Pühendunud vs. kirglik töötaja?

81,396 tundi.

Orienteeruvalt nii palju aega veedame oma elust töötades. Ainult magamisele kulutame elus veelgi rohkem aega. Gallupi värske 2022 ülemaailmne pühendmuse uuring näitab, et 60% inimestest ei tunne oma tööga emotsionaalset seotust ja 19% on täiesti õnnetud oma tööd tehes. Kui enne pandeemiat oli ülemaailmne pühendumuse tase tõusutrendis, siis 2021 jäi see 1 protsendipunkti võrra alla 2019 taseme.

Üha rohkem ettevõtteid leiab, et tööga emotsionaalse seotuse tekitamine aitab luua tugevamaid sidemeid, kõrgemat lojaalsust ja parandab tulemuslikkust. 

Kuidas luua emotsionaalset seotust tööga? Milline on pühendunud töötaja ja milline on kirglik töötaja? Milliseid töötajaid sina oma meeskonda soovid ja mis sa selleks ise teha saad?

Gallupi uuringud kinnitavad, et inimesed, kes saavad kasutada tööl oma loomuomaseid tugevusi, väärtusi ja huvisid ehk oma kirge, tunnevad, et nad on enesekindlamad, loovamad ja emotsionaalselt ettevõttega seotumad. Probleem peitub aga selles, et paljud inimesed ei tea, millised on nende loomuomased tugevused ja nad ei tea, millistes teemades on nad kirglikud. Kirglik olemine eeldab, et me teame kes me oleme ja mida me tahame ja oleme valmis  liikuma oma unistuste suunas. Kirg on energia, mis paneb meid liikuma, kuid oma loomuomaste tugevuste kasutamine on justkui õige liikumisvahendi valimine. 

Mõisteid “kirg” ja “pühendumine” kasutatakse sageli sünonüümidena, kui viidatakse töötaja töösse suhtumisele ja pingutusele. Paljud eksperdid toovad aga välja olulisi erinevusi. 

Mis vahe on kirel ja pühendumisel? 

Pühendunud töötajad on oma töö suhtes kohusetundlikud. Nad järgivad reegleid ja teevad kõike, mida neid oodatakse. 

Kirglikud töötajad on inimesed, kes ei pea kinni ainult reeglitest. Nad on sisemiselt motiveeritud parema tulemuse saavutamiseks uurida ja katsetada midagi uut. Nad näevad väljakutseid võimalustena täiendavate oskuste õppimiseks ja teevad kõike selleks, et saavutada paremaid tulemusi. Nad on emotsionaalselt seotud ja suhtuvad kirglikult oma töösse ja organisatsiooni, mille heaks nad töötavad. Kirglikel töötajatel on ka kõrgem vastupidavus ja püsiv õppimisele orienteeritus. 

Kirglikkus väljendab pikaajalist sisemist motivatsiooni töötada kõrgel tasemel. Pühendumine on tingitud pigem välistest motivaatoritest (nagu kiitus, konkurents, palk, töökeskkond  jms) ja on sageli lüheajalisem.

Tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas ei piisa tugevas konkurentsis püsimiseks vaid pühendunud töötajatest. Ettevõtted vajavad kirglikke töötajaid, sest just sellised inimesed suudavad olla pikema aja jooksul kõrge efektiivuse seisundis ( high-performance state) ja tuua märkimisväärseid ja püsivaid tulemusi.  Nende mõju organisatsioonile on palju suurem kui ühekordne tulemuslikkuse hüpe, mis järgneb boonusele või kaasamisalgatuse elluviimisele. Kirglikud töötajad viivad organisatsiooni järgmisele tasemele.

Sinu organisatsiooni peamine eesmärk on pakkuda toodete ja teenuste kaudu oma klientidele väärtust. Mida kirglikumad on sinu töötajad, seda rohkem väärtust saavad nad luua. Raamatu The Future of Management autori Gary Hameli uurimistöö toob välja, et kirg aitab väärtuse loomisele kaasa rohkem kui ükski teine ​​inimvõime.

Just sellepärast peab tänapäevane juht oskama luua töökeskkonna, kus töötajad ei ole mitte ainult pühendunud, vaid on ka kirglikud. 

