Minu miks?
detsember 15, 2021

Mida teeb inimene kui ta on eksinud? Ta läheb oma juurte juurde tagasi. 

Sünnime siia ilma puhta ja täiuslikuna. Erilisena. Meil on oma isikupära. Asjad, mis meile meeldivad ja mis ei meeldi. Nii nagu ka erinevad grupid meie elus – pere, lasteaed, kool, töökoht. Kõik need panevad meid omandama grupi käitumisreegleid. Sinu emal ja isal on sulle ootused. Õpetajal ja sinu otsesel juhil on sulle ootused. Nende ootuste tulemusena õpime oma käitumist ja mõtlemist kohandama nii, et meiega ollakse rahul. Kahjuks võime aga iseendast kaugele triivida. Võib juhtuda, et me ei mäletagi enam, milline on meie loomupärane käitumine või mõtlemine. Veelgi olulisem on see, mida me ise oma elult tahame. 

Minu missioon on tuua inimese tähelepanu sellele, milles ta loomupäraselt hea on ning aidata tal seda igapäevaselt võimendada. Kui inimene oskab selgelt sõnastada, milles ta hea on, mis teda sütitab, mida ta meeskonda toob ja mida ta vajab, siis on inimene ise õnnelikum ja tulemuslikum. Tema meeskonnas on vähem konflikte. Usun, et iseendaga rahu tegemine on parim kingitus, mida inimene endale ja ka teda ümbritsevatele inimestele teha saab. 

Kuidas leida üles oma loomupärane anne, kui oled iseendast kaugele triivinud? Mina alustasin sellest, et jälgisin, millised tegevused ja inimesed annavad energiat ning millised võtavad. Selle tulemusena jõudsin arusaamiseni, et uued ideed ja arutelud väiksemates gruppides innustavad mind. Suurte inimeste arvuga ja pikad koosolekud aga väsitavad. Kõige enam nautisin juhina 1:1-le vestluseid, sest tundsin, et sain nii oma meeskonnaliikmeid kõige enam toetada.  

Kuna süsteemid mulle meeldivad, siis otsisin teaduslikku lähenemist, kuidas loomupäraseid andeid tuvastada. Jah, intuitiivne lähenemine ja oma enesetunde jälgimine oli andnud mulle juba hea sisendi, aga ma ei osanud seda kuidagi süsteemi ja sõnadesse panna. Gallupi Cliftoni tugevusteleidja oli minu jaoks suurepärane töövahend. See aitab kirjeldada oma tugevusi ning andis ka soovitusi, kuidas neid edasi arendada. Testi tulemusena sain teada, et minu top5 loomupärast annet on  enesearendamine, ühenduste ja seoste loomine ning sügavad suhted, ideede genereerimine ja tuleviku visioneerimine. Haakus suurepäraselt minu enda taipamistega, kuid nüüd olin saanud süsteemi, mida minu ratsionaalne meel vajas. 

Gallup defineerib loomupärast annet kui inimese kõige loomulikumat viis mõelda, tunda ja käituda. 34 annet on jaotatud 4 domeeni – strateegiline mõtlemine, suhete loomine, elluviimine ja mõjutamine. Kui keskenduda sellele, milles sa loomupäraselt hea oled, avad suurepäraseks saamise uksed. Meil ei ole võimalik saada suurepäraseks asjades, milles meil loomupärased anded puuduvad. Näiteks, ei saaks minust tõenäoliselt kunagi suurepärast detailidega tegelevat spetsialisti. Mul puudub loomupärane anne märgata detaile ja teha distsiplineeritult korduvaid tegevusi. Jah, ma saaksin sellega hakkama. Kuid see nõuaks minult tohutut pingutust ning sellest hoolimata teeksin vigu, mille tulemusena ma ei oleks suurepärane spetsialist. 

 Loomupärase ande tuvastamine on aga alles algus. Tõeliselt rahuldust pakkuvaks ning õnnelikuks muutub sinu elu siis, kui õpid oma loomupäraseid andeid igapäevaselt kasutama. Kui oled iseendast kaugele triivinud, tuleb minna juurte juurde tagasi ja hakata iseennast uuesti üles ehitama. Loomupärane anne korda investeering võrdub tugevus. Mõtle, kas sa teed täna tööd, mis võimaldab sul oma loomupäraseid andeid kasutada? Kuidas saaksid oma tänaseid tööülesandeid ümber kohandada nii, et saaksid tegeleda asjadega, mis Sul loomulikult hästi välja tulevad? Tugevus on võime tuua järjepidevalt ideaalilähedasi tulemusi. Võimalus olla pingutamata sina ise ja luua seeläbi väärtust. 

Olen õnnelik, et saan koolitaja ja coachina oma loomupäraste annete kohaselt pidevalt iseennast arendada. Luua seoseid ning jagada ka teistega oma kogemusi. Coachingu sessioonides loodud sügavad ühendused toidavad minu hinge ning tekitavad tunde, et teen midagi väga olulist. Olen õnnelik, et kuulun väiksesse, kuid tõhusasse Juhi5 meeskonda. Olen tänulik Jaanika Rannulale, Ain Mihkelsonile, Ivar Raavile, Reelika Jeferjevile ja Olesija Sauele. Saame koos ideid genereerida ja arutleda, kuidas aidata kujundada juhtide jalajälge ning viia Eesti parima juhtimiskultuuriga riikide hulka. Jah, ma olen õnnelik inimene, sest saan igapäevaselt  toimetada oma tugevuste tsoonis. 

Meeskondadega tegeledes näen, kuidas inimesed üksteisele oma tugevusi tutvustades lähevad särama. Neil on tekkinud sõnad ja definitsioonid rääkimaks sellest, millised on nende loomupärased käitumise ja mõtlemise viisid. Üksteisele kirjeldades, mida mina meeskonda toon ja mida vajan, toob  tihti kaasa ahaa momente. Kui palju selgust ja kindlust see loob! Koos meeskonna tugevuste kaardile peale vaadates tekib tihti suurem selgus. Näiteks miks meeskonnana kaldutakse vahel ühele või teisele poole. Selgelt teadvustades, milles me head oleme ning millele peaksime tähelepanu pöörama, on meeskonnad oluliselt tulemuslikumad.  

Soovin innustada tuhandeid inimesi ja sadu meeskondi nägema iseenda tugevusi ning õppima neid kasutama õnnelikuma ja rahuldustpakkuvama elu loomiseks. 

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.