Pühendunud vs. kirglik töötaja?
oktoober 4, 2022

81,396 tundi.

Orienteeruvalt nii palju aega veedame oma elust töötades. Ainult magamisele kulutame elus veelgi rohkem aega. Gallupi värske 2022 ülemaailmne pühendmuse uuring näitab, et 60% inimestest ei tunne oma tööga emotsionaalset seotust ja 19% on täiesti õnnetud oma tööd tehes. Kui enne pandeemiat oli ülemaailmne pühendumuse tase tõusutrendis, siis 2021 jäi see 1 protsendipunkti võrra alla 2019 taseme.

Üha rohkem ettevõtteid leiab, et tööga emotsionaalse seotuse tekitamine aitab luua tugevamaid sidemeid, kõrgemat lojaalsust ja parandab tulemuslikkust. 

Kuidas luua emotsionaalset seotust tööga? Milline on pühendunud töötaja ja milline on kirglik töötaja? Milliseid töötajaid sina oma meeskonda soovid ja mis sa selleks ise teha saad?

Gallupi uuringud kinnitavad, et inimesed, kes saavad kasutada tööl oma loomuomaseid tugevusi, väärtusi ja huvisid ehk oma kirge, tunnevad, et nad on enesekindlamad, loovamad ja emotsionaalselt ettevõttega seotumad. Probleem peitub aga selles, et paljud inimesed ei tea, millised on nende loomuomased tugevused ja nad ei tea, millistes teemades on nad kirglikud. Kirglik olemine eeldab, et me teame kes me oleme ja mida me tahame ja oleme valmis  liikuma oma unistuste suunas. Kirg on energia, mis paneb meid liikuma, kuid oma loomuomaste tugevuste kasutamine on justkui õige liikumisvahendi valimine. 

Mõisteid “kirg” ja “pühendumine” kasutatakse sageli sünonüümidena, kui viidatakse töötaja töösse suhtumisele ja pingutusele. Paljud eksperdid toovad aga välja olulisi erinevusi. 

Mis vahe on kirel ja pühendumisel? 

Pühendunud töötajad on oma töö suhtes kohusetundlikud. Nad järgivad reegleid ja teevad kõike, mida neid oodatakse. 

Kirglikud töötajad on inimesed, kes ei pea kinni ainult reeglitest. Nad on sisemiselt motiveeritud parema tulemuse saavutamiseks uurida ja katsetada midagi uut. Nad näevad väljakutseid võimalustena täiendavate oskuste õppimiseks ja teevad kõike selleks, et saavutada paremaid tulemusi. Nad on emotsionaalselt seotud ja suhtuvad kirglikult oma töösse ja organisatsiooni, mille heaks nad töötavad. Kirglikel töötajatel on ka kõrgem vastupidavus ja püsiv õppimisele orienteeritus. 

Kirglikkus väljendab pikaajalist sisemist motivatsiooni töötada kõrgel tasemel. Pühendumine on tingitud pigem välistest motivaatoritest (nagu kiitus, konkurents, palk, töökeskkond  jms) ja on sageli lüheajalisem.

Tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas ei piisa tugevas konkurentsis püsimiseks vaid pühendunud töötajatest. Ettevõtted vajavad kirglikke töötajaid, sest just sellised inimesed suudavad olla pikema aja jooksul kõrge efektiivuse seisundis ( high-performance state) ja tuua märkimisväärseid ja püsivaid tulemusi.  Nende mõju organisatsioonile on palju suurem kui ühekordne tulemuslikkuse hüpe, mis järgneb boonusele või kaasamisalgatuse elluviimisele. Kirglikud töötajad viivad organisatsiooni järgmisele tasemele.

Sinu organisatsiooni peamine eesmärk on pakkuda toodete ja teenuste kaudu oma klientidele väärtust. Mida kirglikumad on sinu töötajad, seda rohkem väärtust saavad nad luua. Raamatu The Future of Management autori Gary Hameli uurimistöö toob välja, et kirg aitab väärtuse loomisele kaasa rohkem kui ükski teine ​​inimvõime.

Just sellepärast peab tänapäevane juht oskama luua töökeskkonna, kus töötajad ei ole mitte ainult pühendunud, vaid on ka kirglikud. 

Me kõik oleme teatud asjade vastu kirglikud. Kuid liiga paljude jaoks ei laiene kirg tema tööle. Juhtidena on meie ülesanne leida viise, kuidas aidata oma töötajatel  kirg esile tuua ja siduda see tema töö ja organisatsiooniga. Vaata inimeste teadmistest ja kogemustest kaugemale, et näha, mis paneb nende silmi särama ja milline töö neid tegelikult käima paneb. 

Deloitte’i 2021 inimeste juhtimise trendide raport toob välja, et edukad ettevõtted aitavad oma töötajate potentsiaali avardada ja üks viis selleks on pakkuda töötajatele „kireprojekte“. Luua võimalusi, mis aitaks töötajatel sobitada oma huvisid, kirge ja oskusi organisatsiooni vajadustega. „Kireprojektid“ kasvatavad motivatsiooni ja kaasatust. 

Mida rohkem tegeled töökoha kire arendamiseks ja võimendamiseks, seda rohkem võid oodata ka püsivat efektiivsuse ja rahulolu tõusu. Muuda kirel ja tugevustel põhinev juhtimine prioriteediks. 

6 sammu, kuidas juhina saad õhutada töökirge:

  • Sea töökirg prioriteediks ja uuri juba värbamisel kui kirglik on see inimene elu suhtes. See kandub üle ka tööle.
  • Tekita emotsionaalset seotust – töökirg on meeleseisund. Juhtidena on meid õpetatud olema faktipõhised ja ratsionaalsed, lisa sellele ka tunded ja inspiratsioon ja tekita läbi selle emotsionaalset seotust.
  • Lõhu raame ja barjääre – organisatsioonisisesed silod tõmbavad töökirge alla, loo üle organisatsioonilisi projektimeeskondi ja süsti optimismi ja innustust.
  • Disaini tööülesanded inimesest lähtuvalt – rolli täidavad inimesed, kellel on erinevad anded ja tugevused, anna võimalus igal inimesel olla unikaalne ja terve meeskond võidab sellest mitmekordselt.
  • Arenda võimekusi ja efektiivsust – kui oled värvanud võimekad inimesed, siis ära sega neil töö tegemist. Julgusta ja toeta kui on vaja ja anna vabadus tegutseda ja otsustada.
  • Kirg sütitab kirge – kui sul endal on kumm tühi, siis ära oota sinu meeskonnaliikmed töökirest pakatuksid. Ole ise see muutus, mida oma meeskonnas näha tahad ja boosti kõigepealt oma töökirg üles!

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!