Me kõik oleme teatud asjade vastu kirglikud. Kuid liiga paljude jaoks ei laiene kirg tema tööle. Juhtidena on meie ülesanne leida viise, kuidas aidata oma töötajatel  kirg esile tuua ja siduda see tema töö ja organisatsiooniga. Vaata inimeste teadmistest ja kogemustest kaugemale, et näha, mis paneb nende silmi särama ja milline töö neid tegelikult käima paneb. 

Deloitte’i 2021 inimeste juhtimise trendide raport toob välja, et edukad ettevõtted aitavad oma töötajate potentsiaali avardada ja üks viis selleks on pakkuda töötajatele „kireprojekte“. Luua võimalusi, mis aitaks töötajatel sobitada oma huvisid, kirge ja oskusi organisatsiooni vajadustega. „Kireprojektid“ kasvatavad motivatsiooni ja kaasatust. 

Mida rohkem tegeled töökoha kire arendamiseks ja võimendamiseks, seda rohkem võid oodata ka püsivat efektiivsuse ja rahulolu tõusu. Muuda kirel ja tugevustel põhinev juhtimine prioriteediks. 

6 sammu, kuidas juhina saad õhutada töökirge:

  • Sea töökirg prioriteediks ja uuri juba värbamisel kui kirglik on see inimene elu suhtes. See kandub üle ka tööle.
  • Tekita emotsionaalset seotust – töökirg on meeleseisund. Juhtidena on meid õpetatud olema faktipõhised ja ratsionaalsed, lisa sellele ka tunded ja inspiratsioon ja tekita läbi selle emotsionaalset seotust.
  • Lõhu raame ja barjääre – organisatsioonisisesed silod tõmbavad töökirge alla, loo üle organisatsioonilisi projektimeeskondi ja süsti optimismi ja innustust.
  • Disaini tööülesanded inimesest lähtuvalt – rolli täidavad inimesed, kellel on erinevad anded ja tugevused, anna võimalus igal inimesel olla unikaalne ja terve meeskond võidab sellest mitmekordselt.
  • Arenda võimekusi ja efektiivsust – kui oled värvanud võimekad inimesed, siis ära sega neil töö tegemist. Julgusta ja toeta kui on vaja ja anna vabadus tegutseda ja otsustada.
  • Kirg sütitab kirge – kui sul endal on kumm tühi, siis ära oota sinu meeskonnaliikmed töökirest pakatuksid. Ole ise see muutus, mida oma meeskonnas näha tahad ja boosti kõigepealt oma töökirg üles!

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Minu miks?

Mida teeb inimene kui ta on eksinud? Ta läheb oma juurte juurde tagasi. 

Sünnime siia ilma puhta ja täiuslikuna. Erilisena. Meil on oma isikupära. Asjad, mis meile meeldivad ja mis ei meeldi. Nii nagu ka erinevad grupid meie elus – pere, lasteaed, kool, töökoht. Kõik need panevad meid omandama grupi käitumisreegleid. Sinu emal ja isal on sulle ootused. Õpetajal ja sinu otsesel juhil on sulle ootused. Nende ootuste tulemusena õpime oma käitumist ja mõtlemist kohandama nii, et meiega ollakse rahul. Kahjuks võime aga iseendast kaugele triivida. Võib juhtuda, et me ei mäletagi enam, milline on meie loomupärane käitumine või mõtlemine. Veelgi olulisem on see, mida me ise oma elult tahame. 

Minu missioon on tuua inimese tähelepanu sellele, milles ta loomupäraselt hea on ning aidata tal seda igapäevaselt võimendada. Kui inimene oskab selgelt sõnastada, milles ta hea on, mis teda sütitab, mida ta meeskonda toob ja mida ta vajab, siis on inimene ise õnnelikum ja tulemuslikum. Tema meeskonnas on vähem konflikte. Usun, et iseendaga rahu tegemine on parim kingitus, mida inimene endale ja ka teda ümbritsevatele inimestele teha saab. 

Kuidas leida üles oma loomupärane anne, kui oled iseendast kaugele triivinud? Mina alustasin sellest, et jälgisin, millised tegevused ja inimesed annavad energiat ning millised võtavad. Selle tulemusena jõudsin arusaamiseni, et uued ideed ja arutelud väiksemates gruppides innustavad mind. Suurte inimeste arvuga ja pikad koosolekud aga väsitavad. Kõige enam nautisin juhina 1:1-le vestluseid, sest tundsin, et sain nii oma meeskonnaliikmeid kõige enam toetada.  

