Pühendunud vs. kirglik töötaja?

81,396 tundi.

Orienteeruvalt nii palju aega veedame oma elust töötades. Ainult magamisele kulutame elus veelgi rohkem aega. Gallupi värske 2022 ülemaailmne pühendmuse uuring näitab, et 60% inimestest ei tunne oma tööga emotsionaalset seotust ja 19% on täiesti õnnetud oma tööd tehes. Kui enne pandeemiat oli ülemaailmne pühendumuse tase tõusutrendis, siis 2021 jäi see 1 protsendipunkti võrra alla 2019 taseme.

Üha rohkem ettevõtteid leiab, et tööga emotsionaalse seotuse tekitamine aitab luua tugevamaid sidemeid, kõrgemat lojaalsust ja parandab tulemuslikkust. 

Kuidas luua emotsionaalset seotust tööga? Milline on pühendunud töötaja ja milline on kirglik töötaja? Milliseid töötajaid sina oma meeskonda soovid ja mis sa selleks ise teha saad?

Gallupi uuringud kinnitavad, et inimesed, kes saavad kasutada tööl oma loomuomaseid tugevusi, väärtusi ja huvisid ehk oma kirge, tunnevad, et nad on enesekindlamad, loovamad ja emotsionaalselt ettevõttega seotumad. Probleem peitub aga selles, et paljud inimesed ei tea, millised on nende loomuomased tugevused ja nad ei tea, millistes teemades on nad kirglikud. Kirglik olemine eeldab, et me teame kes me oleme ja mida me tahame ja oleme valmis  liikuma oma unistuste suunas. Kirg on energia, mis paneb meid liikuma, kuid oma loomuomaste tugevuste kasutamine on justkui õige liikumisvahendi valimine. 

Mõisteid “kirg” ja “pühendumine” kasutatakse sageli sünonüümidena, kui viidatakse töötaja töösse suhtumisele ja pingutusele. Paljud eksperdid toovad aga välja olulisi erinevusi. 

Mis vahe on kirel ja pühendumisel? 

Pühendunud töötajad on oma töö suhtes kohusetundlikud. Nad järgivad reegleid ja teevad kõike, mida neid oodatakse. 

Kirglikud töötajad on inimesed, kes ei pea kinni ainult reeglitest. Nad on sisemiselt motiveeritud parema tulemuse saavutamiseks uurida ja katsetada midagi uut. Nad näevad väljakutseid võimalustena täiendavate oskuste õppimiseks ja teevad kõike selleks, et saavutada paremaid tulemusi. Nad on emotsionaalselt seotud ja suhtuvad kirglikult oma töösse ja organisatsiooni, mille heaks nad töötavad. Kirglikel töötajatel on ka kõrgem vastupidavus ja püsiv õppimisele orienteeritus. 

Kirglikkus väljendab pikaajalist sisemist motivatsiooni töötada kõrgel tasemel. Pühendumine on tingitud pigem välistest motivaatoritest (nagu kiitus, konkurents, palk, töökeskkond  jms) ja on sageli lüheajalisem.

Tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas ei piisa tugevas konkurentsis püsimiseks vaid pühendunud töötajatest. Ettevõtted vajavad kirglikke töötajaid, sest just sellised inimesed suudavad olla pikema aja jooksul kõrge efektiivuse seisundis ( high-performance state) ja tuua märkimisväärseid ja püsivaid tulemusi.  Nende mõju organisatsioonile on palju suurem kui ühekordne tulemuslikkuse hüpe, mis järgneb boonusele või kaasamisalgatuse elluviimisele. Kirglikud töötajad viivad organisatsiooni järgmisele tasemele.

Sinu organisatsiooni peamine eesmärk on pakkuda toodete ja teenuste kaudu oma klientidele väärtust. Mida kirglikumad on sinu töötajad, seda rohkem väärtust saavad nad luua. Raamatu The Future of Management autori Gary Hameli uurimistöö toob välja, et kirg aitab väärtuse loomisele kaasa rohkem kui ükski teine ​​inimvõime.

