Mis teeb Sind juhina unikaalseks? Mis on Sinu kui juhi kõige olulisem tööriist? SINA ISE! 

Kõigi oma sügavuste ja kihtidega, rõõmude ja õnnestumiste, õppetundide, hirmude ja kahtlustega. 

Julged Sa juhina olla Sina ise? 

Kas Sinu tööriistakastis on lisaks kõrgele IQ’le ka emotsionaalne(EQ) ja spirituaalne intelligentsus(SQ), mida kasutavad maailma parimad juhid? Oskad sa oma vaimseid ressurse teadlikult kasutada?

Usume, et Eestis on aeg küps terviklikuks vaateks juhtimisele. Usume, et Eesti võib olla parima juhtimiskultuuriga riik maailmas. Meid innustab see mõte ja me töötame selle nimel iga päev. Meil on erinevad kogemused, meetodid ja tööriistad, kuid meid ühendab pikaajaline juhtimiskogemus ja usk inimeste annetesse. Usume, et muutus algab igast inimesest endast ja juhil on väga suur mõju inimeste elu kvaliteedile. Uuringute tulemused kinnitavad meie kogemusi – õnnelikud inimesed on tööl produktiivsemad ja efektiivsemad. Samas on Eestis veel väga palju arenguruumi- Gallupi uuringu järgi ei ole 85% töötajatest rahul oma tööga. 

Meie kogemus näitab, et see, kuidas juht ennast tunneb ja mõtleb, mõjutab ka tema meeskonda ja organisatsiooni tulemusi. Hea meel on näha, et tervliklik vaade inimesele hakkab Eestisse jõudma ja meie missiooniks on tuua see ka juhtimisse. Seetõttu töötame juhi kõikide tahkudega, aidates kasutada erinevaid intelligentsuse vorme ja oskusi. Juhi5 on teekond, mis hõlmab juhti kui tervikut. Nii vaimset kui füüsilist tervist, teadmist kuidas oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitseda ja toita nii hinge, keha kui vaimu. Oleme vaimsed praktikad muutnud vastuvõetavaks ka juhtidele. See on loomulik juhi eneseregulatsiooni ja teadliku juhtimise osa, mis annab tänapäeval tugeva konkurentsieelise.

Juhi5 on loodud selleks, et viia Eesti juhtimiskultuur järgmisele tasemele ja olla eeskujuks kogu maailmale. 

Kui see mõte kõnetab sindki, siis võta meiega ühendust.

 

Kellele?

JUHI5 on juhtidele, kes otsivad tasakaalu kõikides eluvaldkondades ja tahavad rääkida päris asjadest.

Kui tahad juhina oma täispotentsiaalile lähemale jõuda, oled oodatud Juhi5 teekonnale.

Juhi5 on juhile, kes:

 • Tahab oma ettevõtte viia uuele tasemele
 • Tahab olla innustav liider ja eestvedaja
 • Tahab hästi toimivat meeskonda 
 • Tunneb, et vanaviisi ei saa, aga uutmoodi veel ei oska
 • Tahab saada uut hingamist oma tegemistes
 • Tahab töötada targemalt ja seeläbi saavutada rohkem
 • Tahab saavutada tasakaalu kõikides elu valdkondades
 • Tahab kasutada oma vaimseid ressurse
 • Soovib luua uusi kontakte ning jagada kogemusi 
 • Tahab muuta maailma paremaks 

Mis muutub JUHI5 teekonnal?

TEADLIKKUS JA TERVIKLIKKUS

 • Mõistad, milline inimene ja juht sa oled, mida väärtustad ja hindad
 • Oled õppinud paremini mõistma oma meeskonda ja organisatsiooni koos nende pimenurkade ja varjupooltega
 • Näed terviklikumalt tulevikku, mida soovid luua iseendale, perele, meeskonnale ja organisatsioonile

ÕNNETUNNE JA RAHULOLU

 • Oled loonud juhina oma õnnevalemi
 • Oled leidnud rõõmu ja rahulolu tööst ja inimeste juhtimisest
 • Kasvanud on sinu võimekus kaasata inimesi ning suurendada nende rahulolu

teadmised ja oskused

 • Sul on palju uusi teadmisi iseenda ja inimeste juhtimisest 
 • Oled saanud mitmekülgsed tööriistad ja võtted oma eesmärkide saavutamiseks ja meeskonna juhtimiseks 
 • Oled inspireeritud teiste juhtide kogemustest ja koosloomest

TÕHUSUS JA TULEMUSLIKKUS

 • Oled õppinud paremini end välja lülitama, aega juhtima ning ressursse jagama
 • Oskad oskuslikult juhtida iseenda ja teiste emotsioone ja energiaid
 • Oskad lahendada konflikte ning ületada takistusi
 • Sina ja sinu meeskond on tõhus, tulemuslik ning eesmärgid on viidud uutele tasanditele!

