Kuidas tugevused ja kirg aitavad leida töö sügavama tähenduse ja suurendada töötajate produktiivsust ja rahulolu
oktoober 4, 2022

Praktilised sammud, kuidas luua tööle tähendus

Töö ei ole enam ammu pelgalt töö. Iga inimene tahab oma elus midagi  korda saata, jõuda kõrgema eneseteostuseni ehk Maslow püramiidi tippu.  Küsimus on aga, kuidas sinna jõuda? Kui paljud inimesed täna teavad, mis neid käivitab, milliseid tegevusi nad tõeliselt naudivad ning mis on nende tõeline miks, mis neid hommikuti üles ärkama motiveerib ning päeva sihipäraselt veetma paneb? 

Raske on ette kujutada, et kui keegi valib karjääri valdkonnas, kus tal pole tugevusi, andeid ega kirgi, et tal õnnestuks tippu jõuda või saaks ta sellest tõeliselt rõõmu tunda. 

Tänapäeval arutakse järjest rohkem, kuidas leida tööd, mis paneb silmi särama. Järjest rohkem räägitakse ka sellest, et me  peaks otsuste langetamisel järgima oma südant või “kirge”. Tõepoolest, kui sa armastad oma tööd ja tunned kirge selle valdkonna vastu, oled rohkem motiveeritud end täiendama ja tegema edu saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kirg oma töö vastu võib aidata drastiliselt suurendada me oigapäevast õnnetunnet, aidates tunda oma tööga rohkem emotsionaalset sidet ja olla motiveeritud jätkama ka siis, kui läheb raskeks. 

Samas teised vaidlevad vastu, et soovitus “järgige oma kirge” on halb nõuanne ja pigem soovitavad, et kui inimesed seisavad silmitsi elu- või karjääriotsusega, peaksid nad oma otsuse tegemisel lähtuma oma tugevatest külgedest. Gallupi uuringud kinnitavad seda, et tugevuste tsoonis tegutsevad töötajad on 6x produktiivsemad. Kui sa töötad töökohal, kus saad oma tugevusi ära kasutada, pidev edutunne hoiab sind motiveerituna ja aitab edasi liikuda. 

Mõlemad soovitused on õiged, kuid ainult koos moodustavad nad tervikut. Kui sul on kirg millegi vastu, kuid puuduvad missioonikriitilised tugevused, ainult kirest jääb väheks. Ja kui sa oskad oma tööd hästi, aga seda ei naudi, ei ole ka siis olukord ideaalne. Võti ei ole ühe või teise soovituse eelistamine, vaid oskuslik kombineerimine. 

Tõeline probleem seisneb pigem suutmatuses mõista “kire” tegelikku olemust  ja rolli, mida see iga inimese elus mängib ja kuidas kirg ja tugevused on omavahel seotud. 

Töö võib aidata igaühel meist tunda end nii õnnelikuna kui ka rahulolevana, kuid õige töö valimine taandub enamale kui lihtsalt kirele valdkonna, rolli  või konkreetse ettevõtte vastu. Dr Andrea Goeglein, PhD, karjääri- ja tööpsühholoog, juhib meie tähelepanu just sellele, et oma loomulike tugevuste ärakasutamine võib aidata meil tunda suuremat kirge, kui oleme kunagi arvanud. 

Tihti inimesed otsivad tööd, mille vastu nad oleks kirgliklikud. Kuid see harva õnnestub. Kirg töös on justkui kättesaamatu ükssarvik, kellest kõik on kuulnud aga vähesed on näinud. Aga miks? 

Esimeseks põhjuseks on see, et kirg tavaliselt järgneb tööle, mitte ei  eelne sellele. Mida paremaks sa oma töös saad, seda kirglikumaks sa selle vastu muutud. Tihti inimesed saavad tööst või projektist innustust just siis, kui see hakkab edukaks saama. Scott Adams, tuntud koomiksite sarja Dilbert looja läheb lausa nii kaugele, et ütleb, et “minu tähelepanek on, et igaühel võib olla kirg, kui miski töötab.”

