Kuidas juhina oskuslikult konflikte lahendada?
By
november 1, 2021
Sticky post

„Mina arvasin, et sina teed selle töö ära!“

„Ei, me ju koosolekul rääkisime, et sina võtad selle töölõigu endale“

Kas see kõlab sulle tuttavalt?

Valesti mõistmised, vastupanu, isikliku vastutuse mitte nägemine, emotsiooni- ja vihapursked. Need kõik mõjutavad sinu meeskonna ja organisatsiooni tulemuslikkust. 

Konfliktid saavad alguse eelkõige kommunikatsioonist ja ebaselgetest sõnumitest. Sõnumite taga on aga inimesed oma väärtushinnangute, vajaduste, ootuste, eelarvamuste ja kogemustega. Neile antud ülesannete ja eesmärkidega. Kõik need mõjutavad olukordi, kus arusaamatused võivad eskaleeruda konfliktideks.

Toon lihtsa näite: meeskonna koosolekul räägite ees ootavatest muudatustest ning sinu inimesed reageerivad väga erinevalt. Üks on muudatuse poolt ning ootab innukalt starti. Teine hakkab otsima vabandusi ja põhjendusi, miks mitte muudatust teha. Selle taga võivad olla inimeste baasvajadused. Esimene vajab pidevaid muutusi, arengut ja uuendusi. Teise baasvajadused on stabiilsus, rutiin ja turvatunne. Need on sisemised ootused, mis loovad vundamendi konfliktideks. 

Konfliktid võivad olla ka välised- näiteks õiguste või eesmärgi konflikt. Müügi meeskonnal on eesmärgiks kiire müügikasv, tootmisel jällegi aeganõudvam kvaliteet. See näiv vastuolu loob konfliktidele soodsa pinnase. 

Konfliktid on jäämäe tipp ning sinu eesmärk juhina on oskuslikult tegeleda mäe all toimivate allhoovustega. 

Kui sa juhina tahad olla hea konfliktide märkaja ning lahendaja, vajad sa:

  • Võimekust olla objektiivne igas olukorras
  • Võimet märgata emotsioone ja tundeid, 
  • Oskust emotsioone suunata ning vähendada pingeid meeskonnas
  • Kuulamisoskust ja oskust küsida sobivaid küsimusi
  • Lahenduskeskset mõtlemist, mis keskendub uutele lahendustele, mitte probleemidele
  • Koostöötahet ja oskust luua koostöist õhkkonda.

Juhina meisterlikult tegutsemiseks on oluline olla teadlikum iseendast. Eelkõige oma väärtushinnangutest- sinu kui juhi hoiakud ja uskumused mõjutavad erinevaid olukordi. Mõnikord vajad kõrvaltvaataja pilku, et näha, kas konfliktid saavad alguse meeskonnast või hoopiski juhi enda käitumisest ja sõnumitest. 

Üks hea võimalus selleks on tulla Juhi5 terviklikku arenguprogrammi. Siit saad uusi teadmisi, taipamisi ja teadlikkust, kuidas juhina veelgi tõhusamalt tegutseda. Uuri lisa ja kandideeri: https://juhi5.ee/

Jaanika Rannula juhib II moodulit – Juhi mõjusus. Ta on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.