Just sellepärast peab tänapäevane juht oskama luua töökeskkonna, kus töötajad ei ole mitte ainult pühendunud, vaid on ka kirglikud. 

Me kõik oleme teatud asjade vastu kirglikud. Kuid liiga paljude jaoks ei laiene kirg tema tööle. Juhtidena on meie ülesanne leida viise, kuidas aidata oma töötajatel  kirg esile tuua ja siduda see tema töö ja organisatsiooniga. Vaata inimeste teadmistest ja kogemustest kaugemale, et näha, mis paneb nende silmi särama ja milline töö neid tegelikult käima paneb. 

Deloitte’i 2021 inimeste juhtimise trendide raport toob välja, et edukad ettevõtted aitavad oma töötajate potentsiaali avardada ja üks viis selleks on pakkuda töötajatele „kireprojekte“. Luua võimalusi, mis aitaks töötajatel sobitada oma huvisid, kirge ja oskusi organisatsiooni vajadustega. „Kireprojektid“ kasvatavad motivatsiooni ja kaasatust. 

Mida rohkem tegeled töökoha kire arendamiseks ja võimendamiseks, seda rohkem võid oodata ka püsivat efektiivsuse ja rahulolu tõusu. Muuda kirel ja tugevustel põhinev juhtimine prioriteediks. 

6 sammu, kuidas juhina saad õhutada töökirge:

 • Sea töökirg prioriteediks ja uuri juba värbamisel kui kirglik on see inimene elu suhtes. See kandub üle ka tööle.
 • Tekita emotsionaalset seotust – töökirg on meeleseisund. Juhtidena on meid õpetatud olema faktipõhised ja ratsionaalsed, lisa sellele ka tunded ja inspiratsioon ja tekita läbi selle emotsionaalset seotust.
 • Lõhu raame ja barjääre – organisatsioonisisesed silod tõmbavad töökirge alla, loo üle organisatsioonilisi projektimeeskondi ja süsti optimismi ja innustust.
 • Disaini tööülesanded inimesest lähtuvalt – rolli täidavad inimesed, kellel on erinevad anded ja tugevused, anna võimalus igal inimesel olla unikaalne ja terve meeskond võidab sellest mitmekordselt.
 • Arenda võimekusi ja efektiivsust – kui oled värvanud võimekad inimesed, siis ära sega neil töö tegemist. Julgusta ja toeta kui on vaja ja anna vabadus tegutseda ja otsustada.
 • Kirg sütitab kirge – kui sul endal on kumm tühi, siis ära oota sinu meeskonnaliikmed töökirest pakatuksid. Ole ise see muutus, mida oma meeskonnas näha tahad ja boosti kõigepealt oma töökirg üles!

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Aili Nurmeots juhib I moodulit – Juhi tugevused. Ta on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Kuidas tugevused ja kirg aitavad leida töö sügavama tähenduse ja suurendada töötajate produktiivsust ja rahulolu

Praktilised sammud, kuidas luua tööle tähendus

Töö ei ole enam ammu pelgalt töö. Iga inimene tahab oma elus midagi  korda saata, jõuda kõrgema eneseteostuseni ehk Maslow püramiidi tippu.  Küsimus on aga, kuidas sinna jõuda? Kui paljud inimesed täna teavad, mis neid käivitab, milliseid tegevusi nad tõeliselt naudivad ning mis on nende tõeline miks, mis neid hommikuti üles ärkama motiveerib ning päeva sihipäraselt veetma paneb? 

Raske on ette kujutada, et kui keegi valib karjääri valdkonnas, kus tal pole tugevusi, andeid ega kirgi, et tal õnnestuks tippu jõuda või saaks ta sellest tõeliselt rõõmu tunda. 

Tänapäeval arutakse järjest rohkem, kuidas leida tööd, mis paneb silmi särama. Järjest rohkem räägitakse ka sellest, et me  peaks otsuste langetamisel järgima oma südant või “kirge”. Tõepoolest, kui sa armastad oma tööd ja tunned kirge selle valdkonna vastu, oled rohkem motiveeritud end täiendama ja tegema edu saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kirg oma töö vastu võib aidata drastiliselt suurendada me oigapäevast õnnetunnet, aidates tunda oma tööga rohkem emotsionaalset sidet ja olla motiveeritud jätkama ka siis, kui läheb raskeks. 

