Mis teeb Sind juhina unikaalseks? Mis on Sinu kui juhi kõige olulisem tööriist? SINA ISE! 

Kõigi oma sügavuste ja kihtidega, rõõmude ja õnnestumiste, õppetundide, hirmude ja kahtlustega. 

Kas Sinu tööriistakastis on lisaks kõrgele IQ’le ka emotsionaalne(EQ) ja spirituaalne intelligentsus(SQ), mida kasutavad maailma parimad juhid? Oskad sa oma vaimseid ressurse teadlikult kasutada?

Usume, et Eestis on aeg küps terviklikuks vaateks juhtimisele. Usume, et Eesti võib olla parima juhtimiskultuuriga riik maailmas. Meid innustab see mõte ja me töötame selle nimel iga päev. Meil on erinevad kogemused, meetodid ja tööriistad, kuid meid ühendab pikaajaline juhtimiskogemus ja usk inimeste annetesse. Usume, et muutus algab igast inimesest endast ja juhil on väga suur mõju inimeste elu kvaliteedile. Uuringute tulemused kinnitavad meie kogemusi – õnnelikud inimesed on tööl produktiivsemad ja efektiivsemad. Samas on Eestis veel väga palju arenguruumi- Gallupi uuringu järgi ei ole 85% töötajatest rahul oma tööga. 

Meie kogemus näitab, et see, kuidas juht ennast tunneb ja mõtleb, mõjutab ka tema meeskonda ja organisatsiooni tulemusi. Meie missioniks on tuua tervliklik vaade inimesele  ka juhtimisse. Seetõttu töötame juhi kõikide tahkudega, aidates kasutada erinevaid intelligentsuse vorme ja oskusi. Juhi5 on teekond, mis hõlmab juhti kui tervikut. Nii vaimset kui füüsilist tervist, teadmist kuidas oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitseda ja toita nii hinge, keha kui vaimu. 

Kellele?

Kui tahad juhina oma täispotentsiaalile lähemale jõuda, oled oodatud Juhi5 teekonnale.

Juhi5 on juhile, kes tahab:

 • Ise kasvada ja viia oma ettevõtte uuele tasemele
 • Olla innustav liider ja eestvedaja
 • Hästi toimivat meeskonda
 • Sära silmadesse ja uut hingamist oma tegemistesse
 • Töötada targemalt ja seeläbi saavutada rohkem
 • Saavutada tasakaalu kõikides elu valdkondades
 • Kasutada oma vaimseid ressurse
 • Inspireerivaid ja sügavaid vestlusi

Mis muutub JUHI5 teekonnal?

 

Juhi5.1 on teekond, mida kutsume „JUHTIMIMINE ILMA JUHTIMISETA“.

Astud oma arenguteel mitu suurt sammu edasi. Just sinna, kuhu Sul vaja. Just sulle sobivas tempos. Kuhu täpselt, sõltub sinust endast. Meie ei hakka Sulle ütlema, mida ja kuidas Sa tegema pead. Igaüks loob ise oma elu ja edu. Meie saame lihtsalt luua toetava ruumi ja kõrvalt toetada.Oskad tegutseda oma tugevuste tsoonis.

 • Oskad mõjuda loomulikult ja tunned ennast kindlalt
 • Tegutsed särasilmselt ja innustad oma olemusega ka teisi.
 • Oskad luua ja kasutada vooseisundit
 • Oskad oma piiravatest uskumustest vabaks saada
 • Oskad kasutada tahet enda tuleviku loomiseks
 • Oled ühenduses enda pärisolemusega
 • Lood just sellist elu, nagu Sina oled tulnud siia looma

TEADLIKKUS JA TERVIKLIKKUS

 • Mõistad, milline inimene ja juht sa oled, mida väärtustad ja hindad
 • Oled õppinud paremini mõistma oma meeskonda ja organisatsiooni koos nende pimenurkade ja varjupooltega
 • Näed terviklikumalt tulevikku, mida soovid luua iseendale, perele, meeskonnale ja organisatsioonile

ÕNNETUNNE JA RAHULOLU

 • Oled loonud juhina oma õnnevalemi
 • Oled leidnud rõõmu ja rahulolu tööst ja inimeste juhtimisest
 • Kasvanud on sinu võimekus kaasata inimesi ning suurendada nende rahulolu

teadmised ja oskused

 • Sul on palju uusi teadmisi iseenda ja inimeste juhtimisest 
 • Oskad kasutada vaimutarkust oma elu teisel tasandil loomiseks
 • Oled saanud mitmekülgsed tööriistad ja võtted oma eesmärkide saavutamiseks ja meeskonna juhtimiseks 
 • Oled inspireeritud teiste juhtide kogemustest ja koosloomest