Teiseks, on probleem on tihti selles, et kirge tagaajades, ei võta inimesed arvesse oma loomulikke tugevusi. Parim viis kire tõeliseks avastamiseks on esmalt oma tugevate külgede omaksvõtmine, nende arendamine ja kasutamine. Nende asjade leidmine, mida sa armastad ja milles oled tõeliselt hea, on suurepärane viis oma potentsiaalsete kirgede avastamiseks. Oma tugevuste kasutamine töös mõjutab otseselt töökire kujunemist, mis omakorda tõstab üldist heaolu taset. Kirg suureneb, sest kui töötajad tunnevad, et nad kasutavad tööl oma täielikku potentsiaali, näevad nad suurema tõenäosusega oma töös ka suuremat tähendust, suurendadades nende valmisolekut pühendada oma tööle rohkem aega ja ressursse.

Kirglikke töid pole olemas. On olemas vaid lihtsalt kirglikud inimesed. Nende eduvõti on oskus näha ja ärakasutada oma tugevaid külgi, et tuua kirge oma elu ja töö erinevatesse osadesse. Kirg on südamemäng. Kirglik olemine eeldab, et me teame kes me oleme ja mida me tahame ja oleme valmis  liikuma oma unistuste suunas. Kuid kirg ei ole ainus koostisosa, mida on edu tagamiseks vaja.  On vaja leida tasakaalu. Kui sa leiad tööd, mis sind köidab, nõudes samal ajal sinu tugevuste reaaliseerimist, leiad tasakaalu, mida naudivad kõige edukamad. Kirg on energia, mis paneb meid liikuma, kuid oma loomulike tugevuste kasutamine on justkui õige liikumisvahendi valimine. 

Kõikjal, kus tugevused kohtuvad kirega, juhtub midagi maagilist. Inimesed, kes, on leidnud eneseteostuse, on õppinud ära kasutama oma tugevusi, andeid  ja kirge. 

Kuid kui paljud  võtavad aega, et mõista, milised on nede tugevused  ja tunnetada, mida kirglik olemine neile isiklikult tegelikult tähendab? Mis on need tegevused, milles nad on tõesti hea? Mis on need teemad, mille vastu nad on kirglikud? Kus on kattuvus? 

Kui me suudame ühendada oma tugevad küljed ja kirg, alles siis leiame kombinatsiooni, mis annab meile edu saavutamiseks vajaliku sisemist jõudu. Jacques Forest ja tema Kanada kolleegide uued uuringud kinnitavad, et loomupäraste tugevuste kasutamine suurendab harmoonilist kirge. See tähendab, et kui inimesed tegutsevad oma tugevuste tsoonis, nad on paremas kontaktis iseendaga  ja on teadlikud sellest,  mis neile  elus isiklikult oluline on. See toob sügavama tähenduse igapäevaste töötegevustes ja ka suurendab inimese enda õnnetunnet. Töö sügavama tähenduse leidmise võti võikski olla tugevuste, kire ja suurema eesmärgi ühendamine. 

Järjest rohkem uuringuid toob üha uusi tõendeid, mis viitavad sellele, et loomupäraste tugevuste kasutamine viib optimaalse toimimise ja heaoluni. Samuti,kui töötajad õpivad tundma oma tugevaid külgi ja kasutavad neid uutel viisidel, saab organisatsioon suurendada  töö tulemuslikkust ja vähendada töötajate psühholoogilist stressi ja töölt puudumist, millel on teadaolevalt olulisi kulusid. Kasu saaks nii organisatsioonid kui ka töötajad. Kirge ja heaolu suurendaks see, kui organisatsioonid hakkaksid kujundama töökeskkondi ja tööülesannete jaotust selliselt, et maksimaalselt ära kasutaks oma töötajate tugevaid külgi ja huvisid. 

Lisaks sellele peab iga inimene mõistma oma MIKSi, et kirg töö vastu ei kaoks ning tunda, et ta panustab millessegi enamasse kui vaid iseendasse. Kui iga inimene teab, miks ta midagi teeb ja kuidas see on seotud organisatsiooni suurema tähendusega, tunnevad töötajad ennast pühendunult, inspireerituna ja nende tulemuslikkus on kordades suurem. Simon Sinek on öelnud, et juhtidel lasub kohustus luua oma alluvatele keskkonad, kus nad tunneksid end osana millestki suurest ja olulisest ja tänapäeval on see soovitus igas organisatsioonis muutumas höödavajalikuks. Gallupi globaalse pühendumise uuringu järgi jääb 85% töötajate täispotentsiaal kasutamata, nad ei ole pühendunud ning vaid üks kolmandik inimestest tunneb, et nende organisatsiooni kõrgem tähendus (miks, missioon, purpose) paneb neid tundma, et nende töö on neile oluline. 

