4 võimalust oma mõjususe paremaks juhtimiseks

Meeskondade ja organisatsioonide tulemuslikkuse taga on inimesed. Ükskõik kui ilus meie Exceli arvutus ei paistaks, mõjutavad tulemusi inimeste pühendumine, kaasatus ja tõhus tegutsemine. Iga inimese käitumise taga peituvad aga erinevad „juured“. 

Näide elust: koosolekul arutavad juhid projekti tulemuslikkust, kuid üks juhtidest on oma esitluse osa tegemata jätnud. Vabanduseks toob, et tal oli kiire. Teisel juhil, kellel samuti meeletu töökoormus, hakkab vaikselt vererõhk tõusma. Kuidas saab niimoodi kokkuleppest mitte kinni pidada? Kõik lubasid pühenduda ning oma osa ära teha. Esimene juht vastab ärritusele vaid õlgu kehitades: „Ma olen ju ise kohal, võin teile rääkida oma osast“. Mida sellest välja lugeda? Üks on pigem individualist, ei võta vastutust ning omab suuremat vabaduse vajadust. Teine peab väga lugu ja väärtustab kokkulepetest kinni pidamist.

Meie mõjususe „juurteks“ on inimese isiksus ja isikuomadused. Teda kujundanud kogemused ja kodune kasvatus, millega saime kaasa uskumused ja hoiakud. Näiteks „Teed tööd, siis tuleb ka armastus“ või „Mehed ei nuta“. Väärtushinnangute näideteks on hoolivus, paindlikkus, avatus. Samuti mõjutavaid meid baasvajadused- olgu selleks korra-, võimu-, tunnustus- või saavutusvajadus. 

Suur töökoormuse, pidevalt muutuva keskkonna või stressirohke perioodi tõttu ei võta me piisavalt aega, et  analüüsida enda, töötajate ja meeskondade käitumise tagamaid. Veelgi vähem on ressurssi juurdlemaks iseenda mõju ja käitumise üle. 

Mis on meie mõjususe osad? 

Iga inimene on nagu väike kolmnurk. Ühes nurgas kujundab käitumist tema isiksus. Teises nurgas annab inimesele suuna funktsioon. Kolmandas tipus mõjutab tema käitumist roll meeskonnas või organisatsioonis. 

Persooni taga on loomupärased anded, tugevused, hoiakud ja uskumused individuaal sotsiaalses kontekstis, kus käitumine varieerub. 

Funktsioon sümboliseerib positsiooni organisatsioonis. Sellega kaasnevaid eesmärke, tööülesandeid ja funktsioone, mida toetavad tema kompetentsid ja eelmised töö kogemused. See on justkui määratud raamistik tema käitumisele ja tegevustele organisatsioonis. 

Rollid aga loovad pinnase konfliktidele, sest nendega kaasnevad erinevad ootused. Rollid võivad olla sellised, mis on ise endale võetud (vastutaja või ülekantud lapsevanema roll). On ka rollid, mida meile nö külge kleebitakse, näiteks ülemus, naljatilk või kõiketeadja. 

Kõik need osad kolmnurgast mõjutavad käitumist ja isiksuse mõju teistele, koostööle või tulemuslikkusele. 

Näide 2: Organisatsioonis on tulemas suured muudatused. Koosolekul teavitatakse meeskonda sellest ning inimeste reaktsioonid on väga erinevad. Ühel lähevad silmad entusiasmist särama ning hüüatab „oh kui põnevad väljakutsed, hakkame pihta!“. Teine töötaja kahvatub ja on hirmust kergelt tardunud. Suudab koosoleku ajal väljendada mitmel korral muret, kas kõik olulised riskid on läbi kalkuleeritud ning kuidas see mõjutab tema tööd ja töökoormust (PS! Tema funktsioon on ka finantsjuht, kes peabki olema numbritest punktuaalne). 

Särasilmne kolleeg hakkab teise hirmu minimeerima, öeldes „ära muretse, küll me ära teeme“. Teisel kolleegil sellest vaid ebakindlus ja hirm kasvab, ebaselged numbrid ja selgitused aina suurendavad frustratsiooni. 