Samas teised vaidlevad vastu, et soovitus “järgige oma kirge” on halb nõuanne ja pigem soovitavad, et kui inimesed seisavad silmitsi elu- või karjääriotsusega, peaksid nad oma otsuse tegemisel lähtuma oma tugevatest külgedest. Gallupi uuringud kinnitavad seda, et tugevuste tsoonis tegutsevad töötajad on 6x produktiivsemad. Kui sa töötad töökohal, kus saad oma tugevusi ära kasutada, pidev edutunne hoiab sind motiveerituna ja aitab edasi liikuda. 

Mõlemad soovitused on õiged, kuid ainult koos moodustavad nad tervikut. Kui sul on kirg millegi vastu, kuid puuduvad missioonikriitilised tugevused, ainult kirest jääb väheks. Ja kui sa oskad oma tööd hästi, aga seda ei naudi, ei ole ka siis olukord ideaalne. Võti ei ole ühe või teise soovituse eelistamine, vaid oskuslik kombineerimine. 

Tõeline probleem seisneb pigem suutmatuses mõista “kire” tegelikku olemust  ja rolli, mida see iga inimese elus mängib ja kuidas kirg ja tugevused on omavahel seotud. 

Töö võib aidata igaühel meist tunda end nii õnnelikuna kui ka rahulolevana, kuid õige töö valimine taandub enamale kui lihtsalt kirele valdkonna, rolli  või konkreetse ettevõtte vastu. Dr Andrea Goeglein, PhD, karjääri- ja tööpsühholoog, juhib meie tähelepanu just sellele, et oma loomulike tugevuste ärakasutamine võib aidata meil tunda suuremat kirge, kui oleme kunagi arvanud. 

Tihti inimesed otsivad tööd, mille vastu nad oleks kirgliklikud. Kuid see harva õnnestub. Kirg töös on justkui kättesaamatu ükssarvik, kellest kõik on kuulnud aga vähesed on näinud. Aga miks? 

Esimeseks põhjuseks on see, et kirg tavaliselt järgneb tööle, mitte ei  eelne sellele. Mida paremaks sa oma töös saad, seda kirglikumaks sa selle vastu muutud. Tihti inimesed saavad tööst või projektist innustust just siis, kui see hakkab edukaks saama. Scott Adams, tuntud koomiksite sarja Dilbert looja läheb lausa nii kaugele, et ütleb, et “minu tähelepanek on, et igaühel võib olla kirg, kui miski töötab.”

Teiseks, on probleem on tihti selles, et kirge tagaajades, ei võta inimesed arvesse oma loomulikke tugevusi. Parim viis kire tõeliseks avastamiseks on esmalt oma tugevate külgede omaksvõtmine, nende arendamine ja kasutamine. Nende asjade leidmine, mida sa armastad ja milles oled tõeliselt hea, on suurepärane viis oma potentsiaalsete kirgede avastamiseks. Oma tugevuste kasutamine töös mõjutab otseselt töökire kujunemist, mis omakorda tõstab üldist heaolu taset. Kirg suureneb, sest kui töötajad tunnevad, et nad kasutavad tööl oma täielikku potentsiaali, näevad nad suurema tõenäosusega oma töös ka suuremat tähendust, suurendadades nende valmisolekut pühendada oma tööle rohkem aega ja ressursse.

Kirglikke töid pole olemas. On olemas vaid lihtsalt kirglikud inimesed. Nende eduvõti on oskus näha ja ärakasutada oma tugevaid külgi, et tuua kirge oma elu ja töö erinevatesse osadesse. Kirg on südamemäng. Kirglik olemine eeldab, et me teame kes me oleme ja mida me tahame ja oleme valmis  liikuma oma unistuste suunas. Kuid kirg ei ole ainus koostisosa, mida on edu tagamiseks vaja.  On vaja leida tasakaalu. Kui sa leiad tööd, mis sind köidab, nõudes samal ajal sinu tugevuste reaaliseerimist, leiad tasakaalu, mida naudivad kõige edukamad. Kirg on energia, mis paneb meid liikuma, kuid oma loomulike tugevuste kasutamine on justkui õige liikumisvahendi valimine. 

