Juhi5 mastermind

Mastermind on grupi coachingu protsess, mis aitab organisatsiooni töötavatel inimestel omavahel efektiivsemat koostööd teha. Grupis luuakse sobiv keskkond, kus liikmed saavad üksteist aidata probleemide lahendamisel ja enda arendamisel ning eri meeskondade tulemusteni juhtimisel.
 
Kellele see on mõeldud?
Organisatsiooni eri tasandite, osakondade ja valdkonna juhtidele, keda ühendavad ühised organisatsiooni eesmärgid
 
Mastermind’i tulemuseks on:
 • tõhusam koostöö;
 • organsatsiooni kasvubuust;
 • efektiivsemad protsessid;
 • paranenud infoliikumine;
 • vähenenud silostumine;
 • suurenenud teineteise mõistmine.
Mastermindis sisalduvad:
 • Juhitud protsess, ajurünnakuid ja arutelud
 • Fokuseeritud teemad
 • Case-studys ja kogemuslood
 • Laiapõhine tööriistakast
 • Tagasisidestamine, reflektsioon
Mida mastermind aitab lahendada?
1. Luua selget mõistmist ja ühest arusaama organisatsiooni ja igaühe erinevates
eesmärkide vahel. Kuidas töötada ja toetada erinevate tegevusplaanidega ühise eesmärgi nimel? Mida saavad juhid muuta ja teisiti teha?
 
2. Keskendume igapäeva tööprotsesside ja koostöö parendamisele. Kus on suhtlemise kitsaskohad ja pimenurgad? Kust saavad
alguse tegevuste “duubeldamine”, arusaamatused ja efektiivsuse kadumine? Milliseid suhteid, väärtuseid või hoiakuid muuta, et luua toimiv ning toetav kommunikatsioon?
 
3. Juht ise on parim juhtimise tööriist. Suurendame juhtide eneseteadlikkust oma tugevustest, funktsioonidest, rollidest ja vastutusest ning leiame lahendusi, kuidas suurendada meeskonna potentsiaali, iseseisvust, vastutuse võtmist ning kaasatust.
KILLUSTUMINE VS. SUUR PILT:
 • silostumine;
 • oma eesmärk vs teie eesmärgid; vs organisatsiooni eesmärgid;
 • hoiakud „Sinu, minu, teie– MEIE“;
 • eesmärkide seadmine.
 
KOOSTÖÖ JA KOKKUMÄNG:
 • koostöö kokkulepped;
 • info liikumine;
 • “Ma arvan, et sa arvad, et ma arvan… “;
 • konfliktide lahendamine.
 
JUHT JA MEESKOND:
 • otsustamine;
 • enesejuhtimine;
 • oma rolli mõistmine;
 • vastutus ja iseseisvus;
 • inimeste juhtimine ja kaasamine.
Eeldatavad fookused (kohanduvad vastavalt organisatsiooni vajadustele).
 
Mis toimub Mastermindi käigus?
 • Eeltöö: organisatsiooni vajaduste kaardistamine ja eesmärkide seadmine 
 • Grupikohtumised kord kuus a 4h
 • Programmi pikkus 6-9 kuud
 • Protsessi viivad läbi sertifitseeritud coachid
 • Coachingu protsessi toetatakse teooria ja praktiliste tööriistadega 
 • Vahepealsed kokkulepped osalejatega muutuste loomiseks ja elluviimiseks.
SELGUS & PRAKTILISUS: Juhtimises praktiseeritud ning toimivaks tunnistatud coaching metoodika toetab selguse saavutamist ning värskust ja tegutsemist. Toetame lahenduskesksuse ja süsteemse vaatega.
 
TURVALISUS & AUSUS: Jagame hinnangutevaba, usaldusliku keskkonna. Toetatud on konfidentsiaalsus, sügav hoolimine ja igaühe väärtustamine.
 
KAASATUS & MÄNGULISUS: Mastermind sünnib koosloomes, mille keskmes on lood, arutelud, individuaaltööd ning muud põnevad arenguvahendid.
 
PAINDLIKKUS JA KOHANEMINE: Oleme paindlikud teemades ning kohandame jooksvalt fookuseid vastavalt grupi vajadustele ning üleskerkinud väljakutsetele.
 
Mastermindi viivad läbi Aili Nurmeots, Reelika Jeferjev, Jaanika Rannula, Ivar Raav, Olesija Saue ja/või Ain Mihkelson. Vastavalt kokkuleppele juhib protsessi 1-3 coachi.
Täpsema pakkumise küsimiseks võta ühendust info@juhi5.ee.