Kuna süsteemid mulle meeldivad, siis otsisin teaduslikku lähenemist, kuidas loomupäraseid andeid tuvastada. Jah, intuitiivne lähenemine ja oma enesetunde jälgimine oli andnud mulle juba hea sisendi, aga ma ei osanud seda kuidagi süsteemi ja sõnadesse panna. Gallupi Cliftoni tugevusteleidja oli minu jaoks suurepärane töövahend. See aitab kirjeldada oma tugevusi ning andis ka soovitusi, kuidas neid edasi arendada. Testi tulemusena sain teada, et minu top5 loomupärast annet on  enesearendamine, ühenduste ja seoste loomine ning sügavad suhted, ideede genereerimine ja tuleviku visioneerimine. Haakus suurepäraselt minu enda taipamistega, kuid nüüd olin saanud süsteemi, mida minu ratsionaalne meel vajas. 

Gallup defineerib loomupärast annet kui inimese kõige loomulikumat viis mõelda, tunda ja käituda. 34 annet on jaotatud 4 domeeni – strateegiline mõtlemine, suhete loomine, elluviimine ja mõjutamine. Kui keskenduda sellele, milles sa loomupäraselt hea oled, avad suurepäraseks saamise uksed. Meil ei ole võimalik saada suurepäraseks asjades, milles meil loomupärased anded puuduvad. Näiteks, ei saaks minust tõenäoliselt kunagi suurepärast detailidega tegelevat spetsialisti. Mul puudub loomupärane anne märgata detaile ja teha distsiplineeritult korduvaid tegevusi. Jah, ma saaksin sellega hakkama. Kuid see nõuaks minult tohutut pingutust ning sellest hoolimata teeksin vigu, mille tulemusena ma ei oleks suurepärane spetsialist. 

 Loomupärase ande tuvastamine on aga alles algus. Tõeliselt rahuldust pakkuvaks ning õnnelikuks muutub sinu elu siis, kui õpid oma loomupäraseid andeid igapäevaselt kasutama. Kui oled iseendast kaugele triivinud, tuleb minna juurte juurde tagasi ja hakata iseennast uuesti üles ehitama. Loomupärane anne korda investeering võrdub tugevus. Mõtle, kas sa teed täna tööd, mis võimaldab sul oma loomupäraseid andeid kasutada? Kuidas saaksid oma tänaseid tööülesandeid ümber kohandada nii, et saaksid tegeleda asjadega, mis Sul loomulikult hästi välja tulevad? Tugevus on võime tuua järjepidevalt ideaalilähedasi tulemusi. Võimalus olla pingutamata sina ise ja luua seeläbi väärtust. 

Olen õnnelik, et saan koolitaja ja coachina oma loomupäraste annete kohaselt pidevalt iseennast arendada. Luua seoseid ning jagada ka teistega oma kogemusi. Coachingu sessioonides loodud sügavad ühendused toidavad minu hinge ning tekitavad tunde, et teen midagi väga olulist. Olen õnnelik, et kuulun väiksesse, kuid tõhusasse Juhi5 meeskonda. Olen tänulik Jaanika Rannulale, Ain Mihkelsonile, Ivar Raavile, Reelika Jeferjevile ja Olesija Sauele. Saame koos ideid genereerida ja arutleda, kuidas aidata kujundada juhtide jalajälge ning viia Eesti parima juhtimiskultuuriga riikide hulka. Jah, ma olen õnnelik inimene, sest saan igapäevaselt  toimetada oma tugevuste tsoonis. 

Meeskondadega tegeledes näen, kuidas inimesed üksteisele oma tugevusi tutvustades lähevad särama. Neil on tekkinud sõnad ja definitsioonid rääkimaks sellest, millised on nende loomupärased käitumise ja mõtlemise viisid. Üksteisele kirjeldades, mida mina meeskonda toon ja mida vajan, toob  tihti kaasa ahaa momente. Kui palju selgust ja kindlust see loob! Koos meeskonna tugevuste kaardile peale vaadates tekib tihti suurem selgus. Näiteks miks meeskonnana kaldutakse vahel ühele või teisele poole. Selgelt teadvustades, milles me head oleme ning millele peaksime tähelepanu pöörama, on meeskonnad oluliselt tulemuslikumad.  