Kõikjal, kus tugevused kohtuvad kirega, juhtub midagi maagilist. Inimesed, kes, on leidnud eneseteostuse, on õppinud ära kasutama oma tugevusi, andeid  ja kirge. 

Kuid kui paljud  võtavad aega, et mõista, milised on nede tugevused  ja tunnetada, mida kirglik olemine neile isiklikult tegelikult tähendab? Mis on need tegevused, milles nad on tõesti hea? Mis on need teemad, mille vastu nad on kirglikud? Kus on kattuvus? 

Kui me suudame ühendada oma tugevad küljed ja kirg, alles siis leiame kombinatsiooni, mis annab meile edu saavutamiseks vajaliku sisemist jõudu. Jacques Forest ja tema Kanada kolleegide uued uuringud kinnitavad, et loomupäraste tugevuste kasutamine suurendab harmoonilist kirge. See tähendab, et kui inimesed tegutsevad oma tugevuste tsoonis, nad on paremas kontaktis iseendaga  ja on teadlikud sellest,  mis neile  elus isiklikult oluline on. See toob sügavama tähenduse igapäevaste töötegevustes ja ka suurendab inimese enda õnnetunnet. Töö sügavama tähenduse leidmise võti võikski olla tugevuste, kire ja suurema eesmärgi ühendamine. 

Järjest rohkem uuringuid toob üha uusi tõendeid, mis viitavad sellele, et loomupäraste tugevuste kasutamine viib optimaalse toimimise ja heaoluni. Samuti,kui töötajad õpivad tundma oma tugevaid külgi ja kasutavad neid uutel viisidel, saab organisatsioon suurendada  töö tulemuslikkust ja vähendada töötajate psühholoogilist stressi ja töölt puudumist, millel on teadaolevalt olulisi kulusid. Kasu saaks nii organisatsioonid kui ka töötajad. Kirge ja heaolu suurendaks see, kui organisatsioonid hakkaksid kujundama töökeskkondi ja tööülesannete jaotust selliselt, et maksimaalselt ära kasutaks oma töötajate tugevaid külgi ja huvisid. 

Lisaks sellele peab iga inimene mõistma oma MIKSi, et kirg töö vastu ei kaoks ning tunda, et ta panustab millessegi enamasse kui vaid iseendasse. Kui iga inimene teab, miks ta midagi teeb ja kuidas see on seotud organisatsiooni suurema tähendusega, tunnevad töötajad ennast pühendunult, inspireerituna ja nende tulemuslikkus on kordades suurem. Simon Sinek on öelnud, et juhtidel lasub kohustus luua oma alluvatele keskkonad, kus nad tunneksid end osana millestki suurest ja olulisest ja tänapäeval on see soovitus igas organisatsioonis muutumas höödavajalikuks. Gallupi globaalse pühendumise uuringu järgi jääb 85% töötajate täispotentsiaal kasutamata, nad ei ole pühendunud ning vaid üks kolmandik inimestest tunneb, et nende organisatsiooni kõrgem tähendus (miks, missioon, purpose) paneb neid tundma, et nende töö on neile oluline. 

Aidates oma töötajatel tuvastada loomupäraseid tugevusi ja arutledes võimalike muudatuste üle, mis tooksid kaasa tugevuste suurema kasutamise organisatsioonis, võivad organisatsioonid saavutada märkimisväärseid muutusi, mis suure tõenäosusega suurendavad lisaks produktiivsusele ka töötajate heaolu. Aidates töötajatel kasutada oma tugevaid külgi töökohal, võime suurendada harmoonilist kirge nende töö vastu, mis omakorda suurendab ka töötajate psühholoogilist heaolu.