USALDUSVÄÄRSUS JA MÕJUSUS

 • Sinu usaldusväärsus juhi ja inimesena on kasvanud
 • Oled õppinud oma mõjusust juhtima
 • Lood endale tugeva ja mõjusa persoonibrändi, oled kujundanud oma juhi portfoolio ja juhtimise “jalajälje”

võrgustik ja keskkond

 • Sinu kontaktide võrgustik on kasvanud
 • Sul on inspiratsiooni partner, kellega koos saad uusi teadmisi ellu rakendada
 • Sa saad jagada oma kogemusi ka suurel laval ning seeläbi inspireerida teisi

Sinuga koos loome juhtide võrgustiku,
et kujundada paremat juhtimiskultuuri Eestis ja mujal maailmas!!!

Terviklik arenguprogramm juhtidele

Juhi5 programmi on koondunud juhtimispraktikud – mentorid ja -coachid, kes soovivad olla eeskujuks kogu Eesti juhtimismaastikule, luues koos suuremat kui on võimalik luua üksinda.

Meie missiooniks on aidata Eesti juhtidel võtta vastutust iseenda arengu eest ja võimaldada organisatsioonides töötavatel inimestel kogeda iga päev inimeseks olemise parimat kogemust.

Koos loome midagi suuremat kui me ise!

Oleme tugevad!

Keskendudes oma tugevustele, tegutseme oma geeniuse tsoonis. Aktsepteerime ja oleme õnnelikud igaühe eripära üle- just sellisena nagu nad sisimas on. Igaühel on oma tugevused, mis loovad just tema inimeseks olemise kogemuse ja aitavad läbi suhete teistel kasvada.

Oleme elusad!

Me teeme maailma paremaks paigaks läbi kirgliku südame väe ning tasakaalustame seda argielu pragmaatilisuse ja mõistusega. Selleks, et iga inimene saaks olla autentne ja oma inimeseks olemine ellu tuua!

Meie väärtused: usaldusväärsus, inimlikkus, pühendumine, spontaansus ja avastamise rõõm!

Kuidas me seda teeme?

6 moodulit

Kasutame kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid, mis sisaldavad:

 • Grupitöid​
 • Loenguid
 • Praktilisi arutelusid 
 • Juhtimiskaasuseid
 • Refleksiooni
 • Koolitusmaterjale
 • Supervisiooni ja coachinguid
 • Teadlikkuse praktikaid 
 • Kaaslastelt õppimist
 • 6 erineva koolitaja ressursi 

Konverents programmi lõpus, kus saad:

 • Panna ennast proovile uues kontekstis
 • Saada laiemat tunnustust enda kogemustele
 • Jagada enda kogemuslugu
 • Inspireerida teisi juhte
 • Uusi huvitavaid kontakte enda kontaktvõrgustikku

MOODULITE VAHEL:

Interaktiivne e-õpe keskkond koos täiendmaterjalidega, töö gruppides, virtuaalne kommuun, individuaalne töö enda sihtide nimel, inspiratsiooni partner, personaalne coach/mentor.

moodulid ja ajakava

I moodul: 14.-16. oktoober 2021

Kust ma tulen?
Eesmärk: Osaleja mõtestab oma rolli elus ja mis on tema sees ja ümber teda selliseks kujundanud. On teadvustanud ja oskab teadlikult ise otsustada, millest loobuda ja mida hoida.

Fookus: Mina ise

Teemad: eluga rahulolu, iseendaga kontakti loomine, refleksioon, arhetüübid, võimudraamad, rollid, hirmud, eneseanalüüs

II moodul: 09.-11. detsember 2021

Kes ma olen ja kuhu ma lähen?
Eesmärk: Osaleja õpib oma väärtuste ja uskumuste toel seadma teadlikke ja selgeid sihte. Loodud selgus tagab tasaakaalu eri rollide vahel.

