Milline on valgustunud juht?

Milline on valgustunud juht?
 
„Mis asja, mis see siia puutub?“ tahad ilmselt küsida. Kuid mõtle korraks, milline on tõeliselt inspireeriv juht sinu jaoks? Milline on juht, kellega koos tahaksid töötada? Mis teda iseloomustab? Kui kaugel sa ise sellest oled?
 
Miks see oluline on?
 
Heade töötajate leidmine ja hoidmine muutub Eestis järjest keerulisemaks. Öeldakse, et inimesed tulevad ettevõtte pärast, kuid lahkuvad juhi tõttu. Juhi mõju oma töötajatele on kaugelt suurem kui arvatakse. Sageli teevad inimesed järeldusi enda edukuse kohta pelgalt juhi käitumise põhjal.
 
Piisab, kui juht tuleb tööle paha tujuga ja juba mõtleb töötaja, mida ma valesti olen teinud. Meenub enda juht kunagisest panga ajast. Ta oli hooliv ja hea juht. Suure koormuse tõttu läksid tema e-kirjad aina konkreetsemaks ja lühemaks. Kuni üks töötaja temalt küsis: „Mis ma valesti olen teinud, et sa minusse nii karmilt suhtud?“ Juhi jaoks tuli see nagu välk selgest taevast. Olukorra päästis usalduslik suhe töötajaga. Ta sai arusaamatuse ära klattida enne, kui see suuremaks kasvas.
 
Tulen tagasi esimese küsimuse juurde. Inimesed üle maailma on toonud vastuseks John F Kennedy, Martin Luther King, Dalai Laama, Mahatma Gandhi jne. Uuemast ajast ehk Richard Branson ja Elon Musk, kes elavad ja jagavad oma suurt visiooni.
 
Kes võiks aga Eestis olla selline juht? Lennart Meri ilmselt oma tarkuse ja ajast ees olemisega. Oma olemuselt sobiksid ka Arvo Pärt ja Fred Jüssi, kuigi nemad otseselt juhtimisega ei tegele. Pigem on nad oma loominguga inimestele eeskujuks.
 
Neli juhi tüüpi
 
Kõik juhid ei saa ja peagi olema suured visionäärid nagu Kennedy või Branson. Tinglikult saab jagada juhid nelja tüüpi.
 
Esiteks- eelnimetatud visionäärid, kes mõtlevad ja unistavad suurelt. Nad pakuvad oma töötajatele tõeliselt inspireeriva visiooni. Nägemuse tulevikust, mille nimel inimesed on valmis pingutama. Koonduma ühise eesmärgi taha ja selle nimel endast parima andma.
 
Teiseks- planeerijad, kes suudavad luua plaanid suure visioonini jõudmiseks. Välja mõelda, mida on vaja selleks, et näiteks kuule jõuda. Milliseid inimesi ja ressursse vajatakse, mida ja mis järjestuses peaks tegema. Nad suudavad välja töötada strateegiad, mis arvestavad ebamäärasuse ja muutuva maailmaga. Heas mõttes Exceli inimesed.
 
Kolmandaks- tegutsejad, kes on ise käsipidi protsessis. Kui vaja, lähevad appi ja teavad täpselt, kuidas käib töö „põllul“. Oma eeskujuga suudavad nad innustada tegutsejaid enda meeskonnas. Neid, kes ei vaja suuri sõnu, vaid tahavad kohe asja kallale asuda.
 
Neljandaks- tähistajad, kes hoiavad meeleolu üleval. Nad märkavad ja tunnustavad võite, toovad saavutused esile. Märkavad, kui keegi meeskonnast on väsinud või tujutu ning aitavad ta üles. Võtavad projektide lõpus õppetunnid kokku, et järgmine kord paremini töötada.
 
 
Millist juhitüüpi sina oled?
 
Igal tüübil on omad tugevused ja nõrkused. Mõtle korraks, milline toodud neljast tüübist sinuga kõige rohkem resoneerub?
 
Meeldib sulle teha suuri plaane, neid tükkideks võtta, kohe tegutsema tormata või hoida meeleolu üleval? Meist igal ühel on omad loomulikud tugevused ja kalduvused. Mõistlik on keskenduda tugevustele ja neid lihvida.
 
Kui sa tead, mis tüüpi sa ise oled, mõtle korraks, millist tüüpi juhti su meeskond või organisatsioon vajab? Klassikalise mudeli puhul vajatakse tippjuhtidelt innustavaid visioone, mis inimesed koondavad. Keskjuhtidelt oodatakse planeerimist ja tulemuste jälgimist. Esmatasandi juhid saavad ka käe mustaks ja oma inimesi toetada.
 