Aidates oma töötajatel tuvastada loomupäraseid tugevusi ja arutledes võimalike muudatuste üle, mis tooksid kaasa tugevuste suurema kasutamise organisatsioonis, võivad organisatsioonid saavutada märkimisväärseid muutusi, mis suure tõenäosusega suurendavad lisaks produktiivsusele ka töötajate heaolu. Aidates töötajatel kasutada oma tugevaid külgi töökohal, võime suurendada harmoonilist kirge nende töö vastu, mis omakorda suurendab ka töötajate psühholoogilist heaolu.

Kuidas luua tööle tähendus? 

Tähendusrikkas võib töö olla vaid siis, kui seda võetakse isiklikult. Mida tugevam emotsionaalne side on töötajatel oma  tööga, seda rohkem on neil motivatsiooni ja  energiat ning seda tõenäolisem on, et nad panustavad sellese maksimaalselt. 

  1. Alusta organisatsiooni tasandist. Kas teie organisatsioonil on olemas missioon? Kas see peegeldab tõelist põhjust, miks organisatsioon eksisteerib või on tegemist ilusa turundusliku lausega? Vaata, kas sa saad küsida tänase missiooni kohta, miks see oluline on? Kui jõuad sealt sügavamale, võib olla vajadus ümber sõnastada organisatsiooni missioon. 
  2. Sinu osakonda miks – kas oled juhina mõtestanud lahti, miks sinu osakond selles organisatsioonis eksisteerib? Millist väärtust te loote? 
  3. Sinu kui juhi miks
  4. Sinu inimeste miks 
  5. Uuri oma inimeste käest, mida neile kõige enam teha meeldib, millised on nende tugevused: millised tööülesanded sujuvad neil suurema pingutustega, milliseid tegevusi tehes nad kaotavad ajataju, milliseid tegevusi vastupidi nad pigem väldiks või ei teeks kui võimalus oleks, mida edasi lükkaks. Mida meeldis neile teha lapsena? Milliseid tegevusi naudivad nad vabal ajal? Kõik need lood annavad sulle vihjeid inimese loomupäraste tugevuste osas. 
  6. Võimenda seda, milles iga inimene hea on. Kaasaegsed töökeskkonnad ei arenda inimese nõrku külgi vaid võimendavad inimese tugevusi. Kui inimene saab töötada oma tugevuste tsoonis on ta 6 korda produktiivsem ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt. 
  7. Loo võimalusi, et iga inimene saaks töötada oma tugevuste tsoonis. Vaid 4 inimest 10st ütleb, et nad nõustuvad täielikult väitega, et nad saavad teha tööl seda, milles nad tõeliselt head on. Kui sa oled päriselt aru saanud, milles sinu töötajad head on, siis anna neile võimalusi teha seda rohkem. Võimalusel kohanda ümber tööülesandeid, et igaüks saaks teha just seda, mis tal silma särama paneb. 
  8. Pakku  töötajatele koolitusi nende tugevustega seotud valdkondades
  9. Korralda meeskonna koosolekuid, et arutada, kuidas meeskonnaliikmed saaksid oma tugevaid omadusi maksimaalselt ära kasutada.
  10. Anna töötajatele võimalust rääkida teemadest, mille suhtes nad on kirglikud. 

Kui sa soovid oma ettevõttes luua tõeliselt tähendusrikast tööd, siis aita oma töötajatel avastada ja arendada nende tugevusi, lahti mõtestada enda jaoks nende miks ning seo see organisatsiooni või osakonna miksiga. 

Selleks, et olla tänapäeval edukas, peame muutma oma fookust ja keskenduma eelkõige oma töötajatele. Heade töötajate hoidmine on iga organisatsiooni võtme eduteguritest. Aidates töötajatel leida sügavama tähenduse, suurendad nende motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtte edusse panustada.

 

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Kolmandas moodulis õpime elutööd nautima ja looma mängleva kergusega, inspireerides teisi oma ehedusega. Ühendame töö kirega ja leia sügavama põhjuse, miks me tegutseme.