Fookus: Mina ise ja minu mõju

Teemad: uskumused, vajadused, hoiakud ja väärtushinnangud, nende mõju käitumisele, suhetele ja tulemustele, visiooni loomine, eesmärkide kujundamine, muudatuste juhtimise tasandid, väärtustav pilk ning lahenduskesksed tööriistad.

III moodul: 27.-29. jaanuar 2022

Mis mul on?
Eesmärk: Osaleja teadvustab selgelt Gallupi tugevuste toel oma sisemised ja välimised ressursid, oskab ennast ja teisi tulemuslikkuse suunas juhtida ning inspireerida.

Fookus: Mina ise ja minu mõju 

Teemad: personaalne Gallupi tugevuste ja isiksuse test ning analüüs, erinevad isiksused ning eripärad, pühendumine, inspireerimine, motivatsioon, sisemised ja välimised ressursid ning takistused, tulemuslikkuse juhtimine

IV moodul: 03.-05. märts 2022

Kuidas ma jõuan tippu?
Eesmärk: Osaleja oskab läbi kaasamise ja järjepidevuse juhtida konfliktseid situatsioone, oskab teadlikult valida ja juhtida teisi otsustussituatsioonides.

Fookus: Mina ise, grupid ja meeskonnad

Teemad: tahe, otsustamine, konfliktide ja emotsioonide juhtimine, meeskonna kaasamine, delegeerimine ja usalduse loomine, potentsiaali kaardistamine, protsesside ja muudatuste juhtimine, tõhusus ja järjepidevus

V moodul: 28.-30. aprill 2022

Mida ma teen?
Eesmärk: Oma isikliku persoonibrändingu kujundamisega õpib osaleja kinnistama ja ellu viima ettevõtte ja iga selle liikme eesmärke.

Fookus: Mina ise, grupid ja meeskond, organisatsioon

Teemad: persoonibränd, juhtimiskaasused, planeerimine, otsuste elluviimine ja kinnistamine, juhi portfoolio

VI moodul: 9.-11. juuni 2022

Kuhu edasi?
Eesmärk: Osaleja õpib võimestama oma meeskonnaliikmeid, võimendama vastutuse võtmist ja oskab juhtida meeskonnaliikmete ja iseenda vooseisundit.

Fookus: Mina ise, grupid, meeskond, organisatsioon

Teemad: vooseisundi loomine, võimestamine ja võimustamine, vastutuse võtmine, tulemuslikkuse võimendamine

Juhi5 arenguprogrammi kestuseks on 9 kuud, mille jooksul  toimub 6 kolmepäevast moodulit. Auditoorne õppemaht on 140 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg ning 6 individuaalset coachingu/mentorlus sessiooni. Koolituspäevade kestus: Neljapäevati 10.30-17.30, reedeti 9.30-17.30, laupäevati 9.30-12.45.

Toimumiskoht
Veetleva paisjärve kaldal kõrguv Kernu mõisakompleks on 19. sajandi alguses kaunis klassitsistlikus stiilis ehitatud Ungern-Steinbergide paruniperekonna poolt. Usutavasti on projekteerijaks Carl Ludvig Engel, kellest hiljem sai Helsingi linna arhitekt.
Tänaseks on Kernu mõis saanud uue välisilme. Renoveeritud on mõisa peahoone, mis oma õdusa atmosfääriga kutsub teelisi Kernu mõisas mõnusalt aega veetma. Asub see ju vaid poole kilomeetri kaugusel Pärnu maanteest ja veidi üle poole tunni sõidu kaugusel Tallinna kesklinnast.
 

Kernu mõis
Kohatu küla, Kernu vald
Harjumaa 76304

https://www.kernumois.ee/

Osavõtutasu ja registreerimine

Programmi osavõtutasu:

Investeering osaleja kohta 877€/ kuu.Kogu programmi hind 7 890€

 • Kolme või enama osaleja puhul ühest organisatsioonist hind 6 990€ inimese kohta.
 • Programmi tegelik väärtus turuhindasid arvestades 13 890€
Hinnale lisandub käibemaks.
 