Kuidas luua tööle tähendus? 

Tähendusrikkas võib töö olla vaid siis, kui seda võetakse isiklikult. Mida tugevam emotsionaalne side on töötajatel oma  tööga, seda rohkem on neil motivatsiooni ja  energiat ning seda tõenäolisem on, et nad panustavad sellese maksimaalselt. 

 1. Alusta organisatsiooni tasandist. Kas teie organisatsioonil on olemas missioon? Kas see peegeldab tõelist põhjust, miks organisatsioon eksisteerib või on tegemist ilusa turundusliku lausega? Vaata, kas sa saad küsida tänase missiooni kohta, miks see oluline on? Kui jõuad sealt sügavamale, võib olla vajadus ümber sõnastada organisatsiooni missioon. 
 2. Sinu osakonda miks – kas oled juhina mõtestanud lahti, miks sinu osakond selles organisatsioonis eksisteerib? Millist väärtust te loote? 
 3. Sinu kui juhi miks
 4. Sinu inimeste miks 
 5. Uuri oma inimeste käest, mida neile kõige enam teha meeldib, millised on nende tugevused: millised tööülesanded sujuvad neil suurema pingutustega, milliseid tegevusi tehes nad kaotavad ajataju, milliseid tegevusi vastupidi nad pigem väldiks või ei teeks kui võimalus oleks, mida edasi lükkaks. Mida meeldis neile teha lapsena? Milliseid tegevusi naudivad nad vabal ajal? Kõik need lood annavad sulle vihjeid inimese loomupäraste tugevuste osas. 
 6. Võimenda seda, milles iga inimene hea on. Kaasaegsed töökeskkonnad ei arenda inimese nõrku külgi vaid võimendavad inimese tugevusi. Kui inimene saab töötada oma tugevuste tsoonis on ta 6 korda produktiivsem ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt. 
 7. Loo võimalusi, et iga inimene saaks töötada oma tugevuste tsoonis. Vaid 4 inimest 10st ütleb, et nad nõustuvad täielikult väitega, et nad saavad teha tööl seda, milles nad tõeliselt head on. Kui sa oled päriselt aru saanud, milles sinu töötajad head on, siis anna neile võimalusi teha seda rohkem. Võimalusel kohanda ümber tööülesandeid, et igaüks saaks teha just seda, mis tal silma särama paneb. 
 8. Pakku  töötajatele koolitusi nende tugevustega seotud valdkondades
 9. Korralda meeskonna koosolekuid, et arutada, kuidas meeskonnaliikmed saaksid oma tugevaid omadusi maksimaalselt ära kasutada.
 10. Anna töötajatele võimalust rääkida teemadest, mille suhtes nad on kirglikud. 

Kui sa soovid oma ettevõttes luua tõeliselt tähendusrikast tööd, siis aita oma töötajatel avastada ja arendada nende tugevusi, lahti mõtestada enda jaoks nende miks ning seo see organisatsiooni või osakonna miksiga. 

Selleks, et olla tänapäeval edukas, peame muutma oma fookust ja keskenduma eelkõige oma töötajatele. Heade töötajate hoidmine on iga organisatsiooni võtme eduteguritest. Aidates töötajatel leida sügavama tähenduse, suurendad nende motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtte edusse panustada.

 

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Kolmandas moodulis õpime elutööd nautima ja looma mängleva kergusega, inspireerides teisi oma ehedusega. Ühendame töö kirega ja leia sügavama põhjuse, miks me tegutseme.

Kire kriitiline roll juhtimises ja äris

Ikoonilised brändid. Üliedukad juhid. Ettevõtted, mis on meelitanud ligi fänn-töötajaid, fänn-investoreid ja fänn-kliente. Oled sa kunagi mõelnud, mis on eranditult kõikide edukate inimeste salarelv? Mis on nende edu võti?

Sõltumata sellest, mis valdkonnas nad ka ei tegutseks, nende ühiseks omaduseks on kirg. Kirg oma valdkonna, oma teenuse või toote vastu. Nagu on öelnud Steve Jobs: ainuke viis, kuidas sa saad teha head tööd, on armastada seda, mida sa teed ja teha seda kirega.