TÕHUSUS JA TULEMUSLIKKUS

 • Oled õppinud paremini end juhtima ning ressursse jagama
 • Oskad oskuslikult juhtida iseenda ja teiste emotsioone ja energiaid
 • Oskad lahendada konflikte ning ületada takistusi
 • Sina ja sinu meeskond on tõhus 

USALDUSVÄÄRSUS JA MÕJUSUS

 • Sinu usaldusväärsus juhi ja inimesena on kasvanud
 • Oled õppinud oma mõjusust juhtima
 • Lood endale tugeva ja mõjusa persoonibrändi, oled kujundanud oma juhi portfoolio ja juhtimise “jalajälje”

võrgustik ja keskkond

 • Oled tutvunud uute inspireerivate inimestega 
 • Sul on inspiratsiooni partner, kellega koos saad uusi teadmisi ellu rakendada
 • Sa saad jagada oma kogemusi ka suurel laval ning seeläbi inspireerida teisi

Koos loome midagi suuremat kui me ise!

Terviklik arenguprogramm juhtidele

Juhi5 programmi on koondunud juhtimispraktikud, mentorid ja -coachid.

Meie missiooniks on toetada Eesti juhtide arengut ja tuua sära inimeste silmadesse. 

Oleme tugevad!

Keskendudes oma tugevustele, tegutseme oma geeniuse tsoonis. Aktsepteerime ja oleme õnnelikud igaühe eripära üle- just sellisena nagu nad sisimas on. Igaühel on oma tugevused, mis loovad just tema inimeseks olemise kogemuse ja aitavad läbi suhete teistel kasvada.

Oleme elusad!

Me teeme maailma paremaks paigaks läbi kirgliku südame väe ning tasakaalustame seda argielu pragmaatilisuse ja mõistusega. Selleks, et iga inimene saaks olla autentne ja oma inimeseks olemine ellu tuua!

Meie väärtused: usaldusväärsus, inimlikkus, pühendumine, spontaansus ja avastamise rõõm!

Kuidas me seda teeme?

6 moodulit

Kasutame kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid, mis sisaldavad:

 • Grupitöid​
 • Loenguid
 • Praktilisi arutelusid 
 • Juhtimiskaasuseid
 • Refleksiooni
 • Koolitusmaterjale
 • Supervisiooni ja coachinguid
 • Teadlikkuse praktikaid 
 • Kaaslastelt õppimist
 • 6 erineva koolitaja ressursi 

Konverents programmi lõpus, kus saad:

 • Panna ennast proovile uues kontekstis
 • Saada laiemat tunnustust enda kogemustele
 • Jagada enda kogemuslugu
 • Inspireerida teisi juhte
 • Uusi huvitavaid kontakte enda kontaktvõrgustikku

MOODULITE VAHEL:

Interaktiivne e-õpe keskkond koos täiendmaterjalidega, töö gruppides, virtuaalne kommuun, individuaalne töö enda sihtide nimel, inspiratsiooni partner, personaalne coach/mentor.

moodulid ja ajakava

I moodul: JUHI TUGEVUSED

27-29.01.2022

Aili Nurmeots on meie Tugevuste Kandja. Ta räägib, kaardistab ja mõtestab juhi enda tugevused. Vaatame, kuidas neid ressursse teadlikult kasutada, nii endas kui meeskonnas. Õpime kasutama oma tugevusi parimal moel!

Fookus: TUGEVUSED

 • Mis on loomupärane anne?
 • Milline on tugevuste valem?  
 • Kuidas oma loomupäraseid andeid arendada?
 • Gallupi Cliftoni tugevuste leidja testi analüüs
 • Mida mina gruppi toon ja vajan? Tugevused grupina
 • Kuidas juurutada tugevustel põhinevat juhtimist?
 • Kuidas võimestada inimesi enda ümber?

Teemad: autentsus, tugevused, anded, võimestamine

Esimeses moodulis saame üksteise ja iseendaga paremini tuttavaks – arutleme, milles peitub Sinu kõige suurem ressurss, kuidas oma loomupäraseid andeid tugevusteks arendada ning kuidas meeskondi tugevuste keskselt juhtida. Esimese mooduli lõpuks loodan sind keerata tugevuste usku, et saaksid olla pingutamata Sina ise ning märgata ja välja tuua parimat teistes.