Mida aga teha, kui oled näiteks tegutseja tüüpi, kuid leiad end tippjuhi kohalt?
 
Inimesed ootavad sinult suurt ja säravat visiooni, kuid sina tahaksid pigem põllule minna. Lihtsat vastust siin polegi. Sa võid püüda arendada endas strateegilist juhtimist, kuid see teeb su heal juhul keskpäraseks juhiks. Lisaks ei saa sa teha asju, mis sind käivitavad ja hästi välja tulevad.
 
Ideaalis on su meeskonnas inimesed, kes suudavad kõik neli rolli ära täita. Kõik nad ei pea ka juhid olema. Vahel leiad spetsialistide seast suurelt mõtlejaid, kes saavad sul aidata uute visioonideni jõuda.
 
Mulle näib, et Eestis hinnatakse enim planeerijaid ja tegutsejaid. Nende tööd on lihtsam mõõta ja märgata. Ometigi on vaja ka suuri unistusi ja tähistajaid.
 
Välisuuringu järgi vastas vaid 13% juhtidest, et SMART eesmärgid aitasid neil täispotentsiaalini jõuda. Selle asemel rõhutati suurelt mõtlemise ja unistamise olulisust. Heaks näiteks on olümpiavõitjad- nende siht on kuld, ja ei midagi vähemat.
 
Kuidas edasi?
 
Pakun töövahendi enda ja oma meeskonna kaardistamiseks.
 
Visioon- kui selge on sul endal, kuhu oma meeskonnaga liigud (10p skaalal)? Seejärel uuri seda ka oma meeskonna liikmetelt. Mida nemad näevad sihina? Kui palju see neid innustab?
 
Planeerimine- kui põhjalikult oled läbi mõelnud sammud visioonini jõudmiseks? Kes, mida ja millal teeb? Kasutad sa üldse planeerimist või elad päev korraga? Kui hästi inimesed plaanidega kursis on?
 
Tegutsemine- millal ja kui tihti sa sekkud töösse „põllul“? Miks sa seda teed? Kas selleks, et see sulle meeldib, või on vaja pidevalt tulekahjusid kustutada? Kui viimane, mida vajad parandamiseks?
 
Tähistamine- kui tihti sa oma töötajaid tunnustad ja võite tähistad? Kui tihti jagate õppetunde ja kogemusi saavutatust, ka „ämbreid“? Kuidas sa oma töötajate meeleolu jälgid ja vajadusel üles tõstad?
 
Kui tulemused käes, vaata üle nii kõrgema skoori saanud kui madalamad. Kõrged on sulle loomuomased- arenda neid edasi. Madalamad- kes võiks sind nendes toetada? Mida tahad ise juurde õppida?
 
Soovin sulle inspireerivaid sihte, tarka planeerimist ja tegutsemist ning rõõmsat tähistamist uuel aastal!
 

Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Tooja. Tema lood ning harjutused viivad juhid vaimutarkuseni ja ühenduseni meie päris olemusega. Ain aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil

Vaatame, kuidas jõuda suurema jõuallikani, mis annab meile jõudu, tarkust ja rahu. Et igaüks leiaks oma tee, kutsumuse ja ühenduse oma päris olemusega. Katsetame tööriistadega, millest iga päev ei räägita. Seome eelnevates moodulites räägitu üheks tervikuks, et saaksid luua just seda, mida sina oled sündinud looma.

Juhtimine ilma juhtimiseta

Kas oled näinud inimesi, kes tegutsevad innu ja põlemisega? Nad ei vaja juhendamist, motiveerimist, innustamist. Parimal juhul vajavad vahel ära kuulamist. Tee vabastamist organisatsiooni poolt loodud piirangutest ja takistustest. Kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et neid ei peagi juhtima.

Ometigi nõuab sinna jõudmine teadlikku juhtimist- juhtimist ilma juhtimiseta. Juhtimist ilma traditsiooniliste käskude, keeldude, motivatsioonisüsteemide ja muu taoliseta.

Mida tähendab juhtimiseta juhtimine?

Minu jaoks algab see inimese valikust. Kõige lihtsamalt öeldes on oluline, et inimene saaks teha seda, mis tal tõeliselt silma särama paneb. Kasutada enda tugevusi ja oskusi. Ise areneda ja kasvada. 

Kuna me aga inimeste sisse lõpuni ei näe, tuleb valmis olla ka valedeks valikuteks. Kurssi korrigeerida ja sõbralikult lahku minna, kui oleme vale otsuse teinud. Enda kogemuse järgi on inimesed, kes minu tiimis on valesse kohta sattunud, hiljem õige koha leidnult tänulikud ja õnnelikud, et lahku läksime.