Hind sisaldab:

 • 18 koolituspäeva(6 koolitusmoodulit a 3 päeva)
 • 1 päevane konverents ja esinemisvõimalus suurel laval
 • 6 personaalset coachingu/ mentorluse sessiooni, kokku 10t
 • individuaalne tugi 9 kuud
 • Gallup tugevuste test
 • majutus Kernu mõisas (2sed toad)
 • hommikusöök, kohvipausid ja lõunasöök igas moodulis
 • interaktiivsed koolitusmaterjalid ja virtuaalne keskkond
 • 6 koolitaja kohalolu igas moodulis

Õppeperiood (oktoober 2021- juuni 2022, konverents sügis 2022)

Kandideerimistingimused

 • Sa oled olnud meeskonna, organisatsiooni, osakonna või valdkonna juht vähemalt 3 aastat.
 • Kasuks tuleb eelnev kokkupuude coachingu/mentorlusega
 • Kõrgharidus (võib olla ka omandamisel)
 • Eelkohtumisel osalemine

Registreerumistingimused

 • Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
 • Pärast registreerumist saadame Teile e-posti teel arve, mis tuleb tasuda enne koolituse toimumist, arvel märgitud tähtajaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik maksta osade kaupa.
 • Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
 • Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti teada anda meiliaadressil info@juhiviis.ee või telefonil +372 5062366
 • Registreerimine kuni 30. septembrini või kohtade täitumiseni.

NB! Juhi5 arenguprogrammi korraldame vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Thinkific, mis on  kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm,  ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.30

Muutus algab meist endist

 • Juhi viis on teadliku juhi toimimisviis.
 • Juhi viis on viis, kuidas juht mõtleb, tunneb ja käitub enda sees ja ümbritsevas keskkonnas.
 • Juhi viis näitab, millise jälje ta maailma jätab.

VÕTA ÜHENDUST JA KANDIDEERI

info@juhi5.ee

+372  506 2366

Reelika Jeferjev

uus grupp alustab oktoobris 2021

KES ME OLEME?

Ain Mihkelson

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach (ICF ACC tase)/Juhtide mentor/ Eesti Mentorite Koja juhatuse liige/ Kasvu Labori asutaja ja tegevjuht/Juhtide arenguprogrammide looja/ Rajaleidja/ICF liige

kasvulabor.ee

 • 14 aastat juhina ühes Eesti parima juhtimiskultuuriga ettevõttes Swedbankis, vastutades mitme miljardilise äriliini eest. Viimased 6a sellest rahvusvahelise üksuse juhina
 • Alates 2012. aastast coachi, mentori ja juhtide arenguprogrammide loojana toetanud üle mitmesaja juhi ja meeskonna arengut
 • 2018 ja 2019 nomineeritud Raplamaa parimaks koolitajaks, 2020 Raplamaa aasta teo nominatsioon
 • 2016 lõpetasin väljaõppe maailma suurimas coach’e õpetava Erickson Internationalis
 • Alates 2017 oman rahvusvahelist coachingu sertifikaati (ICF ACC tase) 
 • Õpin praegu Tartu Ülikoolis religiooniteadust ehk inimeste hingeeluga seonduvat
 • Eelnev kõrgharidus rahvusvaheline ärijuhtimine EBS

Minu väärtused: rahu, rõõm ja lihtsus. 

Minu Superpower’iks on väikestviisi imede loomine – olen näinud väga paljude unistuste ja väikeste imede juhtumist, mis on minuga koos töötanud inimestega juhtunud. Mind kõnetab ja huvitab vaimse ja maise, ratsionaalse ja loomingulise ühendamine. Mul on tunne, et just see toob soovitud muutused maailma. 

Minu tugevusteks on teadusliku ja süsteemse vaate ühendamine vaimse ja loomingulisusega ehk mõistuse ühendamine südame ja hingega. Inimesed ütlevad, et suudan luua rahuliku ja toetava keskkonna, kus hakkavad imed juhtuma ja asjad lähevad paika.

Minu miks – Tahan tuua rõõmu ja rahu siia ilma. Kui inimesed on rahul ja rõõmsad, on meie kõigi elu palju parem. Me hoolime siis endast, teistest ja keskkonnast ning suudame koos luua palju parema maailma meile kõigile.