II moodul: JUHI MÕJUSUS

03-05.03.2022

Jaanika Rannula on meie Võimestamise Võlur. Temal panevad silmad särama Juhi mõju ja mõjusus. Kuidas juht mõjub erinevates olukordades, mis on tema käitumise taga?  Vaatame, kuidas suurendada juhi positiivset mõju ning tulemuslikkust. 

Fookus: MÕJUSUS

 • Kuidas ma käitun ja mõjun erinevates olukordades?
 • Kuidas emotsioonid haaravad ja mõjutavad juhi käitumist? 
 • Millised tunded ja emotsioonid on juhi käivitajad või pidurid?
 • Milliseid rolle ma võtan ja mulle antakse? Kuidas need mõjutavad?
 • Kuidas teised juhi mõju tajuvad?
 • Kust saavad alguse konfliktid? 
 • Mida saan teha tulevikus teisiti, et suurendada oma positiivset mõju?

Teemad: vajadused, väärtused, hoiakud

Teises moodulis on võimalus õppida tundma iseenda mõju ja seeläbi olla ehedam ja autentsem juht. Selles moodulis vaatad sa ennast kõrvaltvaataja pilguga. Sinu mõju on sinu ressurss, mida juhina tulevikus mängleva kergusega tööriistana rakendad.

III moodul: JUHI KIRG JA MIKS

12-14.05.2022

Olesija Saue on meie Inspiratsiooni Ingel, kes räägib suure õhinaga Juhi kirest ja Miksist. Mis paneb juhi silmad särama ja annab inspiratsiooni? Mis annab tiivad, et teha just seda, mida sa päriselt tahad teha? Kuidas seda ka teistele nähtavaks teha? Kuidas seda oma inimestes üles leida, et kõik usuksid sellesse, mida nad teevad.

Fookus: KIRG, MIKS

 • Kuidas olla ise ja lasta ka teistel olla tööl õnnelik? 
 • Kuidas leida üles oma päris kirg?
 • Kuidas saada aru oma miksist?
 • Kuidas teha asju, mis panevad sind põlema ja silma särama?
 • Kuidas teadlikult luua vooseisundit?

Teemad: kirg, Sinu miks, ikigai, vooseisund

Õpime elutööd nautima ja looma mängleva kergusega, inspireerides teisi oma ehedusega. Ühendame töö kirega ja leia sügavama põhjuse, miks me tegutseme.

IV moodul: JUHI SÜGAVUS

25-27.08.2022

Ivar Raav on meie Sügavustega Ühendaja, kes loob ühendusi Juhi sügavamate kihtidega ja paneb mõtestama, miks ma olen juht? Kuidas oma minevikku aktsepteerida ja sellega rahu teha? Ikka selleks, et luua uut ning paremat tulevikku.

Fookus: SÜGAVUS

 • Miks me oleme selliseks kujunenud nagu me oleme?
 • Mis valikud on meil selle muutmiseks?
 • Millised on meie ja teiste maskid ja kuidas neist vabaneda?
 • Kuidas toimuvad võimudraamad organisatsioonis
 • Kuidas ühendada sügavust argieluga organisatsioonides ja ka laiemalt ühiskonnas?
 • Miks me juhina vahel üritame teistele tõestada midagi, mida ei pea tõestama. 

Teemad: juured, sügavus, süsteem, ühendus

Õpime tehnikaid, mis aitavad muuta mustreid, mis viivad meid elus uuesti ja uuesti sarnastesse olukordadesse. Kodus, sõpradega, tööl. Õpime ühenduma iseenda kõige sügavama, kaugema hingeolemusega. Nende sügavustega, mida me ei tea, kuidas nad meid mõjutavad, kuid mis ometi põhjustavad automatisme meie elus.

V moodul: JUHI MÕTTEVIIS

13-15.10.2022

Reelika Jeferjev on meie Mõttemustrite Maag. Mängleva kergusega ning särtsakalt intrigeerides toob ta välja Juhi mõttemustrid. Leiab viise ning jagab tööriistu, kuidas oma uskumusi ümber programmeerida, et luua just sulle sobivat tulevikku.

Fookus: TAHE

 • Kuidas kasutada mõtlemist uuel moel?
 • Kuidas kasutada tahet oma tuleviku loomiseks?
 • Kuidas ümber programmeerida piiravad mõttemustrid?
 • Kuidas jõuda seisundisse, kus kõik on võimalik?