Lähtuvalt enda uskumustest ja persoonist uskus esimene kolleeg siiralt, et selline lohutamine ja julgustamine mõjub hästi. Tegelikkuses vajas teine täpsemat selgitust ja analüüsi. Kuidas muudatus ellu viiakse, millised ressursid on organisatsioonil selle muutuse elluviimiseks ning mil viisil mõjutab see tema tööd ja tulemuslikkust. Esimese jaoks on olulised pidevad muudatused ja väljakutsed, teise jaoks stabiilsus ning turvatunne. Nii saavad meeskondades alguse valesti mõistmised, ebakõlad ja konfliktid. 

Kuidas oma mõju parasjagu „doseerida“ ning toetada koostööd meeskonnas? 

  1. Suurenda teadlikkust enda persoonist, funktsioonist ja rollidest. Kaardista ja analüüsi, loo endast tervikpilt! Ole tänulik selle pildi eest, mis sulle vastu vaatab! Sa oled unikaalne, väärtuslik ning vajalik!
  2. Analüüsi sinu jaoks keerulisi olukordi. Mis sind kõige rohkem selles olukorras mõjutas? Kas oli see situatsioon seotud sinu tööülesandega? Mil moel mõjutasid iseendale võetud või antud rollid? Või mõjutasid hoopiski käitumist sinu persooniga seotud emotsioonid, uskumused või vajadused? Millised käitumismustrid ja reaktsioonid esile kerkivad? Olles teadlikum, suudad sa paremini iseennast „doseerida“ ja reguleerida erinevate inimestega erinevates olukordades. 
  3. Planeeri endale aega regulaarseks eneseanalüüsiks. Olgu 15 minutit päevas, 1x nädalas või 1x kuus. Tehes seda järjepidevalt, tõuseb sinu eneseteadlikkus, tulemuslikkus ja tõhusus igapäeva töös ja koostöös teistega. Mida rohkem tunned ennast, seda rahulolevam oled igapäevatöös, oskad hoida oma töö ja eraelu tasakaalus ning suudad ka protsesse nautida. Sellega kasvatad sa oma säilenõtkus ning positiivset mõju teistele!
  4. Jagage oma erinevate olukordade kogemusi regulaarselt töökaaslaste, juhi ja meeskonnaga. Leidke rohkem aega meeskondlikuks kontaktiks, kus räägite lisaks ülesannetele ka oma isiksustest, hobidest ning isiklikest teemadest. See suurendab avatust, usaldust ja kaasatust. Keerulistes olukordades aitab see ennetada või vähendada konflikte. 

Jaanika Rannula juhib II moodulit – Juhi mõjusus. Ta on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.

Lugu kukkumistest, õppimistest ja kasvamisest

 

9 kuud oleme loonud Eestis midagi uut ja ägedat. Ise sellest vaimustunud ja püüdnud ka teistele edasi anda, kuid suve lõpus hakkas asi viltu kiskuma. Paljud inimesed, kes tahtsid tulla, soovisid uuel aastal alustada. Ilmselt olime ka ise veidi ebakindlad.

Ometi jätkasime pingutamist, et oktoobri keskel alustada. Tõepoolest, saimegi pundi kokku, kuid programmiga alustamiseks oli grupp väiksevõitu. Seetõttu võtsime vastu raske otsuse alustada jaanuarist, isegi kui see näib läbikukkumisena, sest sai ju lubatud ja välja hõigatud.

Peale otsust oli hea kerge olla – saime aru, et see oli õige otsus. Viimased kolm päeva olidki meil mõeldud koos inimestega õppimiseks. Nüüd võtsime selle aja endale ja programmile. Käisime läbi, mis viltu läks. Jagasime raskeid hetki, hirme, pettumusi.

See tehtud, alustasime teatud mõttes nullist. Jõudes järgmisele, veel ägedamale tasandile. Vaatasime, mida me tegelikult tahame edasi anda. Mis meid ennast kõnetab ja särama paneb. Millest oleks päriselt abi. Enne üritasime enda teemasid suruda tavaraamidesse. Umbes nagu suurt õhupalli väiksesse tikutoosi. Nüüd sai igaüks panna lauale, mis teda tõeliselt sütitab. Otsustasime asju nimetada õigete nimedega, mitte rääkida enam äri ja vaimsuse tasakaalust. Vaid rääkida juhtimisest täiesti uuel tasandil. Tasandil, kus on oluline juht kui inimene tervikuna. Tuua sisse inimese erinevad tahud ja kihid.