Oleme kuulnud Konfutsiuse tuntud tsitaati: vali endale töö, mida armastad ja sa ei pea enam elus päevagi töötama. See ütlus rõhutab kire olulisust, kuid võib olla ka mõneti eksitav. Oma tööd armastavad ja sellesse kirglikult suhtuvad inimesed töötavad enamasti märksa rohkem kui teised. Kuna nad naudivad oma tööd, ei tundu see neile tüütu kohustusena, vaid suure naudinguna.

Ajus tekkiv dopamiin, mis on peamine kire, naudingu ja saavutusega seotud kemikaal, tekitab sõltuvust. See sõltuvus muudabki kired nii oluliseks. Me ei jõua ära oodata, millal saame uuesti oma lemmiktegevusi teha ja nn uut doosi saada.

Just kirg on see, mis ajendab edukaid ettevõtjaid ja juhte rohkem pingutama ja edu saavutama. Nad on protsessile täielikult pühendunud ja allaandmine ei tule isegi kõne alla. Erinevalt puhtalt välisele saavutusvajadusele ja edule orienteerumisest, kaasneb kirgliku tegutsemisega üldine rahulolu oma eluga ja igapäevane õnnetunne.

Kirg on ka see, mis muudab keskpärase ettevõtte suurepäraseks. Kirg aitab ellu viia kõige ambitsioonikamad ja hullumeelsemad ideed, mis muudavad maailma. Kirg annab tohutu konkurentsieelise, mida saab kasutada, et konkurentidest mitme sammu võrra ees püsida.

Kirg aitab saavutada vooseisundit

Kui oled kirglik, oled kontaktis oma pärisolemusega ja saad juurdepääsu piiramatule inspiratsiooniallikale. Kirg on ka üks olulisemaid komponente vooseisundi (flow state) tekitamiseks. Selles on sinu loovus, fookus, produktiivsus ja õppimisvõime niivõrd palju suurem, kui tavaliselt normiks peetakse. Uuringud näitavad (McKinsey & Company, Forbes, Darpa & A.B.M, Harvard Business School jpt), et vooseisundis tegutsemine suurendab loovust lausa 800%, produktiivsust 500%, õppimisvõimet 490% ja fookust 300%.

Kui oled kirglik, siis tahad pidevalt juurde õppida, areneda ja teed iga päev rohkem kui sinu vähem kirglikud konkurendid. Sa oled pühendunud ja otsid võimalusi, mitte vabandusi. Sa töötad väsimatult selle nimel, et luua parim toode, parim teenus ja tagada parimat klienditeenindust.

Kirg loob ületamatut visadust ja võimaldab sul raskustega silmitsi seistes püüelda edu poole kauem kui keegi teine. Kui olukord läheb raskeks, võivad paljud rätiku nurka visata ja loobuda. Kirega kaasneb usk, mis aitab üle saada hirmudest. Kirg loob sisemist motivatsiooni pidada visalt vastu kõikvõimalikele väljakutsetele.

Kirg kui emotsionaalne investeering

Kuna kirglikud inimesed naudivad protsessi, on nende üldine emotsionaalne foon positiivne. Neil on rohkem energiat ja kuna nad on nii tugevalt emotsionaalselt investeerinud sellesse, mida nad teevad, siis allaandmine ei tule isegi kõne alla. See emotsionaalne investeering hoiab neid öösiti üleval, et leida parimaid lahendusi. See emotsionaalne investeering aitab neil keskenduda parima toote/teenuse väljatöötamisele, mis pakub reaalset väärtust. See emotsionaalne investeering meelitab ligi ka parimaid inimesi.

Kirg inspireerib. Kirglikel juhtidel silm särab, kui nad räägivad oma ärist või ideest. See tõmbab teisi kaasa ja meelitab ligi investoreid. Aitab kaasata parimaid töötajaid ja luua tugevat autentset emotsionaalset sidet ideaalsete klientidega.