Teemad: mõtted, uskumused, muutused

Inimesele on antud mõtlemise võime, et luua seda mida inimene tahab. Selleks, et seda võimsat potentsiaali kasutada on vaja lihtsalt mõista kuidas inimese mentaalne programm töötab. Seejärel avaneb võimalus olla oma peas töötava tarkvaraarendaja ja juhtida elu täpselt selliseks nagu ise soovid. Suuname oma fookuse sellele mida tahame ja oluliseks peame ning lõpetame tänase päeva resultaatide tähelepanu andmise. Tänase päeva tulemused on lihtsalt “vana” mõtlemise vili. Mõtlemise muutmine on võimalik ja selle tulemusel käitume ja kogeme seda mida soovime.

VI moodul: JUHI VAIMUTARKUS

01-03.12.2022

Ain Mihkelson on meie Vaimutarkuse Tooja. Tema lood ning harjutused viivad juhid vaimutarkuseni ja ühenduseni meie päris olemusega. Ain aitab siduda kogu meie programmi ühtseks tervikuks ning luua oma elu uuel tasandil!

Fookus: VAIMUTARKUS

 • Mida tähendab vaimne ja miks seda vaja on?
 • Milline on minu vaimne olemus?
 • Mis on minu vaimse kujunemise lugu?
 • Mis annab mulle jõudu ja aitab püsida tasakaalus?
 • Kuidas käib vaimutasandil loomine?

Teemad: tarkus, kutsumus, vaimsus, loomine

Vaatame, kuidas jõuda suurema jõuallikani, mis annab meile jõudu, tarkust ja rahu. Et igaüks leiaks oma tee, kutsumuse ja ühenduse oma päris olemusega. Katsetame tööriistadega, millest iga päev ei räägita. Seome eelnevates moodulites räägitu üheks tervikuks, et saaksid luua just seda, mida sina oled sündinud looma.

Juhi5 arenguprogrammi kestuseks on 12 kuud, mille jooksul  toimub 6 kolmepäevast moodulit. Auditoorne õppemaht on 140 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg ning 6 individuaalset coachingu/mentorlus sessiooni. Kõik koolitajad on läbivalt kõikides moodulites ja hoiavad üheskoos kõikide moodulite sidusust. Koolituspäevade kestus: Neljapäevati 10.30-17.30, reedeti 9.30-17.30, laupäevati 9.30-12.45.

Toimumiskoht
Veetleva paisjärve kaldal kõrguv Kernu mõisakompleks on 19. sajandi alguses kaunis klassitsistlikus stiilis ehitatud Ungern-Steinbergide paruniperekonna poolt. Usutavasti on projekteerijaks Carl Ludvig Engel, kellest hiljem sai Helsingi linna arhitekt.
Tänaseks on Kernu mõis saanud uue välisilme. Renoveeritud on mõisa peahoone, mis oma õdusa atmosfääriga kutsub teelisi Kernu mõisas mõnusalt aega veetma. Asub see ju vaid poole kilomeetri kaugusel Pärnu maanteest ja veidi üle poole tunni sõidu kaugusel Tallinna kesklinnast.
 

Kernu mõis
Kohatu küla, Kernu vald
Harjumaa 76304

https://www.kernumois.ee/

Osavõtutasu ja registreerimine

Programmi osavõtutasu:

Investeering osaleja kohta 657€/ kuu.Kogu programmi hind 7 890€

 • Kolme või enama osaleja puhul ühest organisatsioonist hind 6 990€ inimese kohta.
 • Programmi tegelik väärtus turuhindasid arvestades 13 890€
Hinnale lisandub käibemaks.
 

Hind sisaldab:

 • 18 koolituspäeva(6 koolitusmoodulit a 3 päeva)
 • 1 päevane konverents ja esinemisvõimalus suurel laval
 • 6 personaalset coachingu/ mentorluse sessiooni, kokku 10t
 • individuaalne tugi 9 kuud
 • Gallup tugevuste test
 • majutus Kernu mõisas (2sed toad)
 • hommikusöök, kohvipausid ja lõunasöök igas moodulis
 • interaktiivsed koolitusmaterjalid ja virtuaalne keskkond
 • 6 koolitaja kohalolu igas moodulis

Õppeperiood (jaanuar 2022- detsember 2022, konverents kevad 2023)

Kandideerimistingimused

 • Sa oled olnud meeskonna, organisatsiooni, osakonna või valdkonna juht vähemalt 3 aastat.
 • Kasuks tuleb eelnev kokkupuude coachingu/mentorlusega
 • Kõrgharidus (võib olla ka omandamisel)
 • Eelkohtumisel osalemine

Registreerumistingimused

 • Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
 • Pärast registreerumist saadame Teile e-posti teel arve, mis tuleb tasuda enne koolituse toimumist, arvel märgitud tähtajaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik maksta osade kaupa.
 • Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
 • Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti teada anda meiliaadressil info@juhiviis.ee või telefonil +372 5062366
 • Registreerimine kuni 30. detsembrini või kohtade täitumiseni.