Rääkida tema juurtest- kõige sügavamatest kihtidest, mis meid alateadlikult mõjutavad. Rääkida tema tugevustest ja mõjust. Kirest, mis sütitab ja paneb silmad särama. Vaadata, kuidas saame kasutada uut mõtlemist soovitud maailma loomiseks.

Oleme nõus tähtede, päikese ja kuu peale kihla vedama. Iga osaleja, kes kaasa töötab, astub oma arenguteel mitu suurt sammu edasi. Just sinna, kuhu tal vaja. Just talle sobivas tempos. Kuhu täpselt, sõltub inimesest endast. Meie ei hakka talle ütlema, mida ja kuidas ta peab tegema. Igaüks loob ise oma elu ja edu. Meie saame lihtsalt luua toetava ruumi ja kõrvalt toetada.

Juhi5.1 alustab 2022. aasta jaanuaris, kus meie juhtimispraktikud, mentorid ja coachid jagavad teemat, mis neil endal hinge helisema panevad. Siinkohal teeme väikese tutvustuse nende kohta.

💡Aili Nurmeots on Juhi5 Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, et olla ilma pingutamata  Sina Ise! Pole vaja keskenduda sellele, mida ei oska, kasuta oma tugevusi parimal moel!

💡Jaanika Rannulal paneb silma särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga? Kuidas juhi emotsioonid, ootused, vajadused ja hoiakud mõjutavad juhtimist indiviidi, meeskonna ja organisatsiooni tasandil? Ta loob võimalusi, et saaksid näha end kõrvaltvaataja pilguga ning olles teadlikum iseendast eri olukordades, suurendada tulemuslikkust ning positiivset mõju. Julge olla Sina ISE! 

💡Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama, annab inspiratsiooni ja tiivad selleks, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha ja kuidas seda ka teistele nähtavaks teha. Ja siis usud ka ise rohkem sellesse, mida sa teed.

💡Ivar Raav on meie Sügavustega Ühendaja, kes loob ühendusi Juhi sügavamate kihtidega ja ning paneb mõtestama miks ma olen juht? Kuidas meie minevikku aktsepteerida, sellega rahu teha ikka selleks, et luua uut ning paremat tulevikku. 

💡Reelika Jeferjev on meie MõtteMustriteMaag, kes mängleva kerguse ning särtsakalt intriige punudes toob välja Juhi mõttemustrid ning leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas neid uskumusi ümber programmeerida.

💡Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Looja. Tema lood ning viisid viivad juhid vaimutarkuse ning pärisolemuseni, mis aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil! 

Kui see kõik sind kõnetab, võta meiega ühendust, sest koos sinuga saame luua uut hingamist juhtimises, kus juhtida ei ole enam vajagi 🙂 

Kohtume jaanuaris Kernus!😉 🙏

Kuidas juhina oskuslikult konflikte lahendada?

„Mina arvasin, et sina teed selle töö ära!“

„Ei, me ju koosolekul rääkisime, et sina võtad selle töölõigu endale“

Kas see kõlab sulle tuttavalt?

Valesti mõistmised, vastupanu, isikliku vastutuse mitte nägemine, emotsiooni- ja vihapursked. Need kõik mõjutavad sinu meeskonna ja organisatsiooni tulemuslikkust. 

Konfliktid saavad alguse eelkõige kommunikatsioonist ja ebaselgetest sõnumitest. Sõnumite taga on aga inimesed oma väärtushinnangute, vajaduste, ootuste, eelarvamuste ja kogemustega. Neile antud ülesannete ja eesmärkidega. Kõik need mõjutavad olukordi, kus arusaamatused võivad eskaleeruda konfliktideks.

Toon lihtsa näite: meeskonna koosolekul räägite ees ootavatest muudatustest ning sinu inimesed reageerivad väga erinevalt. Üks on muudatuse poolt ning ootab innukalt starti. Teine hakkab otsima vabandusi ja põhjendusi, miks mitte muudatust teha. Selle taga võivad olla inimeste baasvajadused. Esimene vajab pidevaid muutusi, arengut ja uuendusi. Teise baasvajadused on stabiilsus, rutiin ja turvatunne. Need on sisemised ootused, mis loovad vundamendi konfliktideks. 