Aili Nurmeots

Gallupi tugevuste coach/sertifitseeritud juhtide coach / koolitaja/ praktiseeriv juht/ ICF liige

tugevused.ee

 • 20+ aastat juhtimiskogemust
 • 6+ aastat rahvusvahelise ettevõtte Eesti üksuse juhina
 • 4+ aastat personalijuhina
 • 4 + aastat coachi ja koolitajana
 • ICF liige
 • Olnud 7 erineva ettevõtte asutajaliige ning üks nendest on õnnestunud edukalt ka rahvusvahelisele suurkorporatsioonile maha müüa
 • 7+ aastat regulaarne jooga praktiseerija, Yin-jooga õpetaja

 

Usun siiralt, et tõeline muutus saab alguse iseendast ja mul on suur au ja rõõm olla coachina nende inimeste ja meeskondade kõrval, kes on otsustanud iseenda muutmise põneva ja väljakutsuva teekonna ette võtta. Aitan inimestel ja meeskondadel pöörata ideed tulemusteks ning nõrkused tugevusteks.   

Väärtustan õppimist ja arengut ning tasakaalu ja positiivset jõustamist. Soovin, et kõik inimesed saaksid töötada oma tugevuste tsoonis ning tõeliselt nautida seda, mida nad teevad. Paraku näitavad uuringud, et vaid 15% inimestest on oma tööga päriselt rahul ja väga suurt osa rahulolematusest on tingitud otsesest juhist. Tahan anda oma panuse, et inimeste tööelu oleks õnnelikum ja teen seda läbi juhtide arendamise ning aidates inimestel ja meeskondadel üles leida oma loomupärased anded, et nad saaksid need oma tugevusteks arendada. Minu supervõime on ideede pööramine tulemusteks ning nõrkused tugevusteks.

Jaanika Rannula

kvalifitseeritud superviisor/ juhtide ja meeskondade coach / koolitaja / “Inspireerivad arengukaardid” autor /ICF ja ESCÜ liige

upwise.ee

 • 15 aastat juhtimiskogemust Eestis ja Baltikumis
 • Üle 500 tunni coachingu ning supervisiooni sessioone juhtide ja meeskondadele
 • Minu koolitustel on osalenud üle 3500 osaleja
 • Olen kirjutanud üle 20 juhtimise ja enesearengu artikli erinevates väljaannetes
 • Olen kuulunud strateegilisse meeskonda, kus meie eesmärk oli müüa aastas 45 miljoni euro eest “huulepulkasid” 
 • Olen töötanud kosmeetika, müügi ja turismi valdkondades.
 • 2 tütart, 1 abikaasa, 2 koera, 1 kass
 • Endine võrkpallur, hobiaednik ja fotograaf
 • Inspireerivate arengukaartide autor
 • TÜ  strateegilise juhtimise magistrikraad

Minu missiooniks on julgustada ja käivitada juhtides, meeskondades ja organisatsioonides muudatuste protsesse, mis muudavad tööelu täisväärtuslikuks ja tulemuslikuks!

Selleks uurin, küsin, vaatlen ja analüüsin juhi ja meeskonna eesmärke, protsesse, ootusi ning koostan vajaduspõhise arenguprogrammi olles vajadusel coachi, superviisori või juhtimiskoolitaja rollis.

Olen teekaaslaseks iga kliendi arengu teekonnal, kus:

 • väärtustan igat klienti, olen toetav ja empaatiline
 • olen süsteemne, lahenduskeskne ning pilguga suunatud tulevikku
 • kasutan mitmeid erinevaid meetodeid ja harjutusi, mis aitavad lahti mõtestada ning suurendada kliendi teadlikkust
 • juhin ja mõtestan protsesse nii inimese, meeskonna kui organisatsiooni sees ning ümber

Minu jaoks on parim tulemus inspireeritud, teadlik, särasilmne ja sihti omav klient.

Reelika Jeferjev

ettevõtja / sertifitseeritud juhtide coach, koolitaja ning personaalse enesearengu entusiast

reelikajeferjev.ee

 • 15 aastat tulemusjuhtimist jaekaubandusketis Euronics
 • Inimeste värbamise ja arendamise kogemust 15 aastat ja olen olnud osaline üle 1000 talendi eduloos. 
 • Juhtinud mitme miljoni suuruseid eesmärke igakuiselt 15 aastat 
 • 15 aasta kokku võttes seatud eesmärkide saavutus käibes, kasumis 90%
 • Motiveeritud ja inspireerinud 15 aasta jooksul igapäevaselt keskmiselt 200 inimest päevas. 