NB! Juhi5 arenguprogrammi korraldame vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Thinkific, mis on  kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm,  ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.30

Muutus algab meist endist

 

 • Juhi5.1 on teekond, mida kutsume „JUHTIMIMINE ILMA JUHTIMISETA“
 • Juhi viis on teadliku juhi toimimisviis.
 • Juhi viis on viis, kuidas juht mõtleb, tunneb ja käitub enda sees ja ümbritsevas keskkonnas.
 • Juhi viis näitab, millise jälje ta maailma jätab.

VÕTA ÜHENDUST JA TULE MEIEGA

info@juhi5.ee

+372  506 2366

Reelika Jeferjev

Uus grupp alustab jaanuris 2022

KES ME OLEME?

Ain Mihkelson

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach (ICF ACC tase)/Juhtide mentor/ Eesti Mentorite Koja juhatuse liige/ Kasvu Labori asutaja ja tegevjuht/Juhtide arenguprogrammide looja/ Rajaleidja/ICF liige

kasvulabor.ee

 • 14 aastat juhina ühes Eesti parima juhtimiskultuuriga ettevõttes Swedbankis, vastutades mitme miljardilise äriliini eest. Viimased 6a sellest rahvusvahelise üksuse juhina
 • Alates 2012. aastast coachi, mentori ja juhtide arenguprogrammide loojana toetanud üle mitmesaja juhi ja meeskonna arengut
 • 2018 ja 2019 nomineeritud Raplamaa parimaks koolitajaks, 2020 Raplamaa aasta teo nominatsioon
 • 2016 lõpetasin väljaõppe maailma suurimas coach’e õpetava Erickson Internationalis
 • Alates 2017 oman rahvusvahelist coachingu sertifikaati (ICF ACC tase) 
 • Õpin praegu Tartu Ülikoolis religiooniteadust ehk inimeste hingeeluga seonduvat
 • Eelnev kõrgharidus rahvusvaheline ärijuhtimine EBS

Minu väärtused: rahu, rõõm ja lihtsus. 

Minu Superpower’iks on väikestviisi imede loomine – olen näinud väga paljude unistuste ja väikeste imede juhtumist, mis on minuga koos töötanud inimestega juhtunud. Mind kõnetab ja huvitab vaimse ja maise, ratsionaalse ja loomingulise ühendamine. Mul on tunne, et just see toob soovitud muutused maailma. 

Minu tugevusteks on teadusliku ja süsteemse vaate ühendamine vaimse ja loomingulisusega ehk mõistuse ühendamine südame ja hingega. Inimesed ütlevad, et suudan luua rahuliku ja toetava keskkonna, kus hakkavad imed juhtuma ja asjad lähevad paika.

Minu miks – Tahan tuua rõõmu ja rahu siia ilma. Kui inimesed on rahul ja rõõmsad, on meie kõigi elu palju parem. Me hoolime siis endast, teistest ja keskkonnast ning suudame koos luua palju parema maailma meile kõigile.

Aili Nurmeots

Gallupi tugevuste coach/sertifitseeritud juhtide coach / koolitaja/ praktiseeriv juht/ ICF liige

tugevused.ee

 • 20+ aastat juhtimiskogemust
 • 6+ aastat rahvusvahelise ettevõtte Eesti üksuse juhina
 • 4+ aastat personalijuhina
 • 4 + aastat coachi ja koolitajana
 • ICF liige
 • Olnud 7 erineva ettevõtte asutajaliige ning üks nendest on õnnestunud edukalt ka rahvusvahelisele suurkorporatsioonile maha müüa
 • 7+ aastat regulaarne jooga praktiseerija, Yin-jooga õpetaja

 

Usun siiralt, et tõeline muutus saab alguse iseendast ja mul on suur au ja rõõm olla coachina nende inimeste ja meeskondade kõrval, kes on otsustanud iseenda muutmise põneva ja väljakutsuva teekonna ette võtta. Aitan inimestel ja meeskondadel pöörata ideed tulemusteks ning nõrkused tugevusteks.   