Konfliktid võivad olla ka välised- näiteks õiguste või eesmärgi konflikt. Müügi meeskonnal on eesmärgiks kiire müügikasv, tootmisel jällegi aeganõudvam kvaliteet. See näiv vastuolu loob konfliktidele soodsa pinnase. 

Konfliktid on jäämäe tipp ning sinu eesmärk juhina on oskuslikult tegeleda mäe all toimivate allhoovustega. 

Kui sa juhina tahad olla hea konfliktide märkaja ning lahendaja, vajad sa:

  • Võimekust olla objektiivne igas olukorras
  • Võimet märgata emotsioone ja tundeid, 
  • Oskust emotsioone suunata ning vähendada pingeid meeskonnas
  • Kuulamisoskust ja oskust küsida sobivaid küsimusi
  • Lahenduskeskset mõtlemist, mis keskendub uutele lahendustele, mitte probleemidele
  • Koostöötahet ja oskust luua koostöist õhkkonda.

Juhina meisterlikult tegutsemiseks on oluline olla teadlikum iseendast. Eelkõige oma väärtushinnangutest- sinu kui juhi hoiakud ja uskumused mõjutavad erinevaid olukordi. Mõnikord vajad kõrvaltvaataja pilku, et näha, kas konfliktid saavad alguse meeskonnast või hoopiski juhi enda käitumisest ja sõnumitest. 

Üks hea võimalus selleks on tulla Juhi5 terviklikku arenguprogrammi. Siit saad uusi teadmisi, taipamisi ja teadlikkust, kuidas juhina veelgi tõhusamalt tegutseda. Uuri lisa ja kandideeri: https://juhi5.ee/

Jaanika Rannula juhib II moodulit – Juhi mõjusus. Ta on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.

Kas sa julged olla sina ise?

Mida tähendab vaimsus sinu jaoks? Kas vaimsus  ja äri saavad käia käsikäes?

Mida tähendab olla julge juht? Mida tähendab vaimsus juhtimises? Mis on tasakaal sinu jaoks?

Ma arvan, et aeg on küps rääkida asjadest nii nagu nad on. 

Üha rohkem oma töös näen juhte ja meeskondasid, kes tulevad oma väljakutsete, eesmärkide või vajadustega viia ellu muudatusi. Reeglina saab see alguse tööst ja töistest eesmärkidest. 

Kuid ALATI jõuame inimeste enda vajaduste, ootuste, hoiakute, hirmude ja väärtushinnangute juurde. Selleni, kuidas need mõjutavad tema tööd, meeskonda ja kogu organisatsiooni. Iga kord jõuame tõdemuseni, et mida rohkem on nad iseendaga kontaktis, seda paremini ja tulemuslikumalt suudavad nad juhtida ennast keerulistes olukordades. Toetada oma meeskonda, sest nad mõistavad iseennast ja oma inimesi. Nad oskavad iseennast ja teisi „lugeda“.

Aga miks me siis räägime ikka ajajuhtimisest, protsessijuhtimisest? 

Miks me ei räägi sellest, kuidas olla kõigepealt kontaktis iseenda ja oma vaimse poolega? Sellest, kuidas hoida tasakaalu, tunda rõõmu oma tööst ja nautida iseendaks olemist?

Minul võttis päris kaua, et olla ja julgeda olla selline nagu ma olen. Näidata välja oma tugevusi ja nõrkusi ning julgeda teha oma huumorit. Öelda välja, mis on minu jaoks tähtis ja mida ma päriselt asjadest arvan. Rääkida, millest lugu pean ning seista oma väärtushinnangute eest. 

Olin 15 aastat juht. Tagasi vaadates olid minu kõige suuremad ebaõnnestumised seotud hetkedega, kus ma ei usaldanud iseennast või nn kõhutunnet. Kui ma püüdsin mõelda, mida teised tahavad ja teha nii, et teistel oleks hea. Kui ma unustasin ära, mis mulle sobib, ei olnud tulemus õige. Olgu selleks presentatsioon, strateegiline otsus või ettevõtte juhtimisega seonduvad tegevus. 

