõista oma väärtuseid. Ühtlasi on siiras soov pakkuda tuge ja taipamisi, mis aitavad teil enda tulemusi veelgi paremaks saada. Meeldivat lugemist! 

Juhina on väga oluline on oma väärtusi õigesti mõista. Seda tehes kaovad kahtlused ning otsustamine on väga lihtne. Väärtuste määratlemine annab selge eesmärgi. Kui te pole oma väärtusi selgelt määratlenud, teete valikuid olude ja sotsiaalse surve põhjal. Proovite täita teiste ootusi ning enne, kui arugi saate, on olukorrad teist lihtsalt möödunud. Olla keegi teine ja elada ilma põhiväärtusteta on kurnav ja loob tühja tunnet. Kui aga olla oma põhiväärtustega kooskõlas, on teil eesmärk, suund, õnn ja terviklikkus. 

Mis oli juhina mulle kõige olulisem? 

Panen need kirja viie sõnaga: areng, hoolimine, panus, iseseisvus, tulu. Minu väärtused kujunesid ajaga. Olen juhtinud ebaselgete väärtuste ning välisest mõjust tingitud väärtuste järgi. Kui selginesid minu enda väärtused, muutus kogu pilt. Alustuseks võtsin oma väärtused täielikult omaks ja tegutsesin nende järgi. Olenemata sellest, kui mugavalt ennast tundsin või mida ümbritsev sellest arvas. Olin neis kindel ja vankumatu. Just nii toimisin kõige selgema ja mõjusamana ning saavutasin kõige paremaid tulemusi. Kindlaid põhiväärtusi omades hakkame neid jagama ja nii saavad ka teised aru, millest juhinduda. Kui pead juhina oluliseks iseseisvust, hakkad seda ka teistes märkama. Seeläbi saad toetada oma meeskonna arengut, andes neile tagasisidet ja toetades iseseisvust. 

Väärtuste määratlemine annab enesekindluse ja muudab juhtimise lihtsaks

Oma väärtuste mõistmine ja kirja panemine annab teile vajaliku enesekindluse nende põhjal valikuid teha ning otsustada. Lisaks olete pühendunud nende elluviimiseks. Kui te seisate valikuga silmitsi, on lihtne endalt küsida, kas see tegevus on kooskõlas teie väärtustega. Selle asemel, et laskuda vaidlusesse, mida kõige parem teha on, lasete oma sisemisel kompassil ennast juhtida ning teate täpselt, mis on parim. Näiteks minu puhul toimis põhiväärtus vastutada nii, et võtsin vastutuse inimeste heaolu ja tulemuste eest enda õlgadele. Panustasin täiega, et inimesed areneksid ja saavutaksid enda jaoks parimaid tulemusi. Mulle oli oluline, et inimesed rõõmustaksid enda tulemuste üle. Kui mu inimesed eksisid, tundsin vastutust nii nende tegude kui ka nende arengu eest. Minu inimeste eksimused olid ka minu eksimused. Olukordades, kus lauale oli kuhjunud palju erinevaid projekte, valisin tegevused, mis tõid sisse tulu. Vahel polnud see üldse mugav. Oleksin tahtnud need tegevused edasi lükata ning tegeleda millegi meeldivamaga. Põhiväärtus oleks aga piinama hakanud ja halb enesetunne polnud minu valik. Juhul, kui inimeste eksimused olid ulatuslikud ning olin tundnud, et tegemist oli inimeste ükskõiksusega, aitas põhiväärtus taas välja. Karistamise asemel sai valitud turvalisus ja areng. Räägime asjad uuesti lahti ning õpime ja võtame ennast kokku. Juhtimine läbi põhiväärtuste on nauditav ja lihtne. Kogu vajalik enesekindlus on teis endis olemas. 

Juhtimiscoachina kasutan erinevaid lähenemisi väärtuste määramiseks. Siinkohal jagan ühte tehnikat. Käesolev tehnika ja mõjus küsimus juhatab sind väärtusteni ja sealt edasi põhiväärtusteni. 

  1. Leia endale aega 
  2. Esita endale mõjus küsimus: “mis mulle juhina on oluline?”
  3. Pane kõik kirja- kirja panemisel on oma mõju
  4. Igale põhjusele/vastusele esita küsimus: “aga miks see on oluline?” Korda küsimust iga saadud vastuse/põhjuse kohta, kuni väärtus on käes. 
  5. Vaata leitud sõnadele otsa ja ringita enda jaoks 5 kõige olulisemat väärtust (näiteks hoolitsemine)
  6. Seejärel tee väärtus teostatavaks ning loo sellest tegevus (oma inimeste eest hoolitsemine)
  7. Nüüd loo sellele tähendus (Hoolitse oma inimeste eest ja nemad kannavad hoolt ettevõtte ja klientide eest) 

Minu põhiväärtus inimeste eest hoolitseda seisnes nende kaasamises, märkamises ning neile parima töökeskkonna võimaldamises (läbisaamine, tööks vajalikud vahendid, puhkused jne.)

Oluline on keskenduda sellele, mida meil kõigil on võimalik kujundada, kontrollida. Meie põhiväärtused annavad sihi, lihtsustavad otsustamist, loovad enesekindluse ning loovad terviklikkust ja õnne. See on teadlikkus iseendast.

Täiesti normaalne on enda jaoks võtta tuge juhtidele mõeldud arenguprogrammist Juhi5 või kasutada personaalse juhtimiscoachi teenust. 

Soovin sulle toredat väärtuste avastamist!

 

Reelika Jeferjev juhib V moodulit – Juhi mõtteviis. Reelika on meie Mõttemustrite Maag. Mängleva kergusega ning särtsakalt intrigeerides toob ta välja Juhi mõttemustrid. Leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas oma uskumusi ümber programmeerida, et luua just sulle sobivat tulevikku.

Inimesele on antud mõtlemise võime, et luua seda mida inimene tahab. Selleks, et seda võimsat potentsiaali kasutada on vaja lihtsalt mõista kuidas inimese mentaalne programm töötab. Seejärel avaneb võimalus olla oma peas töötava tarkvaraarendaja ja juhtida elu täpselt selliseks nagu ise soovid. Suuname oma fookuse sellele mida tahame ja oluliseks peame ning lõpetame tänase päeva resultaatide tähelepanu andmise. Tänase päeva tulemused on lihtsalt “vana” mõtlemise vili. Mõtlemise muutmine on võimalik ja selle tulemusel käitume ja kogeme seda mida soovime.