Väärtustan õppimist ja arengut ning tasakaalu ja positiivset jõustamist. Soovin, et kõik inimesed saaksid töötada oma tugevuste tsoonis ning tõeliselt nautida seda, mida nad teevad. Paraku näitavad uuringud, et vaid 15% inimestest on oma tööga päriselt rahul ja väga suurt osa rahulolematusest on tingitud otsesest juhist. Tahan anda oma panuse, et inimeste tööelu oleks õnnelikum ja teen seda läbi juhtide arendamise ning aidates inimestel ja meeskondadel üles leida oma loomupärased anded, et nad saaksid need oma tugevusteks arendada. Minu supervõime on ideede pööramine tulemusteks ning nõrkused tugevusteks.

Jaanika Rannula

kvalifitseeritud superviisor/ juhtide ja meeskondade coach / koolitaja / “Inspireerivad arengukaardid” autor /ICF ja ESCÜ liige

upwise.ee

 • 15 aastat juhtimiskogemust Eestis ja Baltikumis
 • Üle 500 tunni coachingu ning supervisiooni sessioone juhtide ja meeskondadele
 • Minu koolitustel on osalenud üle 3500 osaleja
 • Olen kirjutanud üle 20 juhtimise ja enesearengu artikli erinevates väljaannetes
 • Olen kuulunud strateegilisse meeskonda, kus meie eesmärk oli müüa aastas 45 miljoni euro eest “huulepulkasid” 
 • Olen töötanud kosmeetika, müügi ja turismi valdkondades.
 • 2 tütart, 1 abikaasa, 2 koera, 1 kass
 • Endine võrkpallur, hobiaednik ja fotograaf
 • Inspireerivate arengukaartide autor
 • TÜ  strateegilise juhtimise magistrikraad

Minu missiooniks on julgustada ja käivitada juhtides, meeskondades ja organisatsioonides muudatuste protsesse, mis muudavad tööelu täisväärtuslikuks ja tulemuslikuks!

Selleks uurin, küsin, vaatlen ja analüüsin juhi ja meeskonna eesmärke, protsesse, ootusi ning koostan vajaduspõhise arenguprogrammi olles vajadusel coachi, superviisori või juhtimiskoolitaja rollis.

Olen teekaaslaseks iga kliendi arengu teekonnal, kus:

 • väärtustan igat klienti, olen toetav ja empaatiline
 • olen süsteemne, lahenduskeskne ning pilguga suunatud tulevikku
 • kasutan mitmeid erinevaid meetodeid ja harjutusi, mis aitavad lahti mõtestada ning suurendada kliendi teadlikkust
 • juhin ja mõtestan protsesse nii inimese, meeskonna kui organisatsiooni sees ning ümber

Minu jaoks on parim tulemus inspireeritud, teadlik, särasilmne ja sihti omav klient.

Reelika Jeferjev

ettevõtja / sertifitseeritud juhtide coach, koolitaja ning personaalse enesearengu entusiast

reelikajeferjev.ee

 • 15 aastat tulemusjuhtimist jaekaubandusketis Euronics
 • Inimeste värbamise ja arendamise kogemust 15 aastat ja olen olnud osaline üle 1000 talendi eduloos. 
 • Juhtinud mitme miljoni suuruseid eesmärke igakuiselt 15 aastat 
 • 15 aasta kokku võttes seatud eesmärkide saavutus käibes, kasumis 90%
 • Motiveeritud ja inspireerinud 15 aasta jooksul igapäevaselt keskmiselt 200 inimest päevas. 

Olen juhtide koolitaja. Personaalse ja professionaalse enesearengu treener. Minu kogemust toetab 15 aastane töökogemus inimeste ja meeskondade juhina ning koolitajana.

Minu portfell sisaldab põnevaid kogemuste lugusid juhi arengust, eesmärkidest saavutamisest, tulemuste juhtimisest, edust, muutustest ja reaktsioonidest. Samuti personaalsest arengust koos kõigi rõõmude ja valudega. Minu juhtimise teemade ring on lai, tulenevalt  osavõtlikkusest kogu ettevõtte toimimiseks ning teadlikkust praktiseerides.

Usun, et minu sõnumi selgus, lihtsus ja julgus loovad uusi taipamisi. Peale koolitust tunned sisemist sabotaaži. See on loomulik protsess, sest Inimese peas töötav tarkvara viib meid ikka tagasi tuttava juurde. Nii on kindlam! Samas nagu jõusaalis saab ka mõistust treenida. Kusjuures Inimese mõistusele meeldib treenimine väga. Kahtlemine aga on muutuse algus. 