Olen juhtide koolitaja. Personaalse ja professionaalse enesearengu treener. Minu kogemust toetab 15 aastane töökogemus inimeste ja meeskondade juhina ning koolitajana.

Minu portfell sisaldab põnevaid kogemuste lugusid juhi arengust, eesmärkidest saavutamisest, tulemuste juhtimisest, edust, muutustest ja reaktsioonidest. Samuti personaalsest arengust koos kõigi rõõmude ja valudega. Minu juhtimise teemade ring on lai, tulenevalt  osavõtlikkusest kogu ettevõtte toimimiseks ning teadlikkust praktiseerides.

Usun, et minu sõnumi selgus, lihtsus ja julgus loovad uusi taipamisi. Peale koolitust tunned sisemist sabotaaži. See on loomulik protsess, sest Inimese peas töötav tarkvara viib meid ikka tagasi tuttava juurde. Nii on kindlam! Samas nagu jõusaalis saab ka mõistust treenida. Kusjuures Inimese mõistusele meeldib treenimine väga. Kahtlemine aga on muutuse algus. 

Olen ettevalmistatud akadeemiliselt ärijuhtimises ja olen täiendanud ennast täiskasvanute koolitaja ja juhtimistreenerina, kuid  soovin nendel peatuda vähem- kõik õpingud on olnud isiklike oskuste ja talendi  arendamiseks.  Teadmised on internetis, raamatutes ja uuenevad iga päev. Minu igapäeva kuulub vähemalt üks tund enesearendamist – valdkondadeks personaalne areng ja juhtimine. Usun, et minu personaalne eneseareng füüsilisel ja mentaalsel tasandil toetab minu võimet märgata Inimeses toimuvat väga sügavuti ja erinevatel tasanditel, et pakkuda seeläbi vajalikku taipamist. Minu oskused ja talent seisnevad võimes keerulist muuta lihtsaks ja nauditavaks. Lisaks toetan mõistmist ja hoolivust enda ja teiste osas. Täiskasvanud õppijad on kogemustega, teadmistega isiksused. Uskumused, mis nende valikuid mõjutavad on aktsepteeritavad ja vabatahtlikkuse alusel mõjutatavad ja muudetavad.

Ivar Raav

juhtimistreener /juhtimiskonsultant, mentor, kogenud juht, õppiv terapeut, “juhtimisjalajälje” entusiast 

juhtimisjalajalg.ee

 • Olen olnud juht kokku u 60 juhile ning 2000 inimesele üle 10 aasta (Swedbankis regiooni asedirektor, Omniva regiooni juht, If kindlustuses ärikliendi müügivaldkonna juht) 
 • Ligi läbi viinud ligi 1000 eri formaadis koolitust 15 aasta jooksul
 • 2 koera (võib-olla kohtab neid ka meie kohtumistel, kuna nad on kogenud koolitustel osalejad), 1 kass
 • Mängin klaverit
 • Teen koostööd selliste koolitus- ja konsultatsiooniettevõtetega nagu Fontes, Innowise ja Empowerment 
 • Õpin hetkel holistiliseks regressiooniterapeudiks Holistika Insituudis, et terviklikku inimkäsitlust ka juhtimisse sisse tuua
 • Hariduselt matemaatik ja organisatsioonikäitumise magister – ühendatud on nii kandiline kui ka pehme juhtimine 

Minu kirg on juhtide eestvedamisoskuste arendamine ning soovin, et iga juht oleks läbi mõelnud, milline on tema juhtimisjalajälg. Mis on see emotsioon, mille juhina jätab endaga koostööst oma töötajatele ning milline on pärand organisatsioonis? Kõik algab Sinust endast ja Sinu läbisaamisest iseendaga. 

Tahan muuta juhtimistegevuse mainet ja olla osaline Eesti kui parima juhtimiskultuuriga riigi arendamisel, kus juhid suudavad materialistlikke väärtusi hingestada ja vaimseid võimeid ning ideid materialiseerida. Minu tugevused, mis väljenduvad ka minu käekirjas, millega osalejaid inspireerin:

 • oskus siduda erinevad osad tervikuks (töötaja, juht, meeskond, organisatsioon ning nende kõigi tähendus)
 • toon uusi perspektiive olemasolevate teadmiste ja kogemuste vahel
 • olen tugev süstematiseerija ning läbi sügavuti mõistmise ja tajumise lihtsustan keerulisi kontseptsioone.