Kirg oma töö ja äri suhtes mõjutab positiivselt ka teisi eluvaldkondi. Sinu kirg on seotud sinu tugevustega. Neid edendades arened töös ja naudid seda, mida teed – töö ei tundugi enam tööna.  Kui sulle meeldib, mida teed, järgneb loomulikult positiivsem ja optimistlikum väljavaade ja üldine rahulolu eluga.

Mis see kirg siis täpselt on?

Psühholoog ja teadlane Robert Vallerand on uurinud kirepsühholoogiat. Pärast aastakümneid kestnud uurimistöid on Vallerand jõudnud järeldusele, et kirg on suunatud tegevusele, millel on kolm omadust:

 1. see on midagi, mida me naudime;
 2. see on midagi, mida me väärtustame;
 3. see on midagi, millele võime end pühendada.

Kuid kirg üksi võibki jääda ainult kireks. Üksnes juhul, kui muudad selle oma missiooniks, võib see mitte ainult sinu silmad särama panna, vaid ka maailmas suuremat muutust luua. Kõige edukamad juhid on leidnud kohti, kus nende kirg ristub mõne globaalse väljakutsega, mis neid kõnetab. Nad on leidnud just sellise väljakutse, kus nende kirg aitab tuua lahenduse mõnele hiiglaslikule probleemile, mille lahendamine on nende jaoks oluline. Nad on leidnud oma miksi.

Kas sa saad olla õnnelik ja edukas inimene, kui sa ei naudi või lausa vihkad seda, millele pühendad suurema osa oma ärkveloleku ajast? Me veedame tööl märkimisväärse osa elust. Uuringud näitavad, et see on 50–70% ärkveloleku ajast, kokku arvutatuna keskmiselt 90 000 tundi. Seda on väga palju, kui teeme tööd, mis meile tegelikult ei meeldi ja millega me pole rahul. Miski pole aga väärtuslikum kui aeg. Miks raisata sellest nii palju millelegi, millest sa ei hooli ja mis sulle endale rõõmu ei paku?

Rahvusvaheline uuringufirma Gallup toob oma uuringus välja, et 85% töötajatest vihkab oma tööd. Tihti ongi kirg ja töö kaks üksteist täiesti välistavat mõistet. Ka paljud ettevõtjad ja juhid ei tunne oma äri vastu kirge. Neil pole isegi kirge raha teenida. Neile lihtsalt meeldib edu kontseptsioon.

Kui sul pole kirge, mis sind juhib, ei jää sa ettevõtjana ellu. Ettevõtte ülesehitamine mõjutab sind emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt. Sellest võib olla väga raske tulla läbi ilma kire ja eesmärgita, mis on sinust suurem. Kirg ja suurem eesmärk viivad sind edasi ja toidavad hinge.

Kui tahad juhina olla edukas ja ka õnnelik ning kaasata ka pühendunud töötajaid, pead olema kirglik selle vastu, mida teed. Teadma, mida teha tahad ja miks sa seda teha tahad. Mõtle suurelt – maailma suurimad probleemid on maailma suurimad ärivõimalused. Nii võid tuvastada mõne meeletu potentsiaaliga ärivõimaluse või teha maailmas midagi tõeliselt tähendusrikast, nautides samas ka igat sammu.

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Kolmandas moodulis õpime elutööd nautima ja looma mängleva kergusega, inspireerides teisi oma ehedusega. Ühendame töö kirega ja leia sügavama põhjuse, miks me tegutseme.

Lugu kukkumistest, õppimistest ja kasvamisest

 

9 kuud oleme loonud Eestis midagi uut ja ägedat. Ise sellest vaimustunud ja püüdnud ka teistele edasi anda, kuid suve lõpus hakkas asi viltu kiskuma. Paljud inimesed, kes tahtsid tulla, soovisid uuel aastal alustada. Ilmselt olime ka ise veidi ebakindlad.

Ometi jätkasime pingutamist, et oktoobri keskel alustada. Tõepoolest, saimegi pundi kokku, kuid programmiga alustamiseks oli grupp väiksevõitu. Seetõttu võtsime vastu raske otsuse alustada jaanuarist, isegi kui see näib läbikukkumisena, sest sai ju lubatud ja välja hõigatud.