Olen ettevalmistatud akadeemiliselt ärijuhtimises ja olen täiendanud ennast täiskasvanute koolitaja ja juhtimistreenerina, kuid  soovin nendel peatuda vähem- kõik õpingud on olnud isiklike oskuste ja talendi  arendamiseks.  Teadmised on internetis, raamatutes ja uuenevad iga päev. Minu igapäeva kuulub vähemalt üks tund enesearendamist – valdkondadeks personaalne areng ja juhtimine. Usun, et minu personaalne eneseareng füüsilisel ja mentaalsel tasandil toetab minu võimet märgata Inimeses toimuvat väga sügavuti ja erinevatel tasanditel, et pakkuda seeläbi vajalikku taipamist. Minu oskused ja talent seisnevad võimes keerulist muuta lihtsaks ja nauditavaks. Lisaks toetan mõistmist ja hoolivust enda ja teiste osas. Täiskasvanud õppijad on kogemustega, teadmistega isiksused. Uskumused, mis nende valikuid mõjutavad on aktsepteeritavad ja vabatahtlikkuse alusel mõjutatavad ja muudetavad.

Ivar Raav

juhtimistreener /juhtimiskonsultant, mentor, kogenud juht, õppiv terapeut, “juhtimisjalajälje” entusiast 

juhtimisjalajalg.ee

 • Olen olnud juht kokku u 60 juhile ning 2000 inimesele üle 10 aasta (Swedbankis regiooni asedirektor, Omniva regiooni juht, If kindlustuses ärikliendi müügivaldkonna juht) 
 • Ligi läbi viinud ligi 1000 eri formaadis koolitust 15 aasta jooksul
 • 2 koera (võib-olla kohtab neid ka meie kohtumistel, kuna nad on kogenud koolitustel osalejad), 1 kass
 • Mängin klaverit
 • Teen koostööd selliste koolitus- ja konsultatsiooniettevõtetega nagu Fontes, Innowise ja Empowerment 
 • Õpin hetkel holistiliseks regressiooniterapeudiks Holistika Insituudis, et terviklikku inimkäsitlust ka juhtimisse sisse tuua
 • Hariduselt matemaatik ja organisatsioonikäitumise magister – ühendatud on nii kandiline kui ka pehme juhtimine 

Minu kirg on juhtide eestvedamisoskuste arendamine ning soovin, et iga juht oleks läbi mõelnud, milline on tema juhtimisjalajälg. Mis on see emotsioon, mille juhina jätab endaga koostööst oma töötajatele ning milline on pärand organisatsioonis? Kõik algab Sinust endast ja Sinu läbisaamisest iseendaga. 

Tahan muuta juhtimistegevuse mainet ja olla osaline Eesti kui parima juhtimiskultuuriga riigi arendamisel, kus juhid suudavad materialistlikke väärtusi hingestada ja vaimseid võimeid ning ideid materialiseerida. Minu tugevused, mis väljenduvad ka minu käekirjas, millega osalejaid inspireerin:

 • oskus siduda erinevad osad tervikuks (töötaja, juht, meeskond, organisatsioon ning nende kõigi tähendus)
 • toon uusi perspektiive olemasolevate teadmiste ja kogemuste vahel
 • olen tugev süstematiseerija ning läbi sügavuti mõistmise ja tajumise lihtsustan keerulisi kontseptsioone.

Mind inspireerib tulevik ja mida see endaga kaasa toob ja elu näitab, et nakatan oma inspiratsiooniga ka teisi nägema võimalusi, mismoodi asjad võiksid olla olemasoleva status quo asemel. Suheldes olen autentne ja julgen olla haavatav ning toon suhtlemisolukordadesse sügavust ja ausust. Räägin asjast selgelt ja otsekoheselt seejuures nautides iga inimese isiklikku eripära ja uskudes temasse rohkem kui ta mõnikord seda ise teeb. Usun, et vaieldamatut tõde pole täielikult olemas, kuid on olemas vundament, mida on võimalik süsteemselt ehitada.

Olesija Saue

Goal Marketing strateeg / koolitaja/ executive coach/ ICF liige/ Bränd Nimega Sina autor/Persoonibrändi veebiakadeemia looja