Järgmine tasand on toetava ruumi ja koosluse loomine. Keskkonna, kus kõik meeskonna liikmed üksteist rikastavad ja toetavad. Vaadata, milline on su enda mõju ja kuidas teised omavahel suhtlevad. Umbes nagu looduses, kus taimed, linnud ja loomad panustavad igaüks omal moel, elu koos alal hoides. Kui sul õnnestub selline tervik luua, ei pea sa tegelema konfliktide, intriigide ja arusaamatustega. Lasteaia kasvataja mängimise asemel saad täiskasvanutel lasta rõõmsalt tööd teha.

Järgmiseks tuleb küsimus, kuidas tuua mänguline, kerge ja loov hoiak tööle? Kuidas luua ruum, kus on lubatud eksida ja katsetada. Leida uusi viise vanade probleemide lahendamiseks , uutele tasanditele tõusmiseks. Kui sa vaatad lapsi, siis neil ei ole eksimishirmu. Nende jaoks toimub õppimine ja loomine kergelt, justkui pingutuseta. Ometigi ületavad väiksed lapsed täiskasvanuid õppimise kiiruselt kordi ja kordi..

Järgmine tasand läheb hoopiski sügavamale. Millised hirmud on inimestel? Mis neid piirab ja mõjutab alateadvuse tasandil? Milliseid destruktiivseid mustreid neis märkad? Inimesed ise üldjuhul ei pane tähelegi, kuidas nad korduvalt samades ämbrites kolistavad. Nende märkamine, veel enam aga nendest rääkimine, eeldab aga emotsionaalset intelligentsust. Kellelegi ei meeldi, kui nende haavadele osutatakse. Läheneda tuleb targalt ja osavõtlikult.

Järgmiseks jõuame mõttemustrite tasandile. Millised uskumused meid valitsevad? Mis on hea või halb, saavutamatu või saavutatav? Mida me usume oma tootest, klientidest, endist? Kuidas programmeerida ümber mõttemustrid, mis meid takistavad? Millised uued mõttemallid saame luua, mis viiksid meid eduni? Just sellise eduni, nagu meie seda näeme?

Viimane tasand- vaimutasand. Me loome vähemalt kolmel tasandil. Kõigepealt on mõte, siis sõna ja lõpuks tegu. Mõttetasand- mis on see ühine pilt, siht, mille poole meeskonnana liigume? Mis meid innustab kõige sügavamal, hingetasandil? Räägime tihti meeskonnavaimust- mis see tegelikult meie jaoks on? Milline ta välja näeb, kuidas ta meid kõnetab ja kuhu juhib?

Sõnast- ilmselt oled kogenud, et sõnal on jõud. See võib inimesed põrmu paisata või taeva tõsta. Võib-olla oled kogenud, kuidas kellegi öeldu on sind tõeliselt rõõmustanud või masendusse viinud. Milliseid sõnu sina kasutad? Kas need innustavad sinu inimesi või pigem mitte? 

Kolmandaks on tegu- millises energias me tegutseme? Kas töötame innu ja armastusega, või on selles trotsi ja pahameelt? Enamus inimesi tajub seda kohe. Tuntuim näide on vanaemade pannkoogid. Paljud meenutavad neid, kuna vanaema on sinna pannud kogu oma tähelepanu ja armastuse.

Olen kindel, et neid kihte ja tükke on veel palju rohkem, mis võimaldavad jõuda juhtimiseni ilma juhtimiseta. Juhtimiseni, kus juht võib rahulikult tegeleda sellega, mis on antud hetkel kõige olulisem. See on umbes nagu hea tervise loomine. Kui sa teed ennetavaid ja tervist turgutavaid tegevusi, ei pea sa tablette võtma ja haigustega maadlema.

Kui need mõtted haakisid sinuga, oled teretulnud Juhi5 programmi lisa saama. Tule ja vaatame koos, kuidas jõuda just sellise eluni, nagu sina seda oled tulnud looma.

Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Tooja. Tema lood ning harjutused viivad juhid vaimutarkuseni ja ühenduseni meie päris olemusega. Ain aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil

Vaatame, kuidas jõuda suurema jõuallikani, mis annab meile jõudu, tarkust ja rahu. Et igaüks leiaks oma tee, kutsumuse ja ühenduse oma päris olemusega. Katsetame tööriistadega, millest iga päev ei räägita. Seome eelnevates moodulites räägitu üheks tervikuks, et saaksid luua just seda, mida sina oled sündinud looma.