Peale otsust oli hea kerge olla – saime aru, et see oli õige otsus. Viimased kolm päeva olidki meil mõeldud koos inimestega õppimiseks. Nüüd võtsime selle aja endale ja programmile. Käisime läbi, mis viltu läks. Jagasime raskeid hetki, hirme, pettumusi.

See tehtud, alustasime teatud mõttes nullist. Jõudes järgmisele, veel ägedamale tasandile. Vaatasime, mida me tegelikult tahame edasi anda. Mis meid ennast kõnetab ja särama paneb. Millest oleks päriselt abi. Enne üritasime enda teemasid suruda tavaraamidesse. Umbes nagu suurt õhupalli väiksesse tikutoosi. Nüüd sai igaüks panna lauale, mis teda tõeliselt sütitab. Otsustasime asju nimetada õigete nimedega, mitte rääkida enam äri ja vaimsuse tasakaalust. Vaid rääkida juhtimisest täiesti uuel tasandil. Tasandil, kus on oluline juht kui inimene tervikuna. Tuua sisse inimese erinevad tahud ja kihid.

Rääkida tema juurtest- kõige sügavamatest kihtidest, mis meid alateadlikult mõjutavad. Rääkida tema tugevustest ja mõjust. Kirest, mis sütitab ja paneb silmad särama. Vaadata, kuidas saame kasutada uut mõtlemist soovitud maailma loomiseks.

Oleme nõus tähtede, päikese ja kuu peale kihla vedama. Iga osaleja, kes kaasa töötab, astub oma arenguteel mitu suurt sammu edasi. Just sinna, kuhu tal vaja. Just talle sobivas tempos. Kuhu täpselt, sõltub inimesest endast. Meie ei hakka talle ütlema, mida ja kuidas ta peab tegema. Igaüks loob ise oma elu ja edu. Meie saame lihtsalt luua toetava ruumi ja kõrvalt toetada.

Juhi5.1 alustab 2022. aasta jaanuaris, kus meie juhtimispraktikud, mentorid ja coachid jagavad teemat, mis neil endal hinge helisema panevad. Siinkohal teeme väikese tutvustuse nende kohta.

💡Aili Nurmeots on Juhi5 Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, et olla ilma pingutamata  Sina Ise! Pole vaja keskenduda sellele, mida ei oska, kasuta oma tugevusi parimal moel!

💡Jaanika Rannulal paneb silma särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga? Kuidas juhi emotsioonid, ootused, vajadused ja hoiakud mõjutavad juhtimist indiviidi, meeskonna ja organisatsiooni tasandil? Ta loob võimalusi, et saaksid näha end kõrvaltvaataja pilguga ning olles teadlikum iseendast eri olukordades, suurendada tulemuslikkust ning positiivset mõju. Julge olla Sina ISE! 

💡Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama, annab inspiratsiooni ja tiivad selleks, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha ja kuidas seda ka teistele nähtavaks teha. Ja siis usud ka ise rohkem sellesse, mida sa teed.

💡Ivar Raav on meie Sügavustega Ühendaja, kes loob ühendusi Juhi sügavamate kihtidega ja ning paneb mõtestama miks ma olen juht? Kuidas meie minevikku aktsepteerida, sellega rahu teha ikka selleks, et luua uut ning paremat tulevikku. 

💡Reelika Jeferjev on meie MõtteMustriteMaag, kes mängleva kerguse ning särtsakalt intriige punudes toob välja Juhi mõttemustrid ning leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas neid uskumusi ümber programmeerida.

💡Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Looja. Tema lood ning viisid viivad juhid vaimutarkuse ning pärisolemuseni, mis aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil! 

Kui see kõik sind kõnetab, võta meiega ühendust, sest koos sinuga saame luua uut hingamist juhtimises, kus juhtida ei ole enam vajagi 🙂 

Kohtume jaanuaris Kernus!😉 🙏