Soovin innustada tuhandeid inimesi ja sadu meeskondi nägema iseenda tugevusi ning õppima neid kasutama õnnelikuma ja rahuldustpakkuvama elu loomiseks. 

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.

Kuidas juhina võimestada iseennast ja oma inimesi?

Oled sa mõelnud, miks meil on inimestena pigem kalduvus keskenduda negatiivsele, mitte positiivsele? Näiteks kui saad juhilt tagasisidet, 3-4 positiivset asja ja üks negatiivne, siis sa mäletad pärast ainult negatiivset? Miks me inimestena keskendume pigem oma nõrkustele ja tahame neid hullult arendada? Mis juhtuks, kui juhtidena mõtleksime, mis on meis endis ja meie inimestes hästi? Selle asemel, et otsida, millised on puudused ja arenguvajadused?
 
Kui lasta inimestel iga päev teha seda, milles ta hea on, siis ta silm särab, ta tahab hommikul tööle minna ning ta on päriselt pühendunud ja tulemuslik. Gallupi uuringud näitavad, et inimesed, kellel on võimalus rakendada oma tugevusi igapäevatöös, on 6 korda pühendunumad ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt.
 
Tugevustel põhinev juhtimine on eelkõige mõtteviis ja arusaamine, et kõik inimesed on unikaalsed. Sina juhina oled unikaalne. Igal ühel meist on loomupärased käitumise, suhtlemise ja mõtlemise viisid. Oluline on tahe ja motivatsioon inimese unikaalsust mõista.
 
Kui sa oled juhina iseenda unikaalsusega heas kontaktis, märkad sa seda ka teistes.
Kuidas sa juhina lood suhteid? Kuidas arendad oma inimesi? Kuidas juhid muutusi ja inspireerid teisi? Kuidas mõtled kriitiliselt ja kui selgelt sa kommunikeerid? Kuidas tekitad oma meeskonnaliikmetes vastutustunnet?
 
Inimese loomupärased anded (käitumis-, mõtlemis- ja suhtlemiseviisid) on neile nii omased, et nad ise seda tihtilugu ei teadvusta ega märka. Siin on Gallupi Cliftoni tugevuste leidja heaks abimeheks, mis aitab loomupäraseid andeid tuvastada ja sõnastada.
 
34 annet on jaotatud 4 domeeni – strateegiline mõtlemine, suhete loomine, elluviimine ja mõjutamine. Kui keskenduda sellele, milles sa loomupäraselt hea oled, avad suurepäraseks saamise uksed. Ei ole olemas ideaalset juhi tugevuste kogumit. Oled olemas Sina juhina täpselt sellisena nagu sa oled. Õpi kasutama oma loomupäraseid andeid ja sul on suurem tõenäosus saada edukaks, kui pingutades olla hea juht.
 
Näiteks minu top5 loomupärast annet on enesearendamine, ühenduste ja seoste loomine, sügavad suhted, ideede genereerimine ja tuleviku visioneerimine. Olen õnnelik, et saan koolitaja ja coachina oma loomupäraste annete kohaselt pidevalt iseennast arendada. Luua seoseid ning jagada ka teistega oma kogemusi. Coachingu sessioonides loodud sügavad ühendused toidavad minu hinge ning tekitavad tunde, et teen midagi väga olulist. Olen õnnelik ja tänulik, et kuulun väiksesse coachide ja koolitajate gruppi. Koos saame ideid genereerida ja arutleda, kuidas aidata kujundada juhtide jalajälge ning viia Eesti parima juhtimiskultuuriga riikide hulka. Jah, ma olen õnnelik inimene, sest saan igapäevaselt toimetada oma tugevuste tsoonis.
 
Tugevus on võime tuua järjepidevalt ideaalilähedasi tulemusi. Võimalus olla pingutamata sina ise ja luua seeläbi väärtust. Kui oled juhina üles leidnud oma loomupärased anded, oma viisi, kuidas sina juhid, siis saad sa luua väärtust ka oma meeskonnale.
 