Lugu kukkumistest, õppimistest ja kasvamisest

 

9 kuud oleme loonud Eestis midagi uut ja ägedat. Ise sellest vaimustunud ja püüdnud ka teistele edasi anda, kuid suve lõpus hakkas asi viltu kiskuma. Paljud inimesed, kes tahtsid tulla, soovisid uuel aastal alustada. Ilmselt olime ka ise veidi ebakindlad.

Ometi jätkasime pingutamist, et oktoobri keskel alustada. Tõepoolest, saimegi pundi kokku, kuid programmiga alustamiseks oli grupp väiksevõitu. Seetõttu võtsime vastu raske otsuse alustada jaanuarist, isegi kui see näib läbikukkumisena, sest sai ju lubatud ja välja hõigatud.

Peale otsust oli hea kerge olla – saime aru, et see oli õige otsus. Viimased kolm päeva olidki meil mõeldud koos inimestega õppimiseks. Nüüd võtsime selle aja endale ja programmile. Käisime läbi, mis viltu läks. Jagasime raskeid hetki, hirme, pettumusi.

See tehtud, alustasime teatud mõttes nullist. Jõudes järgmisele, veel ägedamale tasandile. Vaatasime, mida me tegelikult tahame edasi anda. Mis meid ennast kõnetab ja särama paneb. Millest oleks päriselt abi. Enne üritasime enda teemasid suruda tavaraamidesse. Umbes nagu suurt õhupalli väiksesse tikutoosi. Nüüd sai igaüks panna lauale, mis teda tõeliselt sütitab. Otsustasime asju nimetada õigete nimedega, mitte rääkida enam äri ja vaimsuse tasakaalust. Vaid rääkida juhtimisest täiesti uuel tasandil. Tasandil, kus on oluline juht kui inimene tervikuna. Tuua sisse inimese erinevad tahud ja kihid.

Rääkida tema juurtest- kõige sügavamatest kihtidest, mis meid alateadlikult mõjutavad. Rääkida tema tugevustest ja mõjust. Kirest, mis sütitab ja paneb silmad särama. Vaadata, kuidas saame kasutada uut mõtlemist soovitud maailma loomiseks.

Oleme nõus tähtede, päikese ja kuu peale kihla vedama. Iga osaleja, kes kaasa töötab, astub oma arenguteel mitu suurt sammu edasi. Just sinna, kuhu tal vaja. Just talle sobivas tempos. Kuhu täpselt, sõltub inimesest endast. Meie ei hakka talle ütlema, mida ja kuidas ta peab tegema. Igaüks loob ise oma elu ja edu. Meie saame lihtsalt luua toetava ruumi ja kõrvalt toetada.

Juhi5.1 alustab 2022. aasta jaanuaris, kus meie juhtimispraktikud, mentorid ja coachid jagavad teemat, mis neil endal hinge helisema panevad. Siinkohal teeme väikese tutvustuse nende kohta.

💡Aili Nurmeots on Juhi5 Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, et olla ilma pingutamata  Sina Ise! Pole vaja keskenduda sellele, mida ei oska, kasuta oma tugevusi parimal moel!

💡Jaanika Rannulal paneb silma särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga? Kuidas juhi emotsioonid, ootused, vajadused ja hoiakud mõjutavad juhtimist indiviidi, meeskonna ja organisatsiooni tasandil? Ta loob võimalusi, et saaksid näha end kõrvaltvaataja pilguga ning olles teadlikum iseendast eri olukordades, suurendada tulemuslikkust ning positiivset mõju. Julge olla Sina ISE! 

💡Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama, annab inspiratsiooni ja tiivad selleks, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha ja kuidas seda ka teistele nähtavaks teha. Ja siis usud ka ise rohkem sellesse, mida sa teed.

💡Ivar Raav on meie Sügavustega Ühendaja, kes loob ühendusi Juhi sügavamate kihtidega ja ning paneb mõtestama miks ma olen juht? Kuidas meie minevikku aktsepteerida, sellega rahu teha ikka selleks, et luua uut ning paremat tulevikku. 

💡Reelika Jeferjev on meie MõtteMustriteMaag, kes mängleva kerguse ning särtsakalt intriige punudes toob välja Juhi mõttemustrid ning leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas neid uskumusi ümber programmeerida.

💡Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Looja. Tema lood ning viisid viivad juhid vaimutarkuse ning pärisolemuseni, mis aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil! 

Kui see kõik sind kõnetab, võta meiega ühendust, sest koos sinuga saame luua uut hingamist juhtimises, kus juhtida ei ole enam vajagi 🙂 

Kohtume jaanuaris Kernus!😉 🙏