Juhtimine ilma juhtimiseta
detsember 15, 2021

Kas oled näinud inimesi, kes tegutsevad innu ja põlemisega? Nad ei vaja juhendamist, motiveerimist, innustamist. Parimal juhul vajavad vahel ära kuulamist. Tee vabastamist organisatsiooni poolt loodud piirangutest ja takistustest. Kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et neid ei peagi juhtima.

Ometigi nõuab sinna jõudmine teadlikku juhtimist- juhtimist ilma juhtimiseta. Juhtimist ilma traditsiooniliste käskude, keeldude, motivatsioonisüsteemide ja muu taoliseta.

Mida tähendab juhtimiseta juhtimine?

Minu jaoks algab see inimese valikust. Kõige lihtsamalt öeldes on oluline, et inimene saaks teha seda, mis tal tõeliselt silma särama paneb. Kasutada enda tugevusi ja oskusi. Ise areneda ja kasvada. 

Kuna me aga inimeste sisse lõpuni ei näe, tuleb valmis olla ka valedeks valikuteks. Kurssi korrigeerida ja sõbralikult lahku minna, kui oleme vale otsuse teinud. Enda kogemuse järgi on inimesed, kes minu tiimis on valesse kohta sattunud, hiljem õige koha leidnult tänulikud ja õnnelikud, et lahku läksime.

Järgmine tasand on toetava ruumi ja koosluse loomine. Keskkonna, kus kõik meeskonna liikmed üksteist rikastavad ja toetavad. Vaadata, milline on su enda mõju ja kuidas teised omavahel suhtlevad. Umbes nagu looduses, kus taimed, linnud ja loomad panustavad igaüks omal moel, elu koos alal hoides. Kui sul õnnestub selline tervik luua, ei pea sa tegelema konfliktide, intriigide ja arusaamatustega. Lasteaia kasvataja mängimise asemel saad täiskasvanutel lasta rõõmsalt tööd teha.

Järgmiseks tuleb küsimus, kuidas tuua mänguline, kerge ja loov hoiak tööle? Kuidas luua ruum, kus on lubatud eksida ja katsetada. Leida uusi viise vanade probleemide lahendamiseks , uutele tasanditele tõusmiseks. Kui sa vaatad lapsi, siis neil ei ole eksimishirmu. Nende jaoks toimub õppimine ja loomine kergelt, justkui pingutuseta. Ometigi ületavad väiksed lapsed täiskasvanuid õppimise kiiruselt kordi ja kordi..

Järgmine tasand läheb hoopiski sügavamale. Millised hirmud on inimestel? Mis neid piirab ja mõjutab alateadvuse tasandil? Milliseid destruktiivseid mustreid neis märkad? Inimesed ise üldjuhul ei pane tähelegi, kuidas nad korduvalt samades ämbrites kolistavad. Nende märkamine, veel enam aga nendest rääkimine, eeldab aga emotsionaalset intelligentsust. Kellelegi ei meeldi, kui nende haavadele osutatakse. Läheneda tuleb targalt ja osavõtlikult.

Järgmiseks jõuame mõttemustrite tasandile. Millised uskumused meid valitsevad? Mis on hea või halb, saavutamatu või saavutatav? Mida me usume oma tootest, klientidest, endist? Kuidas programmeerida ümber mõttemustrid, mis meid takistavad? Millised uued mõttemallid saame luua, mis viiksid meid eduni? Just sellise eduni, nagu meie seda näeme?

Viimane tasand- vaimutasand. Me loome vähemalt kolmel tasandil. Kõigepealt on mõte, siis sõna ja lõpuks tegu. Mõttetasand- mis on see ühine pilt, siht, mille poole meeskonnana liigume? Mis meid innustab kõige sügavamal, hingetasandil? Räägime tihti meeskonnavaimust- mis see tegelikult meie jaoks on? Milline ta välja näeb, kuidas ta meid kõnetab ja kuhu juhib?

Sõnast- ilmselt oled kogenud, et sõnal on jõud. See võib inimesed põrmu paisata või taeva tõsta. Võib-olla oled kogenud, kuidas kellegi öeldu on sind tõeliselt rõõmustanud või masendusse viinud. Milliseid sõnu sina kasutad? Kas need innustavad sinu inimesi või pigem mitte? 

Kolmandaks on tegu- millises energias me tegutseme? Kas töötame innu ja armastusega, või on selles trotsi ja pahameelt? Enamus inimesi tajub seda kohe. Tuntuim näide on vanaemade pannkoogid. Paljud meenutavad neid, kuna vanaema on sinna pannud kogu oma tähelepanu ja armastuse.

Olen kindel, et neid kihte ja tükke on veel palju rohkem, mis võimaldavad jõuda juhtimiseni ilma juhtimiseta. Juhtimiseni, kus juht võib rahulikult tegeleda sellega, mis on antud hetkel kõige olulisem. See on umbes nagu hea tervise loomine. Kui sa teed ennetavaid ja tervist turgutavaid tegevusi, ei pea sa tablette võtma ja haigustega maadlema.

Kui need mõtted haakisid sinuga, oled teretulnud Juhi5 programmi lisa saama. Tule ja vaatame koos, kuidas jõuda just sellise eluni, nagu sina seda oled tulnud looma.

Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Tooja. Tema lood ning harjutused viivad juhid vaimutarkuseni ja ühenduseni meie päris olemusega. Ain aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil

Vaatame, kuidas jõuda suurema jõuallikani, mis annab meile jõudu, tarkust ja rahu. Et igaüks leiaks oma tee, kutsumuse ja ühenduse oma päris olemusega. Katsetame tööriistadega, millest iga päev ei räägita. Seome eelnevates moodulites räägitu üheks tervikuks, et saaksid luua just seda, mida sina oled sündinud looma.