Kuidas korraldada töö nii, et iga inimene saaks oma potentsiaali maksimeerida ning panna kokku meeskond inimestest, kes teineteist hästi täiendavad? Gallup määratleb meeskonda kui gruppi ebatäiuslikke, kuid andekaid inimesi. Nad väärtustavad igaühe tugevusi ning vajavad üksteist parimate tulemuste saavutamiseks. Igas tiimis on isiksused, kes ühelt poolt rikastavad meeskonda, teisalt aga põhjustavad erimeelsusi ja arusaamatusi. Meeskondade suurpäraseks toimimiseks tuleb teadlikult tegeleda suhete juhtimisega. Kui igaühele anda võimalus turvalises keskkonnas ja positiivses võtmes rääkida sellest, milles ta hea on ja milles mitte, sünnivad sellest võimsad koostöövõrgustikud.
 
Iseenda ja oma inimeste võimestamiseks võta omaks tugevustel põhinev juhtimisstiil. Keskendu nii iseendas kui teistes nende loomupärastele annetele. Pane kokku teineteist täiendav meeskond ning võimenda iseenda ja oma inimeste tugevusi.
 
Läbi selle oled ausam ja ehedam juht, sinu meeskonnas on aga vähem konflikte ning olete oluliselt tulemuslikumad.
 

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.

Lugu kukkumistest, õppimistest ja kasvamisest

 

9 kuud oleme loonud Eestis midagi uut ja ägedat. Ise sellest vaimustunud ja püüdnud ka teistele edasi anda, kuid suve lõpus hakkas asi viltu kiskuma. Paljud inimesed, kes tahtsid tulla, soovisid uuel aastal alustada. Ilmselt olime ka ise veidi ebakindlad.

Ometi jätkasime pingutamist, et oktoobri keskel alustada. Tõepoolest, saimegi pundi kokku, kuid programmiga alustamiseks oli grupp väiksevõitu. Seetõttu võtsime vastu raske otsuse alustada jaanuarist, isegi kui see näib läbikukkumisena, sest sai ju lubatud ja välja hõigatud.

Peale otsust oli hea kerge olla – saime aru, et see oli õige otsus. Viimased kolm päeva olidki meil mõeldud koos inimestega õppimiseks. Nüüd võtsime selle aja endale ja programmile. Käisime läbi, mis viltu läks. Jagasime raskeid hetki, hirme, pettumusi.

See tehtud, alustasime teatud mõttes nullist. Jõudes järgmisele, veel ägedamale tasandile. Vaatasime, mida me tegelikult tahame edasi anda. Mis meid ennast kõnetab ja särama paneb. Millest oleks päriselt abi. Enne üritasime enda teemasid suruda tavaraamidesse. Umbes nagu suurt õhupalli väiksesse tikutoosi. Nüüd sai igaüks panna lauale, mis teda tõeliselt sütitab. Otsustasime asju nimetada õigete nimedega, mitte rääkida enam äri ja vaimsuse tasakaalust. Vaid rääkida juhtimisest täiesti uuel tasandil. Tasandil, kus on oluline juht kui inimene tervikuna. Tuua sisse inimese erinevad tahud ja kihid.

Rääkida tema juurtest- kõige sügavamatest kihtidest, mis meid alateadlikult mõjutavad. Rääkida tema tugevustest ja mõjust. Kirest, mis sütitab ja paneb silmad särama. Vaadata, kuidas saame kasutada uut mõtlemist soovitud maailma loomiseks.

Oleme nõus tähtede, päikese ja kuu peale kihla vedama. Iga osaleja, kes kaasa töötab, astub oma arenguteel mitu suurt sammu edasi. Just sinna, kuhu tal vaja. Just talle sobivas tempos. Kuhu täpselt, sõltub inimesest endast. Meie ei hakka talle ütlema, mida ja kuidas ta peab tegema. Igaüks loob ise oma elu ja edu. Meie saame lihtsalt luua toetava ruumi ja kõrvalt toetada.

Juhi5.1 alustab 2022. aasta jaanuaris, kus meie juhtimispraktikud, mentorid ja coachid jagavad teemat, mis neil endal hinge helisema panevad. Siinkohal teeme väikese tutvustuse nende kohta.

💡Aili Nurmeots on Juhi5 Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, et olla ilma pingutamata  Sina Ise! Pole vaja keskenduda sellele, mida ei oska, kasuta oma tugevusi parimal moel!