Mind inspireerib tulevik ja mida see endaga kaasa toob ja elu näitab, et nakatan oma inspiratsiooniga ka teisi nägema võimalusi, mismoodi asjad võiksid olla olemasoleva status quo asemel. Suheldes olen autentne ja julgen olla haavatav ning toon suhtlemisolukordadesse sügavust ja ausust. Räägin asjast selgelt ja otsekoheselt seejuures nautides iga inimese isiklikku eripära ja uskudes temasse rohkem kui ta mõnikord seda ise teeb. Usun, et vaieldamatut tõde pole täielikult olemas, kuid on olemas vundament, mida on võimalik süsteemselt ehitada.

Olesija Saue

Goal Marketing strateeg / koolitaja/ executive coach/ ICF liige/ Bränd Nimega Sina autor/Persoonibrändi veebiakadeemia looja

olesijasaue.com

goal.ee

 • 15+ aastat kogemust müügis, turunduses ja äriarendamises
 • Aastal 2010 võitnud edukaima sotsiaalmeedia turunduja tiitli
 • Goal Marketing’i strateeg, koolitaja
 • AoEC sertifitseeritud Executive Coach
 • Magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises
Minu karjäär sai alguse välgukiirusel. Vähem kui aastaga sain ma terasetööstuse personalijuhist selle tegevjuhiks ja juba paari aasta pärast asutasin omaenda ettevõtte samas valdkonnas. Järgnevatel aastatel kasvas minu äri hüppeliselt ja 25-aastasena oli mul olemas kõik, millest olin kunagi unistanud oli. Eelmine finantskriis muutis aga olukorda drastiliselt ja paari kuuga oli edu asemel alles ainult suured võlad. Tagantjärele on hea mõelda, et see olukord oli tegelikult taevalik kingitus.
Kui mul ei olnud enam absoluutselt mitte midagi alles oma endisest edukast elust ja kõike tuli alustada nullist, ma avastasin, et asi, mida keegi meilt kunagi ära võtta ei saa, on meie tõeline olemus – meie persoonibrändi DNA, meie „miks“, meie ainulaadsed tugevused, meie tõelised väärtused, meie lugu ja see, kuidas me inimesed ennast tundma paneme.

Selle teadmine muutis minu elu ja leidsin võimaluse, kuidas kõik jälle korda saada. Ma avaldasin esimese eestikeelse raamatu persoonibrändingust ning tänapäeval innustan inimesi ja ettevõtteid tegutsema, endast maksimumi andma ja tõeliselt midagi muutma.

Viimase kümme aasta jooksul olen  konsulteerinud, koolitanud ja coachinud väga palju erinevaid eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid, tegelenud tegevjuhtide persoonibrändinguga ning aidanud inimestel ja ettevõtel leida ülesse oma unikaalsust ja võimendada seda läbi sotsiaalmeedia.

Minu eriliseks kireks on inimesed ja sotsiaalne müük ehk sotsiaalmeedia võimaluste integreerimine müügiprotsessidesse. Ma usun, et äri toimub inimeste, mitte ettevõtete vahel ja keskendun oma töös väga palju tegevjuhtide, omanike ja töötajate aktiivsele ja teadlikule rollile sotsiaalmeedia turunduses. Brändide personaliseerimine ehk inimlikumaks muutmine ja persoonide brändimine ehk inimeste eristumise ja väärtuspakkumise atraktiivne pakendamine on ühe medali kaks poolt, mis mind turunduse ja sotsiaalmeedia juures kõige enim paeluvad.
Ma olen veendunud, et ainus viis eduka ja õnneliku elu loomiseks on leida tõesed vastused kolmele küsimusele – kes sa tegelikult oled, mida sa tegelikult teha tahad ja kõige olulisem küsimus „miks“? Enamasti on meie suurimaks probleemiks, et meil pole aega peatuda ja päriselt iseendasse vaadata. Juba Carl Jung ütles: „Su eesmärgid saavad selgeks alles siis, kui sa vaatad enda südamesse.“.
 
Minu miks  on anda tiivad ja inspireerida tegutsema, selleks et iga inimene ja organisatsioon saaks realiseerida oma maksimaalse potentsiaali ja muudaks paremaks nii enda elu kui ka maailma meie ümber.