Juhtidel on väga palju kogemusi ja teadmisi äri poolel. Näen iga päev ägedaid ja tarku juhte. Kuid mõnikord on neil silmast sära kadunud ja nad ise on läbipõlemise äärel. Neil ei ole aega iseendale ja oma perele. Aga miks? 

Kas sa juhina julged seista oma vajaduste eest? Kas sa oskad seada piire ja näidata välja enda emotsioone? Kuulen juhtidelt, et ma ei saa ju näidata välja oma nõrkusi või et ma ei tea, mida teha. Ma pean juhina olema eeskujuks. Aga kui sina ei näita välja oma emotsioone või ei räägi asjadest, mis sulle tegelikult korda lähevad, kuidas saavad seda sinu meeskonna liikmed teha?

Miks me tegime Juhi5 programmi?

Esmakordselt Eestis tahame tuua sisse vaimsete teadmiste ja iseendaga tasakaalu leidmise võimaluse. Me ei unusta ära igapäeva juhtimist. Kuid kes või mis on juhi kõige olulisem tööriist? SINA ISE!

Juhtimine on nagu tippspordi tegemine. 

Mida tippsportlased teevad? Lisaks õppimisele, harjutamisele, võistlemisele ja õigele toitumisele tegelevad nad väga hoolikalt oma vaimse tasakaaluga. Tippsportlastel on oma psühholoogid, kes aitavad neil oma emotsioonide, hirmude ja ootustega tegeleda. Kes võidavad Grand Slämme või olümpiakulda? Mitte sportlased, kes tehniliselt osavaimad, vaid need, kes on emotsionaalselt tugevad, usuvad iseendasse, on teadlikud oma tugevustest ja nõrkustest. Seetõttu oskavad nad ennast rasketel hetkedel paremini juhtida.

Kas sina oled valmis võitma olümpiamedalit juhtimises? 

Kas lisaks teadmistele ja kogemustele on sul olemas emotsionaalne ja vaimne tasakaal?

Kas sina tead, kes sinust on tänaseks saanud? Milline on sinu juhtimise käekiri? 

Milline inimene sa oled? Mida sina vajad, mis on sinu ootused, vajadused? Kas sa seisad nende eest iga päev?

Kas sa julged rääkida nendest ja nende eest seista?

Kas sa julged näidata välja oma emotsioone, hirme ja seda, mida sa tegelikult tahad? 

Oma inimestelt sa seda ju ootad? 

Kas sa julged öelda, mis sulle ei meeldi, mis tekitab sinus vastumeelsust? Kas sa räägid asjadest, mis sind päriselt kõnetavad?

Miks on endiselt tabu vaimsusest rääkimine? Miks me nimetame seda voodooks ja esoteerikaks?

Kas iseendaga rahus, kontaktis ja tasakaalus olemine, julgus olla see, kes sa oled ja mitte peita ennast kardinate taha, on nii hirmus?

Mõtle sellele!

Pärast ühte meeskonna coachingut tuli juht minu juurde ning jagas oma mõtteid. „Ma ei saa aru, ma olen eelnevalt ka coachingus käinud, aga see mida sina tegid oli hoopis midagi muud. Me tundsime end nii hästi siin, sa lõid meie jaoks keskkonna, kus julgesime täitsa ausalt oma mõtteid jagada. Ma nägin, kuidas minu meeskonna liikmed rääkisid asjadest, mis nende jaoks on tähtsad.“ Me keskendusime inimesele endale, mitte probleemile või väljakutsele, ja seeläbi leidsime vajalikud lahendused. 

Ootamegi oma programmi juhte, kes tahavad saada selgeks, mis on talle oluline ja kuidas seda maailma tuua. Tuua juurde tasakaalu, rahu ja rõõmu oma tegevustesse. 

Juhi5 on teekond, kus oleme juhtidele toeks ja kujundame selle just teie järgi.

Anname aega kontaktiks iseendaga, uurida oma erinevaid kihte ja avastada uusi vaatenurki. 

Tule meiega, kui need mõtted sinuga haakusid!

Jaanika Rannula

Jaanika Rannula juhib II moodulit – Juhi mõjusus. Ta on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.