olesijasaue.com

goal.ee

 • 15+ aastat kogemust müügis, turunduses ja äriarendamises
 • Aastal 2010 võitnud edukaima sotsiaalmeedia turunduja tiitli
 • Goal Marketing’i strateeg, koolitaja
 • AoEC sertifitseeritud Executive Coach
 • Magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises
Minu karjäär sai alguse välgukiirusel. Vähem kui aastaga sain ma terasetööstuse personalijuhist selle tegevjuhiks ja juba paari aasta pärast asutasin omaenda ettevõtte samas valdkonnas. Järgnevatel aastatel kasvas minu äri hüppeliselt ja 25-aastasena oli mul olemas kõik, millest olin kunagi unistanud oli. Eelmine finantskriis muutis aga olukorda drastiliselt ja paari kuuga oli edu asemel alles ainult suured võlad. Tagantjärele on hea mõelda, et see olukord oli tegelikult taevalik kingitus.
Kui mul ei olnud enam absoluutselt mitte midagi alles oma endisest edukast elust ja kõike tuli alustada nullist, ma avastasin, et asi, mida keegi meilt kunagi ära võtta ei saa, on meie tõeline olemus – meie persoonibrändi DNA, meie „miks“, meie ainulaadsed tugevused, meie tõelised väärtused, meie lugu ja see, kuidas me inimesed ennast tundma paneme.

Selle teadmine muutis minu elu ja leidsin võimaluse, kuidas kõik jälle korda saada. Ma avaldasin esimese eestikeelse raamatu persoonibrändingust ning tänapäeval innustan inimesi ja ettevõtteid tegutsema, endast maksimumi andma ja tõeliselt midagi muutma.

Viimase kümme aasta jooksul olen  konsulteerinud, koolitanud ja coachinud väga palju erinevaid eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid, tegelenud tegevjuhtide persoonibrändinguga ning aidanud inimestel ja ettevõtel leida ülesse oma unikaalsust ja võimendada seda läbi sotsiaalmeedia.

Minu eriliseks kireks on inimesed ja sotsiaalne müük ehk sotsiaalmeedia võimaluste integreerimine müügiprotsessidesse. Ma usun, et äri toimub inimeste, mitte ettevõtete vahel ja keskendun oma töös väga palju tegevjuhtide, omanike ja töötajate aktiivsele ja teadlikule rollile sotsiaalmeedia turunduses. Brändide personaliseerimine ehk inimlikumaks muutmine ja persoonide brändimine ehk inimeste eristumise ja väärtuspakkumise atraktiivne pakendamine on ühe medali kaks poolt, mis mind turunduse ja sotsiaalmeedia juures kõige enim paeluvad.
Ma olen veendunud, et ainus viis eduka ja õnneliku elu loomiseks on leida tõesed vastused kolmele küsimusele – kes sa tegelikult oled, mida sa tegelikult teha tahad ja kõige olulisem küsimus „miks“? Enamasti on meie suurimaks probleemiks, et meil pole aega peatuda ja päriselt iseendasse vaadata. Juba Carl Jung ütles: „Su eesmärgid saavad selgeks alles siis, kui sa vaatad enda südamesse.“.
 
Minu miks  on anda tiivad ja inspireerida tegutsema, selleks et iga inimene ja organisatsioon saaks realiseerida oma maksimaalse potentsiaali ja muudaks paremaks nii enda elu kui ka maailma meie ümber.

Meie Blogi

Lugu kukkumistest, õppimistest ja kasvamisest

9 kuud oleme loonud Eestis midagi uut ja ägedat. Ise sellest vaimustunud ja püüdnud ka teistele edasi anda, kuid suve lõpus hakkas asi viltu kiskuma. Paljud inimesed, kes tahtsid tulla, soovisid uuel aastal alustada. Ilmselt olime ka ise veidi ebakindlad. Ometi jätkasime pingutamist, et oktoobri keskel alustada. Tõepoolest, saimegi pundi kokku, kuid programmiga alustamiseks oli […]

Kuidas juhina oskuslikult konflikte lahendada?

    „Mina arvasin, et sina teed selle töö ära!“ „Ei, me ju koosolekul rääkisime, et sina võtad selle töölõigu endale“ Kas see kõlab sulle tuttavalt? Valesti mõistmised, vastupanu, isikliku vastutuse mitte nägemine, emotsiooni- ja vihapursked. Need kõik mõjutavad sinu meeskonna ja organisatsiooni tulemuslikkust.  Konfliktid saavad alguse eelkõige kommunikatsioonist ja ebaselgetest sõnumitest. Sõnumite taga on […]

Tugevustel põhinev juhtimine

“Minu meeskonnaliikmed ei võta vastutust” “Kuidas suurendada pühendumust ja meeskonna energiataset?” “Kuidas panna meeskond ühiste eesmärkide poole liikuma?” Need on sagedased teemad, millega juhid coachide poole pöörduvad. Tihti jõuame coachingu sessioonides kolme tuumprobleemini. Esiteks- juht ei tunne iseennast piisavalt. Teiseks- ta ei oska ennast teistele arusaadavaks teha. Kolmandaks- ta ei tunne piisavalt oma meeskonnaliikmeid, et […]