💡Jaanika Rannulal paneb silma särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga? Kuidas juhi emotsioonid, ootused, vajadused ja hoiakud mõjutavad juhtimist indiviidi, meeskonna ja organisatsiooni tasandil? Ta loob võimalusi, et saaksid näha end kõrvaltvaataja pilguga ning olles teadlikum iseendast eri olukordades, suurendada tulemuslikkust ning positiivset mõju. Julge olla Sina ISE! 

💡Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama, annab inspiratsiooni ja tiivad selleks, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha ja kuidas seda ka teistele nähtavaks teha. Ja siis usud ka ise rohkem sellesse, mida sa teed.

💡Ivar Raav on meie Sügavustega Ühendaja, kes loob ühendusi Juhi sügavamate kihtidega ja ning paneb mõtestama miks ma olen juht? Kuidas meie minevikku aktsepteerida, sellega rahu teha ikka selleks, et luua uut ning paremat tulevikku. 

💡Reelika Jeferjev on meie MõtteMustriteMaag, kes mängleva kerguse ning särtsakalt intriige punudes toob välja Juhi mõttemustrid ning leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas neid uskumusi ümber programmeerida.

💡Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Looja. Tema lood ning viisid viivad juhid vaimutarkuse ning pärisolemuseni, mis aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil! 

Kui see kõik sind kõnetab, võta meiega ühendust, sest koos sinuga saame luua uut hingamist juhtimises, kus juhtida ei ole enam vajagi 🙂 

Kohtume jaanuaris Kernus!😉 🙏

Tugevustel põhinev juhtimine

“Minu meeskonnaliikmed ei võta vastutust”

“Kuidas suurendada pühendumust ja meeskonna energiataset?”

“Kuidas panna meeskond ühiste eesmärkide poole liikuma?”

Need on sagedased teemad, millega juhid coachide poole pöörduvad. Tihti jõuame coachingu sessioonides kolme tuumprobleemini. Esiteks- juht ei tunne iseennast piisavalt. Teiseks- ta ei oska ennast teistele arusaadavaks teha. Kolmandaks- ta ei tunne piisavalt oma meeskonnaliikmeid, et osata neid särama panna. 

Isegi kui juht on “tehniliselt” kõik õigesti teinud, on miski, mis ei lase meeskonnal täistuuridel töötada. Eesmärgid on sõnastatud, regulaarselt vaadatakse tulemusi üle jne, kuid midagi on veel puudu. Milles on asi? 

Gallup määratleb meeskonda kui gruppi ebatäiuslikke kuid andekaid inimesi, kes väärtustavad igaühe tugevusi ning vajavad üksteist parimate tulemuste saavutamiseks. Igas tiimis on isiksused, kes ühelt poolt rikastavad meeskonda, teisalt aga põhjustavad erimeelsusi ja arusaamatusi. 

Tiimide suurepäraseks toimimiseks tuleb teadlikult tegeleda suhete juhtimisega. Ausad suhted algavad iseendale ausalt otsa vaatamisest. Alustuseks peame ise endast aru saama. Seejärel oskama ka teistele öelda, mida meeskonda toome ja vajame. 

Gallupi tugevuste leidja on hea tööriist iseenda ja oma meeskonna tugevuste analüüsimiseks. Turvalises keskkonnas ja positiivses võtmes oma tugevustest rääkides sünnivad võimsad koostöövõrgustikud. Näiteks üks on tugev strateegilises mõtlemises, teine aga tähtaegade hoidmises ja tegutsemises. 

Kui lasta inimestel iga päev teha seda, milles ta hea on, siis ta silm särab, ta tahab hommikul tööle tulla ning ta on päriselt pühendunud ja tulemuslik. 

Uuringud näitavad, et oma tugevusi igapäeva töös rakendavad inimesed on 6 korda rohkem pühendunud ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt. 

Kui tahad oma tugevusi teadlikumalt kasutada, tule Juhi5 arenguprogrammi! 

Meiega koos õpid kasutama oma andeid ning tugevusi, mis aitavad Sul:

  • Suurendada oma unikaalsust juhina
  • Rakendada oma meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali
  • Tunda suuremat rahulolu oma saavutustest ja tasakaalus elust

Kohtumiseni Juhi5 programmis!

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.